Få samarbeidet til å fungere for vær ansatt

Hver bedrift har sine egne unike forutsetninger. Det kreves både enkle og fleksible løsninger for å få samarbeidet til å fungere. Hver ansatt skal føle at de har best mulige forutsetninger for å utføre arbeidet sitt, og derfor er det viktig å se på hvordan de jobber og hvor de befinner seg.

Bruker de sitt eget periferiutstyr eller innebygde funksjoner, eller en kombinasjon? Det kreves derimot mye jobb og verdifull tid for å finne ut av dette for hver enkelt ansatt. Dell har derfor skapt fire ulike personas som forenkler prosessen når det skal velges utstyr til de ansatte.

Jeg utvikler bedriften

Ditt fokus er å få bedriften til å vokse. Du jobber strategisk og representerer bedriften i eksterne sammenhenger. Det er viktig for deg at produktene er stilrene, at det er enkelt å bytte mellom ulike arbeidsplasser og at det går raskt å koble seg opp.

Til deg anbefaler vi

Jeg sørger for at løsningene blir implementert

Du jobber effektivt ut fra gitte retningslinjer. Produktivitet, fokus og resultat er viktig for deg. Enhetene dine må bare fungere – driftssikre og stabile. Optimalt er også en ergonomisk arbeidsplass uten mye forstyrrende støy og et passende antall møter i kalenderen.

Type rolle: Administrator, innkjøper, revisor

Til deg anbefaler vi

Jeg finner de beste løsningene

Det er du som håndterer utfordringene, presenterer detaljerte analyser og utvikler de unike løsningene. Enhetene dine må kunne takle tunge filer, slik at du ikke blir heftet i arbeidet – kraft og hastighet er alfa og omega, samt én eller gjerne to skjermer, slik at du får god oversikt.

Type rolle: Analytiker. Designer. Programmerer. Arkitekt.

Til deg anbefaler vi

Jeg styrer arbeidet i riktig retning

Du koordinerer team og prosjekter. Har mange baller i luften og håndterer mange arbeidsoppgaver samtidig. Du deltar i mange møter, både digitalt og fysisk, der du trenger å dele informasjon på en enkel måte.

Type rolle: Team Leader, prosjektleder, Brand Manager, personalansvarlig

Til deg anbefaler vi