Dell Technologies Titanium Partner logo

Support 24/7

Dell pro support

Det er en kjensgjerning at grunngarantien ikke alltid er tilstrekkelig. Oppgrader til ProSupport for PC og føl deg trygg på at du har tilgang til lokal ekspertsupport døgnet rundt, alle dager.

ProSupport-teknikere står alltid klare til å hjelpe deg og teamet, enten du er ute og reiser eller sitter på kontoret. Og vår SupportAssist-teknologi varsler oss hvis du har problemer og oppretter automatisk en sak, slik at vi kan ringe deg før du rekker å ringe oss. Klarer vi ikke å løse problemet eksternt, sender vi en Dell-tekniker dit du befinner deg. Det er problemfri hjelp fra vennlige eksperter og opptil 11 ganger raskere enn konkurrentene6.

FunksjonGrunnleggende serviceProSupportProSupport Plus
Teknisk support per telefon, chat (USA) eller på nettÅpningstiderDøgnet rundt, alle dagerDøgnet rundt, alle dager
Service på stedet for reparasjoner1
Direkte tilgang til lokale ProSupport-teknikere
Eksperthjelp med programvare og maskinvare fra én og samme kilde7
Overvåking og krisehåndtering via kommandosentral
Mulighet for å beholde harddisken etter utskifting3
Reparasjon av uhellsskader som fall, væskesøl og strømsvingninger4
SupportAssist-teknologien identifiserer feil, sender meldinger og oppretter saker automatisk og proaktivt2
Prediktiv forebygging av feil gjennom problemidentifisering ved hjelp av SupportAssist-teknologi
Fjerning av virus/skadelig programvare og PC-optimalisering ved hjelp av SupportAssist-teknologi
  1. Muligheten for service på stedet varierer avhengig av land og hvilken tjeneste som er kjøpt. Service på stedet etter fjerndiagnostikk.
  2. Basert på testrapporten «Dell ProSupport Plus med SupportAssist varsler deg om maskinvareproblemer, slik at du kan løse dem før de forårsaker driftsavbrudd» fra Principled Technologies i april 2019. Testene ble bestilt av Dell og utført i USA. De faktiske resultatene kan variere. Fullstendig rapport: http://facts.pt/0xvze8 (på engelsk). Maskinvareproblemer som oppdages av SupportAssist omfatter harddisker, SSD-er, batterier og vifter.
  3. Tjenesten med å beholde harddisken tilbys ikke til modeller med loddet harddisk, Chromebook- eller Venue-nettbrett, med unntak av Venue 11 Pro.
  4. Uhellsskader omfatter ikke tyveri, tap og skade ved brann, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer, eller forsettlig skade. Kunden må returnere den skadde enheten. Maksimalt én godkjent hendelse per avtaleår.
  5. SupportAssist er ikke tilgjengelig på Linux-, Windows RT-, Ubuntu- eller Chrome-baserte produkter. SupportAssist identifiserer automatisk og varsler proaktivt Dell om: problemer med operativsystem, programvareoppgraderinger, oppdateringer av driftsrutiner og korrigeringsfiler, skadelig programvare, filer som er angrepet av virus samt feil på harddisker, batterier, minne, interne kabler, varmesensorer, dissipatorer, vifter, SSD-er og grafikkort. Prediktiv analyse for å oppdage feil omfatter harddisker, SSD-er, batterier og vifter.
  6. Basert på testrapporten «Bruk mindre tid og krefter på å feilsøke problemer med bærbare PC-er» fra Principled Technologies i april 2018. Testene ble bestilt av Dell og utført i USA. De faktiske resultatene kan variere. Fullstendig rapport: http://facts.pt/L52XKM (på engelska)
  7. Programvaresupport i samarbeid med tredjepart.