Velkommen til kunnskapsbanken vår

Finn inspirasjon og lær deg mer om de nyeste IT-trendene.

Hvorfor bytte noe som fungerer?

Det er svært vanlig at selskaper ikke koster på seg å holde hele applikasjonsporteføljen oppdatert med siste versjon. Vi spurte Bjørn Unnersaker, IT-ekspert: – Hvorfor bytte ut noe som fungerer?

Å tenke på IT som en kostnad er gammeldags

Hvordan investerer bedrifter i IT? Anser de IT-innkjøpene som rene kostnader, eller har de andre perspektiver? Vi spurte Bjørn Unnersaker, IT-ekspert og tidligere redaktør i blant annet PC World Norge og bransjebladet IT-Bransjen.

Hvordan få lavere IT-kostnader

Som bedriftsleder bør du alltid være opptatt av å ha en mest mulig rasjonell utnyttelse av selskapets ressurser. I SMB-markedet er fokuset kanskje spesielt stort på å velge de investeringene som gir best avkastning og på løsninger som oppleves som rimelige.

10 tips for å kutte IT-kostnadene

IT-ansvarlige blir hvert år utfordret på hvordan de kan få ned IT-kostnadene. Det å komme opp med stadige forslag til kostnadskutt kan være krevende og selv om man kan forsøke å forhandle frem bedre betingelser hos leverandørene, så kan det påføre selskapet økte kostnader på sikt.

Veilede: Veier til riktig infrastruktur

Valget av løsninger for IT-infrastrukturen kan være komplisert. Hvor mye og hva skal du legge i offentlige skytjenester? Når er det bedre å drifte saker lokalt? Hvordan unngår du for mye kompleksitet når du skal håndtere forskjellige løsninger?