Digitaliseringen blir hverdag i Lemvigs skoler

I takt med at verden blir stadig mer digital, finnes det et felles ansvar for å utdanne barna våre slik at de lykkes i og vet hvordan man håndterer den digitale verdenen.

Med bærbare PC-er til alle elever og lærere i grunnskolen håper Lemvig kommune på å bidra til å gjøre de digitale mulighetene til en naturlig del av skolens hverdag. Målet er å ruste elevene bedre for dagens digitale samfunn.

Lemvig er en velstående kommune i nordre Vest Jylland. De 20 500 innbyggerne har de laveste arbeidsledighetstallene i hele Danmark. I løpet av våren 2017 har kommunen begynt på å gjennomføre en satsning på digitalisering kommunens alle åtte grunnskoler.

Kommunen besluttet å kjøpe inn bærbare PC-er til samtlige elever i klasse 0-6 og til annenhver elev i klasse 7-10. At annenhver elev i klasse 7-10 får bærbar PC skyldes den danske regjeringens initiativ om at elever helst skal kunne ta med sin egen PC i tråd med uttrykket” Bring your own device”. I Lemvig regner man med at omentrent halvparten av de eldre elevene foretrekker sin egen datamaskin istedenfor en fra kommunen.

- Innkjøpet vårt av IT-utstyr er absolutt ikke et mål i seg selv. Hensikten med satsningen er å gjøre de digitale mulighetene og hjelpemidlene til en naturlig del av hverdagen slik at barna kan ta til seg all nødvendig, digital kompetanse. I takt med at verden blir stadig mer digital, finnes det et felles ansvar for å utdanne barna våre slik at de lykkes i og vet hvordan man håndterer den digitale verdenen, sier Thomas Hyldgaard, sjef for digitalisering og IT i Lemvig kommune.

Tidligere hadde skolene i kommunen klasseoppsett med datamaskiner, men nå går man altså over til at hver og en har en bærbar PC. Totalt har kommunen kjøpt inn nesten 1 700 bærbare Dell-datamaskiner fra Dustin til elevene og ca. 240 stykker til lærerne.

- Mange andre kommuner har investert i iPads, men det finnes ingen bevis for at det skulle være et bedre verktøy enn en laptop. På mange måter er en bærbar PC et bedre allround-verktøy som holder hele veien. Dessuten er Microsofts operativsystem en veletablert plattform og sammenlignet med for eksempel Chromebooks, blir det enklere å fortsette å arbeide som vanlig, ikke minst for eldre elever og lærere, forklarer Thomas Hyldgaard.

Microsofts Office-svite brukes fremdeles som tradisjonelle klienter, men kommunen vurderer å gå over til Office 365 for å oppnå større fleksibilitet. Et annet bevisst valg er at alle elever og lærere får den samme datamodellen.

- Vi har tenkt at en datamaskin som er god nok for elevene burde være god nok for lærerne også. For IT-avdelingen blir det også enklere å ha endel ekstramaskiner tilgjengelige dersom en maskin går i stykker og trenger å gås over. Dessuten blir det lettere for lærerne å hjelpe elever dersom de har de samme maskinene, sier han.

Anskaffelsen ble foretatt med en grundig utvelgelsesprosess. Allerede før kommunen gikk ut med en forespørsel om anbud, snakket man med flere ulike leverandører for å finne ut hva som var mulig ut fra forutsetningene - og hva som ikke var det. Ut fra dette grunnlaget satte man opp et antall kriterier og deretter vurderte man valget av leverandør ut fra kvalitet, pris og hvilken service som skulle inkluderes.

- Vi involverte dessuten også lærerne som fikk hjelpe til med å vurdere ulike maskinvarealternativ. De foretrakk Dell- datamaskinene og Dustin var den leverandøren som møtte kriteriene våre best, sier han.

Igangsetting av datamaskinene har gått veldig greit takket være Dustin relaterte tjenester. Dustin la inn kommunens bilde på datamaskinene og tyverimerket dem før levering.

- Når datamaskinene kom frem var det bare å pakke dem opp og begynne å bruke dem. Det sparer oss for en masse tid. Forrige gang vi gjorde tilsvarende innkjøp, tok det to menn to uker å få alle datamaskinene installert og klare, sier Thomas Hyldgaard.

Enn så lenge er det litt tidlig å si i hvilken grad man oppnår ønsket resultat ved å utstyre barn og ungdommer med de digitale ferdighetene de trenger for å lykkes i fremtiden. Men de nye PC-ene har iallfall fått en positiv mottakelse.

- Elevene er svært fornøyd og har kommet i gang med å bruke dem. Vi fokuserer på å utdanne lærerne slik at alle får nødvendig kompetanse for å gjøre bruken av IT til en mer hverdagslig ting i undervisningen, avslutter Thomas Hyldgaard.

Slik ble det mulig

UTFORDRING

Lemvigs kommune ville gi skolen bedre forutsetninger for å utnytte digitale muligheter i undervisningen og gi elevene den digitale kompetansen de trenger for fremtiden.

LØSNING

Kommunen valgte å kjøpe inn en bærbar Dell-PC av samme modell til samtlige lærere og alle elevene i klasse 0-6 og annenhver elev i klasse 7-10 (Øvrige eldre elever tar med egen PC). Dustin tok seg av å legge inn bilde og tyverimerking før levering.

EFFEKT

Takket være Dustins tilleggstjenester sparte Lemvigs kommune to uker arbeidstid for to stykker. Skolene er nå utstyrt for å kunne gjøre digitaliseringen til hverdag i undervisning.

3 tips for et vellykket skoleinnkjøp

  1. Gjør en grundig inventering av markedet før anskaffelsen.
  2. Involver gjerne lærerne i utvelgelsesprosessen.
  3. Sørg for å utdanne lærerne i hvordan de best kan utnytte nye, digitale muligheter.

Tekst: Björn Raunio
Foto: Thomas Sinkæk

2 januar 2018

Tjenestene som gjør digitaliseringen av skolen enklere

Siden 2015 har tilgangen til datamaskiner i skolen økt markant, men samtidig opplever fire av ti lærere at tekniske problemer begrenser jobben deres. Det viser en ny rapport fra Skolverket om digitalisering i skolen.

19 august 2019

Ekspertens tips: 7 punkter for bedre presentasjoner

Løft din kommunikasjon til neste nivå – og bli enda bedre til å formidle dine idéer. Jesper Ahlström, fagansvarlig for presentasjonsteknologi og kommunikasjon i utdanningsbedriften Framfot gir oss sine beste tips for bedre presentasjoner.

31 juli 2019

Guide: Slik velger du riktig workstation

En workstation er mye mer enn en PC. Den har vesentlig kraftigere ytelse, bedre pålitelighet og er konstruert for de applikasjonene som skal brukes.

17 juli 2019

Fordelene med tjenestefiseringen

For deg som entreprenør betyr tjenestefiseringen at du kan fristille ressurser som du isteden kan bruke på kjernevirksomheten. Samtidig får du betydelig bedre kontroll over kostnader og en helt annen fleksibilitet.

9 juli 2019

Hvordan skaper du en brukervennlig arbeidsplass som samtidig er sikker?

Virksomheter digitaliseres og stadig flere arbeider mobilt, noe som igjen øker etterspørselen etter sikre og brukervennlige arbeidsplasser. Med Modern Workplace fra Dustin får virksomheten din en komplett arbeidsplasstjeneste med alle nødvendige verktøy.

1 juli 2019

Guide: På jakt etter den perfekte skjermen?

Voxicon har høyst sannsynlig den skjermen du er på jakt etter. Uansett hvilken skjerm du velger, får du mye kvalitet for pengene.

31 mai 2019