De to viktigste IT-spørsmålene i en krise

For å kunne stake ut en kurs videre midt i en krise, er det nødvendig at hele organisasjonen deltar i arbeidet, tar ansvar og bidrar positivt. Og ikke minst at det gis rom for å diskutere ubehagelige fakta i løpet av prosessen. De to hovedspørsmålene IT-avdelingen trenger å stille seg er:

  1. Hvordan kan IT opprettholde virksomhetens viktigste funksjoner til tross for at normale funksjoner og ressurser ikke er tilgjengelige på samme måte som før?
  2. Hvordan kan IT støtte virksomheten med å øke produksjonen igjen til normale nivåer når krisen er over?

Når man er midt i en krisehåndtering er man også forbi det proaktive planleggingsstadiet. For å håndtere situasjonen må vi så raskt som mulig gå fra våre hovedspørsmål om hva IT kan gjøre og over til faktisk handling ved å:

  • Handle. Husk at den verste avgjørelsen som regel er å ikke ta noen avgjørelse.
  • Kommuniser. Kommunikasjon er alfa og omega for å lykkes med krisehåndtering.

Hvis krisesituasjonen er økonomisk betinget, skal IT hjelpe virksomheten med å gå ned på sparebluss som sikrer overlevelse. Det gjør at drift og utvikling må håndteres på to forskjellige måter, der utvikling ofte kan fryses eller innstilles helt.

Denne artikkelen er en del av den lengre rapporten Veiledning i krise.

Last ned rapporten & sjekklisten Veiledning i krise.

Les også:

7 trinn for vellykket krisehåndtering
Slik handler du i en krise
Navigere IT riktig under en krise

Tekst: Radar
Foto: Unsplash

8 oktober 2020

7 trinn for vellykket krisehåndtering

Hva gjør du når krisen banker på døren? Når man er midt i en krisehåndtering, er man også forbi det viktige første skrittet – planleggingen.

Slik handler du i en krise

En av lærdommene fra finanskrisen i 2008 er at god virksomhetsstyring gjør krisehåndteringen enklere. Hvis du ikke har en nøye utarbeidet plan, ta utgangspunkt i tidligere samlede erfaringer og tenk på følgende.

Navigere IT riktig under en krise

En av lærdommene fra finanskrisen i 2008 er at god virksomhetsstyring forenkler krisehåndteringen, bidrar til motstandskraft og en evne til å håndtere uforutsette hendelsesforløp. Det kreves tydelighet når det gjelder hvilke roller som trengs, hvordan ansvar skal fordeles og hvordan kommunikasjonsarbeidet skal utføres.

Rapport og sjekkliste: Veiledning i krise

Når krisen er et faktum trengs det tydelig lederskap. Men det er ikke alt. I rapporten vår får du verdifulle tips om hva IT-avdelingen bør tenke på og ikke minst, et verktøy som hjelper deg med krisehåndtering.

Slik løser du de 4 vanligste flokene i IT-strategien

Her er de vanligste årsakene til at du blir stående fast i IT-strategien din - og svarene på hvordan du kan komme videre.

Er IT-systemene dine bra nok for nye talenter?

Holder selskapets IT-systemerer mål for fremtidens medarbeidere? Når digitaliseringen går raskt, blir CIO-en nøkkelen for å tiltrekke nye talenter.