Velkommen til kunnskapsbanken vår

Finn inspirasjon og lær deg mer om de nyeste IT-trendene.

Hvordan arbeider Dustin med bærekraftig IT?

Dustins visjon er å sette standarden for effektiv og bærekraftig IT. I tillegg til at vi hele tiden fører en dialog med leverandørene våre om hvilke produkter og tjenester vi ønsker å selge, sørger vi hele tiden for å veilede kundene våre mot mer bærekraftige valg.

29 august 2019

Slik blir ditt IT-miljø mer bærekraftig – ekspertenes beste råd

Innkjøpere av IT har ansvar for å skape bærekraftige IT-miljøer som ikke belaster jordens ressurser mer enn nødvendig, eller bryter med menneskerettighetene. Miljømerking gjør det enklere å ta bærekraftige valg.

26 januar 2019

Opplæring gir bedre arbeidsvilkår hos HP

Med opplæring og utviklingsprogrammer i fabrikkene skaper HP en mer ansvarlig produksjon i hele verdikjeden. Fabrikkinspeksjoner er bare den første delen av arbeidet, sier bærekraftsjef Hans Wendschlag.

12 oktober 2017

Inspeksjoner bidrar til bedre arbeidsforhold

Dustin gjennomfører inspeksjoner for å sikre at produkter de lanserer under eget varemerke, blir fremstilt på en etisk og ansvarlig måte. Satsingen har allerede ført til at fem fabrikker i Kina nå forbedrer arbeidsforholdene.

16 mai 2017

Inspeksjoner på stedet og ökt likestilling

Flere kvinnelige ledere og større fokus på ansvarlig produksjon er hovedpunktene i Dustins bærekraftrapport for 2015/16.

16 februar 2017

Skytjenester reduserer CO2-utslipp

Den økte etterspørselen etter skybaserte hostingtjenester går hånd i hånd med et større fokus på bærekraft i bedrifter. Dustins bærekraftsjef, Stephanie Forsblom, forklarer hvordan dette henger sammen.

18 november 2016

Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd.

For Stephanie Forsblom, Dustins nye bærekraftsjef, rommer begrepet bærekraft mer enn miljøspørsmål. Menneskerettigheter, forretningsetikk og mangfold er andre aspekter hun gjerne trekker frem. Men også forretningsfordelene – bærekraft må alltid kunne knyttes til lønnsomhet.

27 september 2016

Når du flytter opp i skyen skåner du miljøet

Gjennom å kjøre applikasjoner i nettskyen kan man redusere karbonutslippene med opptil 90 prosent.

13 mai 2016
Bli først med det siste