Dustin designer IT-infrastruktur for verden

PatientSky er en åpen plattform som gjør livet lettere for omsorgsgivere og deres kunder, takket være en robust infrastruktur som garanterer drift- og datasikkerhet.

Siden starten av 2014 har PatientSky vokst til å bli en av Norges ledende IT-plattformer innen e-helse. I dag bruker leger, fysioterapeuter og kiropraktorer PatientSky for å lette administrasjon og gi bedre service. Via plattformen får klinikkene enkelt tilgang til en mengde funksjoner som journalsystemer, timebestilling og håndtering av e-resepter. Samtidig kan pasientene via en app enkelt holde oversikt over bestilte timer, medisiner og treningsprogrammer, og til og med ha videosamtaler med behandleren.

PatientSky er ikke bare en tjeneste, men også en IT-plattform der andre utviklere av tjenester til omsorgssektoren kan nå sine kunder. PatientSky sørger for at grunnleggende funksjoner er på plass, at drift- og datasikkerhet er på topp og ikke minst at håndteringen av personopplysninger alltid oppfyller myndighetenes krav innenfor hele plattformen. Som strategisk rådgiver har Dustin bidratt til å etablere en robust IT-infrastruktur som støtter både samarbeid og innovasjon og fortsatt vekst.

Jeg trenger bare et telefonnummer der jeg alltid kan få rask hjelp. Det har jeg hos Dustin, og det setter jeg stor pris på.

– Vi har hatt stor suksess med å utvikle PatientSky til et bredt utvalg av servicetjenester for omsorgssektoren. Likevel finnes det ingen grunn til at vi skal være de eneste som utvikler tjenester som leger, fysioterapeuter og kiropraktorer kan bruke. Hvis en annen bedrift har utviklet et journalsystem som har flere eller bedre funksjoner enn vårt eget, diskuterer vi gjerne med dem, sier Andreas Krüger, partner i PatientSky med ansvar for IT-infrastrukturen, og fortsetter:

– Det samme gjelder utviklere som tenker i helt nye og innovative baner. Vi tenker selv veldig innovativt, og tilbyr gjerne en plattform for utvikling av nye funksjoner som kan forenkle hverdagen for behandlere og deres pasienter.

Andreas Kruger

PatientSky har sitt hovedkontor i Oslo, men avdelingen for infrastruktur ligger i danske Odense. Og Andreas Krüger har en tydelig strategi for å utforme IT-infrastrukturen slik at den dels er robust og dels er skalérbar både horisontalt og vertikalt.

Via Dustin har PatientSky akkurat oppgradert sin løsning med en HPE 3PAR-lagringsløsning og HPE Synergi-server av nyeste modell. Det betyr ikke at infrastrukturen er avhengig av spesifikke maskinvareutviklere. Det samme gjelder på programvaresiden, der man utelukkende bruker åpen kildekode.

– Vår oppfatning om en robust IT-infrastruktur handler ikke bare om å bygge overflødige systemer, sikre maksimal driftstid og skape en sterk datasikkerhet. Det handler også om å unngå at vi blir låst til, og avhengige av, visse produsenter. I utgangspunktet handler det om å beholde friheten til raskt å kunne flytte vår data og hele plattformen fra et system til et annet. I dag bruker vi Synergy-servere fra HPE som vi er veldig fornøyde med, men om vi en dag vil velge andre servere, så kan vi gjøre det.

IT-avdelingens oppgave er ikke bare å sikre den daglige driften, men også støtte innovasjon og ambisjonen om å vokse internasjonalt.

patientsky office

– Hvis man bare ser på selve infrastrukturen, så skulle vi faktisk kunne åpne et nytt marked på bare en uke. At jeg kan si det så sikkert, er blant annet fordi vi har en så pålitelig IT-partner som Dustin, som har hjulpet oss med maskinvare og rådgivning fra starten. Dustin har dermed en betydelig andel i at PatientSkys løsning er optimalisert i henhold til våre vekstbehov.

– En annen grunn til at vi er fornøyd med Dustin, er tilgjengeligheten – hvis noe haster, vil jeg unngå å måtte ringe rundt til ulike leverandører for å finne ut hvem som kan hjelpe oss, og jeg har absolutt ikke lyst til å sitte i telefonkø. Jeg trenger bare et telefonnummer der jeg alltid kan få rask hjelp. Det har jeg hos Dustin, og det setter jeg stor pris på, sier Andreas Krüger.

Hos Dustin er det Jan Kvinesdal, Sales Specialist, som har ansvaret for å rykke ut når Andreas Krüger ringer, og han er vel vitende om at tilgjengelighet er viktig.

– Hos Dustin har B2B-salget økt og utgjør i dag 94 prosent av Dustins totale omsetning. En av forklaringene er garantert at vi prioriterer service veldig høyt. Det handler ikke bare om ekspertise, men også om tilgjengelighet. Vi er vel vitende om at våre bedriftskunder er helt avhengige av et velfungerende IT-system i sin daglige virksomhet.

– Derfor skal vi alltid finnes bare en telefonsamtale unna dersom det oppstår et behov. Hos Dustin skal du ikke måtte sitte og vente i en lang telefonkø på et supportsenter. Du skal alltid kunne ringe direkte til din account manager, som står klar til tjeneste.

Les mer om Dustins tilbud om IT-tjenester og -løsninger.

Patientsky

PatientSky ble grunnlagt i 2014 og er i dag en av Norges største IT-plattformer innen helsesektoren når det gjelder privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. PatientSky har sitt hovedkontor i Oslo, men IT-infrastruktur og IT-sikkerhet administreres fra Odense.

Slik ble det mulig

UTFORDRING

PatientSky har behov for å utvikle sin IT-infrastruktur løpende, slik at den alltid er robust når det gjelder drift- og datasikkerhet. Den må også skalere bra både horisontalt og vertikalt.

LØSNING

Som Trusted Advisor siden PatientSky ble etablert i 2014, har Dustin løpende gitt råd om utviklingen av PatientSkys IT-infrastruktur. Nylig har PatientSkys løsning blitt oppgradert med 3PAR-lagringsløsning og Synergy-servere fra HPE.

EFFEKT

PatientSkys IT-infrastruktur er nå godt rustet for å kunne støtte bedriftens utvikling, både når det gjelder vekst og samarbeid med andre tjenesteutviklere på IT-plattformen.

13 mars 2019

CIO-rapport: IT på vei til å miste sin strategiske posisjon

IT-organisasjonen risikerer å miste sin betydning når en større del av IT-investeringene blir driftsfinansiert, ifølge en ny rapport.

15 august 2019

Sikre sensitive data i skyen

Den økte tjenestefiseringen i IT-bransjen betyr at mer og mer informasjonen blir håndtert i skytjenester, noe som krever høy bevissthet av bestillere innen virksomheter der man håndterer konfidensiell eller annen sensitiv informasjon.

12 juli 2019

Årsaken til økende IT-brister

Pasientsamtaler ble lagt ut på nett og utenlandske aktører fikk tilgang til viktige styresystemer. Dette er bare to av de store sikkerhetshull som har fått oppmerksomhet i det siste. Bak flere av dem finnes det – ja, nettopp, den menneskelige faktoren.

10 juni 2019

Hvem er egentlig ansvarlig for IT-sikkerheten?

Sikkerhetseksperten Roar Thon deler sine innsikter rundt hvordan man legger en god strategi rundt IT-sikkerheten sin.

24 mai 2019

Hva er fordelene med et skyadministrert nettverk?

Skyadministrert nettverk innebærer en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Har du skiftet ut ditt gamle nettverk enda?

23 mai 2019

Datakriminalitet koster mer enn naturkatastrofer

Den kraftig økende datakriminaliteten koster individer, organisasjoner og samfunnet enorme summer hvert år. Undersøkelser viser at nordiske bedrifter ofte mangler et grunnleggende forsvar mot disse angrepene.

15 april 2019