Draftit Privacy GDPR Evaluation - 3 måneders tilgang

Draftit PrivacyGDPR Evaluation - 3 måneders tilgang

kr 9 595
Frakt fra kr 0
Lei fra kr 308/mnd. i 36 måneder

Legg merke til at dette produktet er en bestillingsvare og kan derfor ikke returneres. Produktet kan derfor heller ikke annulleres eller returneres når du har bekreftet bestillingen din. Du kan lese mer i våre kjøpsbetingelser under avsnitt 7.

Draftit Privacy artikkelnr. GDPREVALUATION
Dustin artikkelnr. 5011061441
Et verktøy for å evaluere samsvar med GDPR

Derfor må alle fokusere på personvern


Vi blir stadig mer digitale i alt vi foretar oss. Samtidig har vi også blitt mestere til å dele personopplysninger med omverden. Mange opplysninger kan være verdifulle for virksomheten, og må behandles korrekt. Jo mer kunnskap du har om reglene for håndtering av personopplysninger, jo mer vil du kunne dra nytte av dem.

I takt med at personopplysninger deles hyppigere, har også interessen for personvernet økt. Innsamling av store mengder data kan true den enkeltes integritet, både grunnleggende rettigheter og friheter. Dette har medført et behov for å modernisere og skjerpe kravene til håndtering av personopplysninger på tvers av landegrenser. Mangelen på et felles regelverk i Europa har skapt usikkerhet, som nå reduseres med innføringen av Personvernforordningen (GDPR). Dette vil resultere i en ny Personopplysningslov i Norge som stiller strengere krav til virksomheters håndtering av data.

Personvernforordningen er vedtatt og stiller krav


Personvernforordningen trer i kraft den 25.mai 2018 i hele EU og EØS. Den nye lovgivningen stiller strengere krav til at virksomheter tar ansvar og holder god kontroll over håndtering av personopplysninger for å beskytte individet. Forordningen inneholder bestemmelser om bøter opptil 20 millioner EUR eller 4% av global omsetning. Risikoen for negativ publisitet i media og skadet varemerke vil også øke for de som trår feil. Det er her Draftit Privacy kommer inn i bildet. Vårt mål er ikke å stresse deg med skremselspropaganda. Vi vil i stedet være en støttespiller.

Ditt internkontrollverktøy for personvern


Privacy Evaluation hjelper deg med å evaluere på en systematisk måte hvordan virksomheten ligger an i forhold til kravene i GDPR. For å kunne dokumentere ansvarlighet er det viktig å gjøre løpende vurderinger av hvordan virksomheten håndterer personopplysninger. Produktet er nyttig både for virksomheter som nettopp har startet med tilpasningen til GDPR og de som allerede har en etablert internkontroll på plass. Velkommen til en enklere løsning for personvernarbeidet!

Fra kartlegging til gjennomføring


Ved hjelp av verktøyet analyseres virksomhetens status i forhold til kravene i GDPR. Kartleggingen foregår ved at et antall spørsmål besvares innenfor 11 sentrale områder virksomheten bør ha kontroll over. Privacy Evaluation identifiserer tiltak som bør iverksettes for å forbedre internkontrollen og oppnå etterlevelse med GDPR. Deretter kan virksomheten omgående starte arbeidet med å oppfylle kravene til behandling av personopplysninger. Lag rapporter og dokumentér fremgangen underveis.

Evaluering


Det første steget innebærer at administrator oppretter prosjekter hvor et antall kapitler må besvares for å kartlegge statusen for personvernet. Prosjektene danner grunnlaget for evalueringen og resulterer i en gap-analyse. Du kan tildele kapitler til ansatte med kompetanse på området.

Evalueringen for GDPR inneholder kapitlene:


• Grunnforutsetninger
• Ledelse og styring
• Sensitive personopplysninger
• Rutiner og retningslinjer
• Databehandlere
• Overføringer
• Informasjon og samtykke
• Registrertes rettigheter
• Utdanning
• Sikkerhetstiltak
Det finnes ingen spesifikasjon for dette produktet.
Det finnes ingen tilbehør til dette produktet.

Dokumenter GDPR Evaluation - 3 måneders tilgang

Andre kunder har også sett på