Bærekraft

3 eksperter om bruk og kast

Bærekraftig tankegang, gjenvinning og såkalt sirkulær økonomi er på fremmarsj overalt i samfunnet, også innenfor IT.

Her forteller 3 sjefer om deres arbeid med miljøspørsmål. 

Lars Granström

Teknisk sjef, Datacenter

Vi har som mål å oppfylle de høyeste sikkerhetskravene og destruerer derfor alle utbrukte lagringsmedier i egen regi. Annet utgått IT-utstyr leverer vi inn som elektronikkavfall til et miljøsertifisert gjenvinningsfirma som oppfyller ISO 14001.

Fredrik Westermarck

CTO, Smartson

Vi har ikke utarbeidet noen policy, men vi bruker aktivt teknologi som katalysator for effektivisering, noe som bidrar til økt bærekraft. Arbeidet vårt for å effektivisere driften og redusere kostnader gir ofte positive effekter sett ut fra et bærekraftig perspektiv. En større andel digitale møter og tjenester, som IaaS og SaaS, bidrar til dette.

Mattias Karlsson

adm.dir., Delta Management

Vi tar alltid miljøbevisste beslutninger, fra valg av IT-leverandører til måten vi produserer tjenester på. Strømmen til serverne kommer fra fornybar energi og avkjøles med sjøvann. Vi kompenserer for karbondioksidutslipp ved hjelp av ClimateCare. Utstyr som ikke lenger brukes i virksomheten, blir levert til miljøsertifiserte (ISO 14001) firmaer for destruksjon.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger