Climat80-Gruppen vokser med Dustin som IT-partner

Med sine 400 ansatte i åtte selskaper og en omsetning som oversteg en halv milliard, har Climat80-Gruppen etablert seg som en av Øresundsregionens største privateide klimaentreprenører. I vekst og utvikling har den grunnleggende idéen fra 30 år siden stått seg og er fortsatt kjernen i virksomheten: å samle spesialister og forenkle for kunden.

I dag tilbyr Climat80-Gruppen komplette løsninger innen alt fra kjøling og varme til ventilasjon og eiendomstjenester for bolig, kontor og industrielle eiendommer.

Ulf Andersson er IT-ansvarlig i Climat80-Gruppen og er den som må sørge for at alle i hele organisasjonen med alle datterselskaper og forretningsområder har riktig IT-støtte og support.

– Det er forskjell på å vokse og forandres. Vårt selskap har gjort begge deler, og det har preget alt fra starten, sier Ulf.

– Da er det uunngåelig med et visst etterslep innen IT, men i dag har vi gode forutsetninger for å jobbe proaktivt og bruke det til å presse virksomheten fremover. Der er vårt nære samarbeid med Dustin en viktig brikke i puslespillet.

Oppdag våre IT-tjenester og løsninger

Mobile løsninger gir frihet for medarbeiderne

Ulf forteller at en av utfordringene hans er det brede spekteret av roller og arbeidsrutiner innen selskapet. Med et selskap som driver med installasjoner og entreprenørskap, har man alltid mange ansatte ute på feltet. Noen starter hjemmefra og er bare på kontoret når det er nødvendig.

– Vi må kunne nå ut med informasjon til alle ansatte, og de må i sin tur kunne kommunisere med hverandre over hele selskapet. Dette hadde ikke vært mulig uten mobilitetsløsninger som Citrix, som fungerer utrolig bra for oss, sier Ulf.

Når det gjelder å utstyre organisasjonen for en mobil arbeidsmåte, prøver Ulf alltid så langt det er mulig å imøtekomme brukernes egne ønsker om merke og modell.

– For den ansatte er muligheten til selv å kunne bestemme gull verdt. Vi forsøker å være lydhøre og tilpasse oss. Det er noe jeg vil si gjennomsyrer hele organisasjonen, sier Ulf.

Riktige leverandører gjør det mulig

Ulf beskriver seg selv som en person som ”prøver å kunne litt av alt”, og det er nok også en forutsetning hvis man som ham ikke har en egen IT-organisasjon. For Ulf handler det i stedet om å omgi seg med riktige leverandører og finne gode samarbeid. Relasjonen til Dustin går langt tilbake og er noe han gjerne snakket godt om.

– Vi har et intensivt samarbeid med Dustin som strekker seg både i bredden og i dybden, sier Ulf.

– For oss er Dustin samtidig en sparringspartner, en ekstra ressurs og spesialistkompetanse i ett. Å ha tilgang til denne store kunnskapspaletten betyr veldig mye for oss.

Climat80-Gruppen vil fortsette å vokse, og for Ulf er det selvsagt at IT kommer til å være en stadig viktigere del av denne utviklingen.

– IT er ikke bare en intern støtte for virksomheten. Det er også noe vi vil bruke for å øke konkurranseevnen. Et moderne og formålstjenlig IT-miljø skaper fordeler for kundene, og det blir stadig vanligere at dette er et spørsmål som dukker opp i forhandlingene, avslutter Ulf.

Tekst og foto: Viktor Silfverhjelm Hultqvist

For oss er Dustin også en sparringspartner, en ekstra ressurs og spesialistkompetanse i ett. Å ha tilgang til denne store paletten av kunnskap betyr veldig mye for oss.

– Ulf Andersson, IT-ansvarig, Climat80-Gruppen.

Ulf Andersson Climate08

6 september 2019

Nettverk uten hodepine

I vår tid med skytjenester er et pålitelig nettverk viktigere enn noen gang. Mange selskaper ønsker å raskt kunne skalere opp plattformen ved behov, og fortsatt holde kostnadene under kontroll. Løsningen? Å kjøpe sitt nettverk som tjeneste.

11 februar 2020

Spenstig nettverksløsning på treningssentret

Actic ville ha en stabil og fleksibel løsning for internett og Wi-Fi i sine 182 svømme- og treningsanlegg – og en løsning som kunne bidra til forretningsnytte. Alt skulle kunne styres av bare fem årsverk.

11 februar 2020

Guide: Slik blir din bedrift mobil

Dagens teknologiske muligheter gjør det enklere enn noen gang å skape det digitale mobile kontoret og tilby medarbeiderne friheten til å jobbe hvor og når de vil. Veien dit ser forskjellig ut for ulike bedrifter. I denne guiden tar vi deg gjennom delene som må komme på plass; fra teknologi til organisasjon.

4 februar 2020

Betal kun for kapasiteten du bruker

Ved å kjøpe nettverk som en tjeneste, NaaS, får du et stabilt og sikkert nettverk til en fast kostnad. Slik fungerer det.

13 desember 2019

Trendrapport: Cloud

I den digitale verden er mer eller mindre alt tilkoblet skyen. Spørsmålet er ikke lengre om bedrifter skal overføre hele eller deler av sin IT til skyen, men i hvilken grad. Ta en titt på trendrapporten vår Cloud og lær deg mer.

26 november 2019

Ikke invester i eget nettverk

Nettverket er bedriftens nerve. Hvis det ikke fungerer, går det ofte ikke an å utføre jobben i det hele tatt. Derfor velger flere å kjøpe nettverk som en tjeneste.

18 november 2019
Bli først med det siste