Bærekraft

Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd

For Stephanie Forsblom, Dustins nye bærekraftsjef, rommer begrepet bærekraft mer enn miljøspørsmål. Menneskerettigheter, forretningsetikk og mangfold er andre aspekter hun gjerne trekker frem. Men også forretningsfordelene – bærekraft må alltid kunne knyttes til lønnsomhet.

Stephanie Forsbloms stilling som bærekraftsjef er nyopprettet og en del av Dustins arbeid for en mer bærekraftig IT-bransje.

Hvorfor brenner du for bærekraft?

– Jeg har vært opptatt av miljø- og samfunnsspørsmål så lenge jeg kan huske. Det var derfor en selvfølge å fokusere på disse områdene da jeg valgte studieretning på Tekniska Högskolan og Handelshögskolan i Helsingfors og i løpet av mine snart ti år i IT-bransjen. Jeg er enig med den som sa at «nøkkelen til suksess er lidenskap for det man gjør».

Hva er bærekraft for Dustin?

– Dustins visjon er å være kundenes førstevalg og sette standarden for effektiv IT. Denne visjonen definerer også retningslinjene for arbeidet vårt med bærekraft. Gjennom en etisk og ansvarlig drift i hele verdikjeden skal vi være kundens førstevalg. Vi ønsker også å tilby kundene våre energi- og ressurseffektive produkter, tjenester og løsninger.

Hvilket spørsmål vil du løfte opp på agendaen?

– Bærekraft knyttet til lønnsomhet. Det er mitt viktigste budskap – bærekraft må forankres i forretningsvirksomheten for at vi skal lykkes. Det snakkes mye om ansvarlighet og risiko. Men den forretningsmessige nytten av bærekraft handler like mye om muligheter.

Fem fokusområder

Dustin arbeider steg for steg med å gjøre alle ledd i virksomheten bærekraftig. Høsten 2014 valgte Dustins ledergruppe og styre å konsentrere seg om fem fokusområder.

  • Ansvarlig innkjøp og ressursbruk
  • Redusert klimapåvirkning
  • Forretningsetikk og antikorrupsjon
  • Likestilling og mangfold
  • Et viktig mål for Dustin innenfor rammen av redusert klimapåvirkning er å få ned karbondioksidutslippene med 40 prosent innen 2020.

Tekst: Alessia Wistén Lindqvist

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger