Klipsch Klipsch The One, Ebony
img
Klipsch Klipsch The One, Ebony
  • Høyttalersystemskonfigurasjon 2,1 kanaler
  • Konnektivitetsgrensesnitt Bluetooth 4.0
2 399,-
Klipsch The Three Ebony
img
Klipsch The Three Ebony
  • Konnektivitetsgrensesnitt Bluetooth, Wi-Fi
4 799,-
Klipsch The Three Walnut
img
Klipsch The Three Walnut
  • Konnektivitetsgrensesnitt Bluetooth, Wi-Fi
4 799,-