14. januar 2020 opphører support for Windows 7.

Etter den 14. januar 2020 tilbyr ikke Microsoft lengre sikkerhetsoppdateringer eller support for Windows 7.

Da Windows 7 ble lansert 22. oktober 2009 oppga Microsoft at Windows 7 skulle få produktstøtte i 10 år. Nå som 10-årsperioden er over, vil ikke Microsoft lengre tilby support for Windows 7.

Hva innebærer mangelen på support for meg?

Etter 14. januar 2020 får du ikke lengre sikkerhetsoppdateringer dersom du har en datamaskin med Windows 7. Derfor er det viktig at du oppdaterer til et moderne operativsystem som Windows 10, som gir deg de siste sikkerhetsoppdateringene og beskytter deg og dine data. Dessuten vil ikke lengre Microsoft kundetjeneste tilby teknisk support for Windows 7.

Hva kan jeg gjøre?

Du kan velge å oppgradere din eksisterende enhet, men for de fleste Windows 7-brukere anbefales oppgradering til en helt ny enhet med Windows 10. Dagens datamaskiner er raskere, lettere og samtidig kraftigere og sikrere, og har en gjennomsnittlig pris som er betydelig mindre enn det en gjennomsnittlig datamaskin kostet for åtte år siden. Guiden vår kan hjelpe deg med å velge en ny datamaskin med bare noen enkle steg.

Hva skjer hvis jeg fortsetter å bruke Windows 7?

Hvis du fortsetter å bruke Windows 7 etter at supporten har opphørt, fungerer fremdeles datamaskinen, men den blir mer sårbar mot sikkerhetsfarer og virus. Du kan fremdeles starte og kjøre datamaskinen, men du vil ikke lengre få programoppdateringer som f.eks. sikkerhetsoppdateringer, fra Microsoft.