ASUS Z10PE-D16 WS S-2011-v3 Utvidet ATX (E-ATX) SSI EEB
Prosessorsokkel S-2011-v3
Produktformfaktor Utvidet ATX (E-ATX), SSI EEB
M.2 connections 1 pcs
4 995,-
ASUS Z10pe-D8 Ws S-2011-v3 SSI EEB
Prosessorsokkel S-2011-v3
Produktformfaktor SSI EEB
M.2 connections 1 pcs
4 699,-
ASUS X99-E-10G WS LGA2011-v3-uttag LGA2011-v3 sokkel LGA2011-v3-sokkel LGA2011-v3 Socket LGA2011-v3 pistoke SSI CEB SSI CEB SSI CEB SSI CEB SSI CEB
Brikkesett type Intel X99 Express, Intel X99 Express, Intel X99 Express, Intel X99 Express, Intel X99 Express
Prosessorsokkel LGA2011-v3-uttag, LGA2011-v3 sokkel, LGA2011-v3-sokkel, LGA2011-v3 Socket, LGA2011-v3 pistoke
Produktformfaktor SSI CEB, SSI CEB, SSI CEB, SSI CEB, SSI CEB
Støttet RAM-teknologi DDR4 SDRAM, DDR4 SDRAM, DDR4 SDRAM, DDR4 SDRAM, DDR4 SDRAM
5 499,-
ASUS X99-WS/IPMI S-2011-v3 ATX
Prosessorsokkel S-2011-v3
Produktformfaktor ATX
3 995,-
ASUS X99-E WS/USB 3.1 S-2011-v3 SSI CEB
Prosessorsokkel S-2011-v3
Produktformfaktor SSI CEB
M.2 connections 1 pcs
4 799,-
ASUS X99-E WS S-2011-v3 SSI CEB
Prosessorsokkel S-2011-v3
Produktformfaktor SSI CEB
M.2 connections 1 pcs
4 995,-