Climat80-Gruppen vokser med Dustin som IT-partner

Med sine 400 ansatte i åtte selskaper og en omsetning som oversteg en halv milliard, har Climat80-Gruppen etablert seg som en av Øresundsregionens største privateide klimaentrepenører. I vekst og utvikling har den grunnleggende idéen fra 30 år siden stått seg og er fortsatt kjernen i virksomheten: å samle spesialister og forenkle for kunden.

I dag tilbyr Climat80-Gruppen komplette løsninger innen alt fra kjøling og varme til ventilasjon og eiendomstjenester for bolig, kontor og industrielle eiendommer.

Ulf Andersson er IT-ansvarlig i Climat80-Gruppen og er den som må sørge for at alle i hele organisasjonen med alle datterselskaper og forretningsområder har riktig IT-støtte og support.

– Det er forskjell på å vokse og forandres. Vårt selskap har gjort begge deler, og det har preget alt fra starten, sier Ulf.

– Da er det uunngåelig med et visst etterslep innen IT, men i dag har vi gode forutsetninger for å jobbe proaktivt og bruke det til å presse virksomheten fremover. Der er vårt nære samarbeid med Dustin en viktig brikke i puslespillet.

Oppdag våre IT-tjenester og løsninger

Mobile løsninger gir frihet for medarbeiderne

Ulf forteller at en av utfordringene hans er det brede spekteret av roller og arbeidsrutiner innen selskapet. Med et selskap som driver med installasjoner og entreprenørskap, har man alltid mange ansatte ute på feltet. Noen starter hjemmefra og er bare på kontoret når det er nødvendig.

– Vi må kunne nå ut med informasjon til alle ansatte, og de må i sin tur kunne kommunisere med hverandre over hele selskapet. Dette hadde ikke vært mulig uten mobilitetsløsninger som Citrix, som fungerer utrolig bra for oss, sier Ulf.

Når det gjelder å ustyre organisasjonen for en mobil arbeidsmåte, prøver Ulf alltid så langt det er mulig å imøtekomme brukernes egne ønsker om merke og modell.

– For den ansatte er muligheten til selv å kunne bestemme gull verdt. Vi forsøker å være lydhøre og tilpasse oss. Det er noe jeg vil si gjennomsyrer hele organisasjonen, sier Ulf.

Riktige leverandører gjør det mulig

Ulf beskriver seg selv som en person som ”prøver å kunne litt av alt”, og det er nok også en forutsetning hvis man som ham ikke har en egen IT-organisasjon. For Ulf handler det i stedet om å omgi seg med riktige leverandører og finne gode samarbeid. Relasjonen til Dustin går langt tilbake og er noe han gjerne snakket godt om.

– Vi har et intensivt samarbeid med Dustin som strekker seg både i bredden og i dybden, sier Ulf.

– For oss er Dustin samtidig en sparringspartner, en ekstra ressurs og spesialistkompetanse i ett. Å ha tilgang til denne store kunnskapspaletten betyr veldig mye for oss.

Climat80-Gruppen vil fortsette å vokse, og for Ulf er det selvsagt at IT kommer til å være en stadig viktigere del av denne utviklingen.

– IT er ikke bare en intern støtte for virksomheten. Det er også noe vi vil bruke for å øke konkurranseevnen. Et moderne og formålstjenlig IT-miljø skaper fordeler for kundene, og det blir stadig vanligere at dette er et spørsmål som dukker opp i forhandlingene, avslutter Ulf.

Tekst og foto: Viktor Silfverhjelm Hultqvist

For oss er Dustin også en sparringspartner, en ekstra ressurs og spesialistkompetanse i ett. Å ha tilgang til denne store paletten av kunnskap betyr veldig mye for oss.

– Ulf Andersson, IT-ansvarig, Climat80-Gruppen.

Ulf Andersson Climate08

6 september 2019

Consafe Logistics har kombinert reduserte IT-kostnader med økte servicenivåer

Consafe Logistics er Europas ledende leverandør av programvare for lager- og logistikkløsninger. Vi leverer i dag on-site support for hele virksomheten innen Consafe Logistics.

20 september 2019

CMP er i mål med tjenestefisering av IT-leveransen

Copenhagen Malmö Port AB (CMP) har siden begynnelsen av 2001 vokst til å bli en av Skandinavias største havneoperatører med virksomheter på begge sider av sundet. I dag har de stort sett tjenestefisert hele virksomheten.

9 september 2019

Hvordan arbeider Dustin med bærekraftig IT?

Dustins visjon er å sette standarden for effektiv og bærekraftig IT. I tillegg til at vi hele tiden fører en dialog med leverandørene våre om hvilke produkter og tjenester vi ønsker å selge, sørger vi hele tiden for å veilede kundene våre mot mer bærekraftige valg.

29 august 2019

CIO-rapport: IT på vei til å miste sin strategiske posisjon

IT-organisasjonen risikerer å miste sin betydning når en større del av IT-investeringene blir driftsfinansiert, ifølge en ny rapport.

15 august 2019

Sikre sensitive data i skyen

Den økte tjenestefiseringen i IT-bransjen betyr at mer og mer informasjonen blir håndtert i skytjenester, noe som krever høy bevissthet av bestillere innen virksomheter der man håndterer konfidensiell eller annen sensitiv informasjon.

12 juli 2019

Årsaken til økende IT-brister

Pasientsamtaler ble lagt ut på nett og utenlandske aktører fikk tilgang til viktige styresystemer. Dette er bare to av de store sikkerhetshull som har fått oppmerksomhet i det siste. Bak flere av dem finnes det – ja, nettopp, den menneskelige faktoren.

10 juni 2019