Digitaliseringen blir hverdag i Lemvigs skoler

I takt med at verden blir stadig mer digital, finnes det et felles ansvar for å utdanne barna våre slik at de lykkes i og vet hvordan man håndterer den digitale verdenen.

Med bærbare PC-er til alle elever og lærere i grunnskolen håper Lemvig kommune på å bidra til å gjøre de digitale mulighetene til en naturlig del av skolens hverdag. Målet er å ruste elevene bedre for dagens digitale samfunn.

Lemvig er en velstående kommune i nordre Vest Jylland. De 20 500 innbyggerne har de laveste arbeidsledighetstallene i hele Danmark. I løpet av våren 2017 har kommunen begynt på å gjennomføre en satsning på digitalisering kommunens alle åtte grunnskoler.

Kommunen besluttet å kjøpe inn bærbare PC-er til samtlige elever i klasse 0-6 og til annenhver elev i klasse 7-10. At annenhver elev i klasse 7-10 får bærbar PC skyldes den danske regjeringens initiativ om at elever helst skal kunne ta med sin egen PC i tråd med uttrykket” Bring your own device”. I Lemvig regner man med at omentrent halvparten av de eldre elevene foretrekker sin egen datamaskin istedenfor en fra kommunen.

- Innkjøpet vårt av IT-utstyr er absolutt ikke et mål i seg selv. Hensikten med satsningen er å gjøre de digitale mulighetene og hjelpemidlene til en naturlig del av hverdagen slik at barna kan ta til seg all nødvendig, digital kompetanse. I takt med at verden blir stadig mer digital, finnes det et felles ansvar for å utdanne barna våre slik at de lykkes i og vet hvordan man håndterer den digitale verdenen, sier Thomas Hyldgaard, sjef for digitalisering og IT i Lemvig kommune.

Tidligere hadde skolene i kommunen klasseoppsett med datamaskiner, men nå går man altså over til at hver og en har en bærbar PC. Totalt har kommunen kjøpt inn nesten 1 700 bærbare Dell-datamaskiner fra Dustin til elevene og ca. 240 stykker til lærerne.

- Mange andre kommuner har investert i iPads, men det finnes ingen bevis for at det skulle være et bedre verktøy enn en laptop. På mange måter er en bærbar PC et bedre allround-verktøy som holder hele veien. Dessuten er Microsofts operativsystem en veletablert plattform og sammenlignet med for eksempel Chromebooks, blir det enklere å fortsette å arbeide som vanlig, ikke minst for eldre elever og lærere, forklarer Thomas Hyldgaard.

Microsofts Office-svite brukes fremdeles som tradisjonelle klienter, men kommunen vurderer å gå over til Office 365 for å oppnå større fleksibilitet. Et annet bevisst valg er at alle elever og lærere får den samme datamodellen.

- Vi har tenkt at en datamaskin som er god nok for elevene burde være god nok for lærerne også. For IT-avdelingen blir det også enklere å ha endel ekstramaskiner tilgjengelige dersom en maskin går i stykker og trenger å gås over. Dessuten blir det lettere for lærerne å hjelpe elever dersom de har de samme maskinene, sier han.

Anskaffelsen ble foretatt med en grundig utvelgelsesprosess. Allerede før kommunen gikk ut med en forespørsel om anbud, snakket man med flere ulike leverandører for å finne ut hva som var mulig ut fra forutsetningene - og hva som ikke var det. Ut fra dette grunnlaget satte man opp et antall kriterier og deretter vurderte man valget av leverandør ut fra kvalitet, pris og hvilken service som skulle inkluderes.

- Vi involverte dessuten også lærerne som fikk hjelpe til med å vurdere ulike maskinvarealternativ. De foretrakk Dell- datamaskinene og Dustin var den leverandøren som møtte kriteriene våre best, sier han.

Igangsetting av datamaskinene har gått veldig greit takket være Dustin relaterte tjenester. Dustin la inn kommunens bilde på datamaskinene og tyverimerket dem før levering.

- Når datamaskinene kom frem var det bare å pakke dem opp og begynne å bruke dem. Det sparer oss for en masse tid. Forrige gang vi gjorde tilsvarende innkjøp, tok det to menn to uker å få alle datamaskinene installert og klare, sier Thomas Hyldgaard.

Enn så lenge er det litt tidlig å si i hvilken grad man oppnår ønsket resultat ved å utstyre barn og ungdommer med de digitale ferdighetene de trenger for å lykkes i fremtiden. Men de nye PC-ene har iallfall fått en positiv mottakelse.

- Elevene er svært fornøyd og har kommet i gang med å bruke dem. Vi fokuserer på å utdanne lærerne slik at alle får nødvendig kompetanse for å gjøre bruken av IT til en mer hverdagslig ting i undervisningen, avslutter Thomas Hyldgaard.

Slik ble det mulig

UTFORDRING

Lemvigs kommune ville gi skolen bedre forutsetninger for å utnytte digitale muligheter i undervisningen og gi elevene den digitale kompetansen de trenger for fremtiden.

LØSNING

Kommunen valgte å kjøpe inn en bærbar Dell-PC av samme modell til samtlige lærere og alle elevene i klasse 0-6 og annenhver elev i klasse 7-10 (Øvrige eldre elever tar med egen PC). Dustin tok seg av å legge inn bilde og tyverimerking før levering.

EFFEKT

Takket være Dustins tilleggstjenester sparte Lemvigs kommune to uker arbeidstid for to stykker. Skolene er nå utstyrt for å kunne gjøre digitaliseringen til hverdag i undervisning.

3 tips for et vellykket skoleinnkjøp

  1. Gjør en grundig inventering av markedet før anskaffelsen.
  2. Involver gjerne lærerne i utvelgelsesprosessen.
  3. Sørg for å utdanne lærerne i hvordan de best kan utnytte nye, digitale muligheter.

Tekst: Björn Raunio
Foto: Thomas Sinkæk

2 januar 2018

Jobb og samarbeid mer effektivt i Teams

Det har skjedd store endringer i måten vi jobber, samarbeider og kommuniserer med hverandre på. At Microsoft Teams er Microsofts raskest voksende forretningsapplikasjon noen sinne er et bevis på at markedet har stor etterspørsel etter nye innovative verktøy som kan bringe måten vi samarbeider på, til nye høyder.

4 november 2019

Slik utstyrer du en moderne arbeidsplass

For mindre selskaper uten egen IT-avdeling kan det være vanskelig å se klart hva som adskiller forskjellige produkter, i tillegg til den faktiske ytelsen. Hva er det lurt å tenke på når du skal utstyre en moderne arbeidsplass som fremmer produktivitet og oppfyller de ansattes forventninger?

4 november 2019

Mobil arbeidsplass – dette trenger du

Det finnes store muligheter for å jobbe mer effektivt hjemme eller ute, sammenlignet med å sitte hele jobbuken på kontoret. Med riktig utstyr utnytter du tiden på best mulig måte.

16 oktober 2019

Bygg opp en fungerende digital arbeidsplass for elevene

I stedet for bare å fokusere på valg av datamaskin eller annet utstyr, anbefaler Mathias Törnblom i Dustin at skolene jobber for å skape en helhet der alt fungerer godt. En god måte å gjøre det på er å kjøpe seg IT-støtte som en tjeneste.

4 oktober 2019

Strategier og hjelpemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne

Autisme kan være en superegenskap, men medfører også noen vanskeligheter. Skolegangen kan tilpasses og tilrettelegges ved hjelp av kunnskap og digitale hjelpemidler. Lær mer om hvilke fremgangsmåter og hjelpemidler som fungerer bra for elever med nedsatt funksjonsevne.

1 oktober 2019

Slik får Nacka gymnasium kvalitet og kostnadskontroll

Nacka gymnasium i Sverige legger stor vekt på at IT-utstyret skal vare lenge og holde høy kvalitet. Samtidig ønsker skolen å holde kostnadene nede. Det er en utfordring å få til begge deler.

20 september 2019
Få fortrinnsrett på Black Friday!