Fokus

Møterommet.

Lær deg mer om hvordan du kan øke effektiviteten og kreativiteten ved hjelp av moderne løsninger og produkter til møterommet. 

 
Fokus Møterommet

Mer fleksible møterom

I dag er videokonferanser en selvfølge. Samtidig forsvinner grensene for hva som er et møterom, og trenden går mot flere møter på farten. Det sier Henrik Staff på Logitech.

For at videokonferanseutstyret faktisk skal bli tatt i bruk av de ansatte ute i bedriftene må det være så intuitivt som mulig.

– Terskelen må være lav for at utstyret skal bli tatt i bruk og at medarbeiderne kan fokusere på det viktigste: effektive møter, sier Henrik Staff, UC-spesialist på Logitech.

Logitech har derfor utviklet brukervennlige konferansekameraer der du bare trenger å koble til din egen datamaskin slik at du raskt kommer i gang.

Logitech har også innsett at flere og flere bedrifter ser mulighetene ved Microsoft Lync, kommunikasjonsverktøyet der medarbeiderne kan jobbe sammen uansett hvor de er. Selskapet har derfor utviklet verktøy som hjelper bedrifter å få mest mulig ut av Lync.

To svært populære og brukervennlige konferansekameraer er Logitech BCC950 for de litt mindre konferanserommene og Logitech CC3000 for konferanserom for opptil 12 deltakere. Disse to er såkalte alt-i-ett-løsninger med kombinasjon av både video og høyttalertelefon. At teknologien har blitt mer brukervennlig gjør at Henrik Staff tror at flere bedrifter og organisasjoner kommer til å utstyre flere av møterommene med videokonferansesystem.

– I dag er det bare rundt ti prosent av alle møterom som har noen form for videokonferanseutstyr. Samtidig er det mangel på møterom og bedriftene vil dra ned på reiser. Med moderne utstyr kan man begynne å bruke Lync på en helt annen måte, sier han.

En annen trend han ser er at flere vil ha løsninger som er "good enough", altså bra nok, og at man vil bort fra de dyre løsningene.

– I dag er det mange bedrifter og organisasjoner som heller utstyrer flere rom med løsninger som er bra nok, enn å velge store og dyre løsninger.

Utvalgte produkter