Velkommen til kunnskapsbanken vår

Finn inspirasjon og lær deg mer om de nyeste IT-trendene.

Skol­eveien til digital kompetanse

Dagens og morgendagens skoleelever trenger moderne støtteverktøy som er relevant for virkeligheten de skal forberedes til. Tiden er i ferd med å løpe fra skolenes særegne form for ­læringsplattformer.

19 juni 2014