Spill som inkluderende læringsaktivitet med pedagogisk innramming

Dustin, Kreasjon og Microsoft har inngått et samarbeid om et nytt og spennende konsept for å skape aktiv læring, ufarliggjøre samarbeid og fremme et inkluderende læringsmiljø. Alt dette med bruk av spill. Med en pedagogisk innramming vil vi gi nye læringsmuligheter til skole, idrettslag og lokalsamfunn. Tilbudet er forankret i læreplanen LK20/Fagfornyelsen, og vil bidra til å løfte utforskende og samarbeidende læring, samt sosial læring og inkluderende læringsmiljø. Spill som inkluderende læringsaktivitet egner seg for både mellomtrinn (5.-7. trinn) og ungdomstrinn (8.-10. trinn), og vil gi et løft til hele lokalsamfunnet, samt mulighet for elever å fordype seg i det voksende E-sportmiljøet i Norge.

Email icon

Kontakt oss på e-post [email protected] dersom dette virker interessant for din skole, idrettslag og/eller lokalsamfunn.

Konseptet består av to ulike nivåer med forskjellige krav til økonomi og logistikk:

 • Nivå 1 – Grupperom: Lavterskelnivå, som passer for alle grunnskoler i Norge.
 • Nivå 2 – Læringslab/E-sport: Et mer krevende nivå, som forutsetter prosjektering.

Nivå 1 – Grupperom

Dette lavterskeltilbudet passer for alle grunnskoler i Norge. Målgruppa er elever som står i fare for å falle ut av det ordinære skoleløpet, ofte kalt drop out- elever. Spill skal imøtekomme disse elevene ved å inkludere læringsfremmende digitale aktiviteter som et tilbud i skoletiden. Motivasjon, inkludering og samarbeid er viktige stikkord i dette konseptet.

Ressursene som kreves av skolen er tre stk. spillmaskiner innenfor et rimelig prissjikt, samt en assistent/miljøarbeider for tilsyn og veiledning. Dustin og Kreasjon tilbyr workshops, e-læring og andre støtteressurser ved opplæring av personell, samt modellering sammen med elever hvis dette er ønskelig.

Nivå 2 – Læringslab/E-Sport

Dette er et mer krevende nivå, som forutsetter mer planlegging og innsats. Men dette vil igjen gi store gevinster til nærmiljøet, både via aktivitet i skolen og i det lokale idrettslaget. I skoletiden knyttes aktiviteten til realfag og samfunnsfag. Skolen tilbyr, sammen med idrettslaget, et sosialt kveldstilbud knyttet til E-Sport. Dette vil være spesielt egnet for elever som ikke har muligheten for å delta med eget utstyr hjemme, og konseptet kan med dette bidra til å utjevne sosiale ulikheter.

Av ressurser kreves 15 stk. maskiner i det midtre og øvre prissjiktet, som imøtekommer kravene i denne sterkt voksende idretten. Av lokaliteter trengs et klasserom eller rom av lignende størrelse, lokalisert enten på den lokale skolen eller idrettslaget. Dustin og Kreasjon tilbyr kompetanseløft for de involverte lærerne, gjerne over tid. I tillegg tilbys e-læring og andre støtteressurser, samt modellering sammen med elever hvis dette er ønskelig.

Verktøy for spill

I likhet med andre sportsgrener krever E-sport riktige instrumenter og verktøy for at deltakerene kan utføre aktiviteten. Tradisjonelt har skolene hatt grei tilgang til instrumenter og sportsutstyr for de mer tradisjonelle sportsgrenene. Innenfor E-sport skjer utvikling av utstyret i høyt tempo. Dustin, Kreasjon og Microsoft er behjelpelige med råd og veiledning for å realisere mulighetene som ligger i aktiv læring med spill og E-sport.

Du kan lese mer om hvordan Loftsrud skole har benyttet seg av disse mulighetene her.

Kreasjon og Dustin

Jan Gamre, daglig leder i Kreasjon, ledet arbeid med ny kompetansepakke for Udir vinteren 2020/21. Han forteller: «Det er en glede å tilby dette gamingprosjektet til skole-Norge sammen med Dustin. Lærerne i Kreasjon er begeistret over hvilke muligheter dette konseptet tilfører arbeidet med LK20 innenfor tverrfaglig læring og inkluderende læringsmiljø, men også innenfor programmering og realfag på nivå 2. Vi har arbeidet lenge med konseptet og er i gang med de første leveransene nå. Dette gir et løft til hele lokalsamfunnet».

Kursholdere fra Kreasjon:

Martin Næsgaard

Martin Næsgaard

Claes Kjelshus

Claes Kjelshus

Steinar Sevje

Steinar Sevje

Lenovo Gaming PC

Lenovo bygger smartere og mer intuitive produkter som knytter sammen spillere over hele verden. Enten du bare spiller sporadisk eller endelig vil ta deg tid til å bygge den ultimate kommandosentralen, kan du stole på at Lenovo Gaming-produktene er pålitelige, robuste og nyskapende – alt du forventer fra et av verdens ledende PC-selskaper.

Nedenfor kan du se eksempler på Gaming PC-er fra Lenovo. Ta kontakt med Pål Brede Valdal i Dustin for tilbud på pc og tilbehør som passer dere best.

Legion Gaming

Lenovo Legion 5 15ACH6H

Varenummer: 82JU0100MX

 • Ryzen 7 5800H
 • 16GB RAM
 • 1TB SSD
 • Skjermkort: NVIDIA GeForce RTX 3060

Lenovo Legion 5 15ACH6H

Varenummer: 82JU0100MX

 • Ryzen 7 5800H
 • 16GB RAM
 • 1TB SSD
 • Skjermkort: NVIDIA GeForce RTX 3070

Legion Gaming Desktops

Lenovo Legion T5 26AMR5

Varenummer: 90RC018DMW

 • Ryzen 7 5800
 • 16GB RAM
 • 1TB SSD
 • Skjermkort: RTX 3060 LHR

Lenovo Legion T5 26AMR5

Varenummer: 90RC018DMW

 • Ryzen 7 5800
 • 16GB RAM
 • 1TB SSD
 • Skjermkort: RTX 3070 LHR