Helseinstitusjoner er i økende grad avhengige av digitale datasystemer. I tilfelle strømbrudd er det visse tiltak som må iverksettes for å sikre at du har riktig nødstrømsforsyning og sikrer viktige medisinske data. Les mer om APC-løsninger for offentlig helsesektor her.

Nødstrømforsynings-
systemer

Elektroniske pasientjournaler gjør det viktig for medisinsk personale å ha konsistent, rask tilgang til IT-systemet og krever pålitelig strøm for backup-prosedyrer. Racksystemer, sikkerhet, programvare for IT-administrasjon, strøm og kjøling i datasenteret er viktige elementer som sikrer oppetiden til medisinske pasientjournalsystemer.

Den gjennomsnittlige kostnaden for nedetid er $ 432 000 per hendelse, og diagnostiske bildesystemer er blant de ledende årsakene. Sykehus er derfor svært sårbare for strømbrudd, og hvis backup-planene er svake, kan elektroniske medisinske systemer stenge og sperre helsepersonell for tilgang til viktige medisinske data.

APCs Smart-UPS™ støtter helsesektoren ved å tilby pålitelig avbruddsfri strømforsyning og sikre kontinuerlig service både for pasienter og helsepersonell. APC tilbyr også et forhåndsintegrert fysisk infrastruktursystem, f.eks. Schneider Electrics EcoStruxure™ Micro Data Center, for rask utrulling, høytytende IT og sikker datalagring for helsesektoren.

Energistyrings-
løsninger

Sykehus er storforbrukere av energi, og trendene går mot både høyere bruk og høyere kostnader. Energiforbruket på helsemarkedet har økt med 36 % siden 1995 som følge av endringer i kravene til teknologi og datasenter, samt en økning i antall pasienter. APC kan støtte helsesektoren ved å levere mikroprosessorbaserte enheter som er innebygd i energistyringssystemer. Enhetene installeres på viktige distribusjonspunkter eller på kritisk utstyr, slik at elektriske og andre fysiske målinger blir digitale data.

Energistyringssystemet vil opprette automatisk feilregistrering og diagnostisering og sende dem til skybasert datalagring. Rapportene som genereres fra disse dataene kan bidra til å identifisere og prioritere driftsforbedringer og trender i energiforbruket.

Meget sikker og rask implementering

APC hjelper helsesektoren med å distribuere nettverks- og IT-utstyr også for midlertidige fasiliteter. En av APCs løsninger er 6U EcoStruxure™ Micro Data Center. Med denne enheten får du følgende fordeler:

Kompakt, bærbart racksystem

  • Veggmontering eller frittstående konfigurasjoner

Sikring av elektroniske pasientjournaler (HIPAA)

  • Låsbare dører
  • NetBotz HD-overvåkningskamera

Rask utrulling

  • Mulighet for forhåndsintegrasjon
  • Kan leveres ferdig montert

Sikker strøm- og skytilkobling

  • Litiumion UPS
  • IT-plattformen gir proaktiv service og analyse

Andre APC-løsninger for helsesektoren

Vil du vite mer?
Last ned vår whitepaper her

Nedlasting