KVM-tilbehør (5)
Extron MVGA-A M-M VGA (HD-15) 3.5 mm Hann VGA (HD-15) 3,5mm Hann 3.6m
Kontakttype venstre VGA (HD-15), 3.5 mm
Type for venstrekontakt Hann
Kontakttype høyre VGA (HD-15), 3,5mm
Type for høyrekontakt Hann
645,-
Gefen Super Booster Cable DisplayPort Hann HDMI Hunn 22.86m
Kontakttype venstre DisplayPort
Type for venstrekontakt Hann
Kontakttype høyre HDMI
Type for høyrekontakt Hunn
3 395,-
Extron VGA-A M-M MD VGA (HD-15) 3.5 mm Hann VGA (HD-15) 3,5mm Hann 7.6m
Kontakttype venstre VGA (HD-15), 3.5 mm
Type for venstrekontakt Hann
Kontakttype høyre VGA (HD-15), 3,5mm
Type for høyrekontakt Hann
795,-
Extron MVGA-A M-M VGA (HD-15) 3.5 mm Hann VGA (HD-15) 3,5mm Hann 7.6m
Kontakttype venstre VGA (HD-15), 3.5 mm
Type for venstrekontakt Hann
Kontakttype høyre VGA (HD-15), 3,5mm
Type for høyrekontakt Hann
895,-
Extron Adapter VGA (HD-15) Hunn VGA (HD-15) Hunn
Produsent Extron Electronics
Kontakttype venstre VGA (HD-15)
Type for venstrekontakt Hunn
Kontakttype høyre VGA (HD-15)
1 795,-