Prokord Videokonverter 19 pin HDMI Type A Hann 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hunn Svart
Type venstrekontakt 19 pin HDMI Type A
Venstrekontaktkjønn Hann
Kontakttype høyre 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Kjønn høyre kontakt Hunn
199,-
+100 på lager
Prokord HDMI-adapter 20-pins DisplayPort Hann 19 pin HDMI Type A Hunn Svart
Type venstrekontakt 20-pins DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A
179,-
+100 på lager
Prokord Video adapter 20-pins DisplayPort Hann 24+1 pin digital DVI Hunn
Type venstrekontakt 20-pins DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 24+1 pin digital DVI
109,-
+100 på lager
Prokord Video adapter 20-pins DisplayPort Hann 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hunn
Type venstrekontakt 20-pins DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 15-pin HD D-Sub (HD-15)
199,-
+100 på lager
Prokord HDMI-adapter Mini DisplayPort Hann 19 pin HDMI Type A Hunn
Type venstrekontakt Mini DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A
109,-
+100 på lager
Prokord USB-C Adapter HDMI 4K + USB3.0 24-pins USB-C Hann 19 pin HDMI Type A 24-pins USB-C 4-pins USB type A Hunn Hvit
Type venstrekontakt 24-pins USB-C
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A, 24-pins USB-C, 4-pins USB type A
369,-
+100 på lager
Prokord Prokord USB-C Adapter Displayport 4K 24-pins USB-C Hann 20-pins DisplayPort Hunn Hvit
Type venstrekontakt 24-pins USB-C
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 20-pins DisplayPort
169,-
+100 på lager
Prokord Adapter 4K Active 20-pins DisplayPort Hann 19 pin HDMI Type A Hunn Svart
Type venstrekontakt 20-pins DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A
209,-
+100 på lager
Prokord Prokord USB Type C Male - Displayport Female 0.1m Black 24-pins USB-C Hann 20-pins DisplayPort Hunn Svart
Type venstrekontakt 24-pins USB-C
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 20-pins DisplayPort
169,-
+100 på lager
Prokord HDMI-adapter Mini DisplayPort Hann 19 pin HDMI Type A Hunn
Type venstrekontakt Mini DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A
109,-
+100 på lager
Prokord HDMI-adapter 20-pins DisplayPort Hann 19 pin HDMI Type A Hunn
Type venstrekontakt 20-pins DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A
179,-
+100 på lager
Prokord Video adapter Mini DisplayPort Hann 20-pins DisplayPort Hunn
Type venstrekontakt Mini DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 20-pins DisplayPort
149,-
+100 på lager
Prokord HDMI-adapter 4K Mini DisplayPort Hann 19 pin HDMI Type A Hunn Svart
Type venstrekontakt Mini DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A
199,-
+100 på lager
Prokord Video adapter Mini DisplayPort Hann 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hunn
Type venstrekontakt Mini DisplayPort
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 15-pin HD D-Sub (HD-15)
199,-
+100 på lager
Prokord Videokonverter
Produsent Prokord
199,-
+100 på lager
Prokord HDMI-adapter 19 pin HDMI Type A Hunn 24+1 pin digital DVI Hann
Type venstrekontakt 19 pin HDMI Type A
Venstrekontaktkjønn Hunn
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 24+1 pin digital DVI
99,-
+100 på lager
Prokord USB-C To HDMI 4K 30Hz 1m Adapter 24-pins USB-C Hann 19 pin HDMI Type A Hann Svart
Type venstrekontakt 24-pins USB-C
Venstrekontaktkjønn Hann
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A
Kjønn høyre kontakt Hann
319,-
+100 på lager
Prokord HDMI-adapter 24+1 pin digital DVI Hunn 19 pin HDMI Type A Hann
Type venstrekontakt 24+1 pin digital DVI
Venstrekontaktkjønn Hunn
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A
99,-
+100 på lager
Prokord USB-C Adapter Premium HDMI 4K 24-pins USB-C Hann 19 pin HDMI Type A 24-pins USB-C 4-pins USB type A Hunn
Type venstrekontakt 24-pins USB-C
Venstrekontaktkjønn Hann
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 19 pin HDMI Type A, 24-pins USB-C, 4-pins USB type A
369,-
+100 på lager
Prokord Video adapter 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hunn 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hunn
Type venstrekontakt 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Venstrekontaktkjønn Hunn
Antall venstrekontakter 1
Kontakttype høyre 15-pin HD D-Sub (HD-15)
89,-
+100 på lager