Harvardforsker: Dette gjør at vi lykkes på jobben

Som leder påvirker du hvordan mennesker har det på jobben og dermed hvordan de presterer. Men hvordan får du dem til å trives – og dermed prestere – så godt som mulig? Forskere ved Harvard har påvist at det ikke er motivasjon som skaper fremgang – men fremgang som skaper motivasjon.

I dag er det et stort fokus på talenter i næringslivet, og mange mener at det er bedriftene som lykkes med å tiltrekke seg de mest kreative, innovative medarbeiderne som får mest framgang.

Ifølge Teresa Amabile, professor i bedriftsøkonomi ved Harvard Business School og kåret til en av næringslivets femti viktigste tenkere, stemmer ikke det. I stedet mener hun at vi overser en viktig faktor, nemlig hvor bra medarbeiderne har det, og dermed hvor motivert de er for å gjøre sitt aller beste på jobb.

I flere år skrev Teresa Amabile og hennes team på omtrent 200 personer i kunnskapsintensive yrker (programmerere, markedsanalytikere, prosjektledere og lignende), dagbøker om arbeidslivet sitt, noe som resulterte i 120 000 dagboksnotater. Når notatene ble analysert viste det seg tydelig at det ikke er de bedriftene som har de beste medarbeiderne som lykkes best, men de bedriftene der lederne lykkes med å få medarbeiderne til å trives og kjenne seg motiverte.

Fremgang skaper motivasjon

Men hvordan gjør du det? Studien viser at det aller viktigste ikke er ros eller økonomisk kompensasjon, men å få gjøre fremskritt på jobben og føle at det du gjør er meningsfylt. Forskerne kaller det for ”the progress principle” (komponentsmodellen) og mener at fremgang på jobben skaper en positiv følelse som igjen inspirerer til ytterligere kreativitet og motivasjon. Det er altså ikke motivasjon som skaper fremgang, men fremgang som skaper motivasjon.

Det er ikke bare store fremskritt som skaper dette indre velbefinnende, men også små hverdagslige hendelser kan ha positiv innvirkning. Som en programmerer skrev i en av dagbøkene: ”I dag har jeg endelig lyktes med å fikse en bug som har irritert meg hele uken! Det virker kanskje ikke så stort for deg, men i mitt ganske monotone liv er dette en virkelig stor ting! Dessverre er de fleste av mine kollegaer borte fra kontoret i dag, så jeg får sitte her og skinne i min ensomme eufori.”

Ta bort hindringer for fremgang

Med bakgrunn i disse forskningsresultatene anser Teresa Amabile at lederens viktigste oppgave er å fjerne hindringer som står i veien for at medarbeidere skal få oppleve fremgang i jobben sin. Det handler for eksempel om å sette tydelige mål, sånn at medarbeiderne vet hva som forventes av dem, men også å gi dem frihet til selv å være med på å påvirke hvordan arbeidet skal utføres. Det er også viktig som sjef å sørge for at det finnes nok ressurser. Medarbeiderne skal ikke behøve å bruke energien sin på å bekymre seg for om prosjektet har tilstrekkelig med finansiering eller irritere seg over en IT-infrastruktur som ikke fungerer, og som hindrer deres arbeid.

Teresa Amabiles forskning viser at de fleste ledere ikke har kunnskap om hvor viktig følelsen av fremgang er for å bygge motivasjon.

– Folk vil bidra og føle at jobben deres er meningsfull, og da må lederen innse hvor viktig selv små fremganger er for medarbeidernes motivasjon.

Fremgangsfaktor 2: Bygg en følelse av kameratskap

Teresa Amabiles forskning viser at en opplevd følelse av fremgang er den største motivasjonsfaktoren, men det finnes andre faktorer som også er viktig. Først og fremst viser studier at positive og negative interaksjoner mellom mennesker hadde en uforholdsmessig stor påvirkning på hvordan mennesker hadde det på arbeidsplassen: En liten hyggelig gest kunne føre til nye fremskritt, mens en negativ kommentar kunne tømme personen for motivasjon. Derfor er det viktig at sjefen bygger en kultur av kameratskap på jobben.

Les også: Slik får du alle til å jobbe mot samme mål

26 august 2019

91 prosent får gjort mer med fjernjobbing

Forskerne er enige: vi er mer produktive når vi ikke må sitte på kontoret og jobbe hele tiden. Det finnes forklaringer på dette.

11 september 2019

Gode nyheter kommer sjelden alene

Microlearning har vist seg å være mer effektive enn vanlig undervisning. Carbon Capture and Storage, kan sørge for at vi når målene i Parisavtalen om en maksimal global oppvarming på 1,5 grader. Sist, men ikke minst tar Volvo opp kampen mot Tesla med ”folke-elbilen” Polestar 2.

28 august 2019

Dårlig tid, men mange skjermer? Prøv mikrolæring

65 prosent av barna som går på barneskolen i dag kommer som voksen til å få yrker som ikke engang eksisterer i dag. I et arbeidsmarked i rask endring er det evnen til å hele tiden lære nye ting som gir fremgang. Vi viser hvordan mikrolæring kan hjelpe deg og dine nye kollegaer på veien.

27 august 2019

Mer bærekraftig IT med ny merking

Forskere ved Chalmers har utviklet et sporingssystem for elektriske og elektroniske produkter der det via en infotagg er mulig å spore hvor komponentene kommer fra og hvilke materialer de inneholder.

22 august 2019

Årets tyngste trender – fra roboter til stemmesøking

For tolvte gang presenterer analyseselskapet The Future Today Institute en grundig rapport med de fremste trendene innen teknologi og vitenskap. 2019 Tech Trends Report inneholder 315 ulike trender – 30 prosent flere enn fjoråret. Her er noen av de viktigste.

24 juli 2019

Fremtiden krever en forretningskultur der kreativiteten strømmer

I en fremtid der ingen vet hva som gjelder for morgendagen, må bedriftene bli mer innovative. Det gjelder å skape en bedriftskultur der tillit vurderes høyt, kreativitet oppmuntres og der medarbeidere på alle nivå, føler seg delaktige.

2 juli 2019