Bærekraft

Bærekraftige tiltak i hele kjeden

Med et bredt utvalg av ulike tiltak og mulighet for CO2-kompensasjon på serienummernivå gjør Lenovo det enklere å ta mer bærekraftige valg.

I dag er bærekraft en forretningskritisk hygienefaktor. De fleste virksomheter har spesifikke miljømål som både skal være målbare og kommuniseres åpent til partnere og forbrukere.

– Alle løsninger i vårt partnerskap, både store og små, skal bidra til økt bærekraft. Det finnes ingen enkeltløsning på CO2-utfordringen, men det er summen av de mange små delelementene som utgjør den store forskjellen, sier Thomas Hedin, miljø- og bærekraftsjef for Lenovo i Norden.

Klimasertifikat

Et eksempel på hvordan Lenovo jobber aktivt med bærekraft er klimaprogrammet deres, CO2 Offset Service, der kundene kan kompensere for CO2-utslipp når de kjøper nytt utstyr. Klimaprogrammet gir en oversikt over CO2-forbruket helt ned på serienummernivå. Det kompenserte beløpet investeres deretter i globalt anerkjente FN-prosjekter, som etablering av solcelleanlegg i Chile og distribusjon av energieffektiv belysning til lavinntektsområder i India.

– Som kunde får du et sertifikat som oppgir hvor mye av en gitt ordre som er CO2-kompensert. Sertifikatet kan du senere bruke i dine egne bærekraftrapporter, forklarer Thomas Hedin.

Målbart i henhold til Paris-avtalen

Som en del av bærekraftarbeidet har Lenovo sluttet seg til Science Based Targets initiative, som på evidensbasert grunnlag hjelper bedrifter med å realisere klimamål som lever opp til Paris-avtalen.

– I løpet av de neste fem årene er målet vårt at 90 prosent av strømmen vi bruker globalt skal komme fra fornybare energikilder. Vi skal fjerne en million tonn drivhusgasser fra forsyningskjeden vår, og ved å bytte ut plasttape med selvlåsende kartonger sparer vi globalt 54 tonn plast per år, sier Thomas Hedin.

Workshops veileder kundene

For å veilede kundene til bærekraftige IT-investeringer arrangerer Lenovo såkalte Sustainability Workshops, der de utvikler tilpassede løsninger og har et livssyklussyn på produktenes CO2-fotavtrykk. Lenovo hjelper til med å utvikle nye løsninger sammen med kunden og veier inn bærekraft i hele kjeden.

Når kunden har valgt produkt ut fra kriterier som strømforbruk, CO2-avtrykk og resirkulerbare materialer, kommer spørsmålet om logistikk og fraktmåte. Ved å koordinere bestillinger til en stor og samlet leveranse, såkalt bulk packaging, kan både CO2-utslipp og fraktkostnader reduseres sammenlignet med mange enkeltstående leveranser eller emballasjer til samme kunde.

lenovo-logo

Om Lenovo

Lenovo er et multinasjonalt selskap med en bred produktportefølje. Porteføljen består blant annet av: datamaskiner, nettbrett, skjermer, tilbehør, smarttelefoner, smarte hjem og smarte samarbeidsløsninger, utvidet og virtuell virkelighet (AR/VR), kommersielt Internett of Things (IoT), programvare, tjenester og datasenterløsninger med smart infrastruktur i hele verden.

Lær mer

12 mai 2022

Tagger