7 trinn for vellykket krisehåndtering

Hva gjør du når krisen banker på døren? Når man er midt i en krisehåndtering, er man også forbi det viktige første skrittet – planleggingen.

Nå gjelder det å fokusere på to ting:

  1. Handle. Husk at den verste avgjørelsen som regel er å ikke ta noen avgjørelse.
  2. Kommuniser. Kommunikasjon er alfa og omega for å lykkes med krisehåndtering.

Så raskt som mulig må vi gå fra våre hovedspørsmål om hva IT kan gjøre for virksomhetens overlevelse til faktisk handling. Avhengig av krisens alvor og fremfor alt avhengig av virksomhetens egne forutsetninger, ser de ulike handlingene forskjellige ut.

Denne artikkelen er en del av den lengre rapporten Veiledning i krise.

Last ned rapporten & sjekklisten Veiledning i krise.

1. Stopp blødningen

Sørg for å stoppe virksomhetens blødning. Enten det dreier seg om sjokkeffekter i økonomien der vi må få streng kontroll over pengestrøm og utgifter, eller om det handler om inntrengning i virksomheten, må forhindrende tiltak iverksettes umiddelbart.

2. Stopp lekkasjen

Både lekkasje av det som påvirker kostnader og informasjon gjennom ikke-autorisert personell må kontrolleres i den grad det er mulig. All informasjon internt eller til eksterne parter og kunder skal bare formidles via offisielle kanaler eller etter godkjenning.

3. Erstatt kompetanse

Hvis det er en krise som rammer store deler av en bransje, en nasjon eller til og med har global påvirkning, er det viktig å sikre kompetanse og ressurser. På neste trinn kan man deretter tenke på om dagens personer kan bidra til verdi i morgen hvis en ny normalitet oppstår som konsekvens.

4. Identifiser helter

Det trenger ikke å være sjefer eller ledere, men er vanligvis personer som har jobbet lenge i virksomheten.

5. Fordel viktige oppgaver til heltene dine

Heltene dine har ofte også bygd opp store interne nettverk og anses ofte av andre som noen det er verd å lytte til. Også disse uformelle nettverkene er viktig for kommunikasjonen og for å hjelpe hele virksomheten med å forstå. Tillit er viktig for å kunne gjennomføre endringer, som iblant kan være både smertefull og omfattende. Sørg for at disse menneskene har passende og viktige roller i krisehåndteringen, men unngå å fylle rollene bare for å slippe eget ansvar.

6. Utarbeid plan B og C

Planer må endres, og strategier bør løpende tilpasses til situasjonen. Å ha ytterligere planer for ulike omstendigheter betyr også trygghet for å kunne vurdere ulike alternativer for IT-leveransen.

7. Kommuniser

En av de absolutt viktigste oppgavene er å kommunisere til både interne og eksterne interessenter. Skape gjennomsiktighet ved å kommunisere både tydelig og enkelt, men også hyppig. Kommuniser om det innebærer forandringer på både kort og lang sikt. Det er viktig at alle team får høre informasjonen direkte og ikke via sekundære kilder.

Les også:

Slik handler du i en krise
Navigere IT riktig under en krise
De to viktigste IT-spørsmålene i en krise

Kilde: Veiledning i krise

Tekst: Radar
Foto: Unsplash

12 oktober 2020

Slik løser du de 4 vanligste flokene i IT-strategien

Her er de vanligste årsakene til at du blir stående fast i IT-strategien din - og svarene på hvordan du kan komme videre.

Er IT-systemene dine bra nok for nye talenter?

Holder selskapets IT-systemerer mål for fremtidens medarbeidere? Når digitaliseringen går raskt, blir CIO-en nøkkelen for å tiltrekke nye talenter.

Slik unngår du å miste det digitale initiativet

Ikke bland digital strategi og teknisk taktikk. Slik legger du grunnen for en ekte digitalisering av selskapet ditt.

Rett IT for voksende virksomheter

Digitaliseringen skjer fort nå. Pass derfor på å ha en skalerbar IT-løsning som kan vokse med virksomheten din.

Digitaliseringen venter ikke lenger på deg

Vil du å ta virksomheten til et nytt nivå av digitaliseringen, før andre gjør det for deg? Da trenger du tid, strategi, mot og en IT-infrastruktur som gjør alt mulig.

Sikkerhet i en digitaliseringsbølge

IT er nødt til å definere, forankre og trygge sikkerhetsnivåer både når det gjelder infrastruktur og applikasjoner. Det er viktig med tiltak som styrker hensiktsmessige og nødvendige atferdsendringer hos alle IT-brukere i virksomheten. Et godt definert proaktivt arbeid for økt bevissthet, økt krisehåndtering og verifisert etterlevelse gir virksomheten et konkurransefortrinn gjennom å beskytte både nøkkelressurser og virksomhetens anseelse.

Bli først i køen til Black Friday