Hvis du bruker produkter som bruker minnekort, kan det være bra å kjøpe en minnekortleser for å kunne overføre data så enkelt som mulig.

Ulike minnekort krever ulike lesere

Det finnes flere ulike minnekorttyper, så vær nøye med å sjekke at du kjøper en leser som kan lese de typene du trenger. Hvis du trenger en leser til minnekortet i telefonen din vil du for eksempel ha en leser som tar microSD-kort, mens det troligvis er en CF-leser du trenger hvis du har et avansert speilreflekskamera.

De fleste minnekortleserne i dag takler dessuten flere ulike minnekorttyper, så du trenger ikke kjøpe en leser for hver korttype.