Bærekraft

Hva innebærer TCO Certified?

En del IT-dingser har en mørk historie, som mineraler fra land i konflikter, sosialt urettferdig produksjon eller negativ miljøpåvirkning. Slik tar du de riktige valgene.

Mobiltelefonen din kan inneholde blikk, wolfram, tantal og gull. Alle råvarer som går under paraplybegrepet 3TG, og som kan stamme fra konfliktområder med barnearbeid. Som innkjøper av IT-utstyr, er det ikke lett å holde oversikt over utstyrets leverandørkjeder og livssykluser. Ved å velge et produkt med sertifisering som for eksempel TCO Certified, tar du ansvar uten å selv måtte sette deg inn i alle detaljene.

– Du får en pakke der våre eksperter kontinuerlig jobber med forbedringer av kravene, slik at du slipper å lese deg opp hver gang du skal kjøpe IT-utstyr, sier Andreas Rehn, utviklingsansvarlig på TCO Development, som står bak TCO Certified, bærekraftsertifiseringen for IT.

TCO certified logo

– Dessuten hjelper du til i arbeidet med å utvikle bransjen, ved at vi hele tiden oppfordrer produsentene til å ta større ansvar.

Mineraler forårsaker konflikter

Mange av metallene og mineralene som er nødvendige for å produsere IT-utstyret vi bruker til daglig kan komme fra gruver med barnearbeid, dårlige arbeidsvilkår og negativ miljøpåvirkning. Samtidig bidrar mineralhandelen til finansering av væpnede konflikter rundt om i verden.

– Ettersom det er et så komplekst tema, er det vanskelig å finne en strukturert måte å håndtere problemet på, sier Andreas Rehn.

TCO Certified oppdateres i sykluser på tre år, nettopp for å kunne inkludere ny kunnskap og å møte kompleksiteten. Et eksempel er at fokus for industrien hovedsakelig har vært på 3TG (se faktaboks) knyttet til Kongo.

– 3TG fra Kongo utgjorde den største risikoen for finansiering av konflikter og overtramp av menneskerettigheter, men vi så at problemene med utvinning av mineraler var mer utbredt enn det. Til den åttende generasjonen av sertifiseringen, som kom i 2018, forsterket vi kravet om at bedriftene skal ta globalt ansvar for alle mineraler, ikke bare dem som kommer fra visse regioner, sier Andreas Rehn og fortsetter:

– I fremtiden vil vi spore et sertifisert produkt hele veien til sertifiserte smelteverk og raffinerier, som igjen kjøper inn ansvarlig utvunnet materialer fra legitime selgere. Slik kan vi tilby produsenter en tjeneste for at de bedre kan ta stilling til hvem de skal kjøpe materialene sine fra.

Levetiden er avgjørende

Andreas Rehn peker på at den absolutt største faktoren når det gjelder bærekraft er produktets levetid. Når dingsene varer lenger, blir det mindre behov for å produsere nye produkter, noe som igjen gir lavere negativ påvirkning sosialt og miljømessig i hele kjeden.

– Vi har nå inkludert en rekke krav for å forlenge produktenes levetid. Et eksempel er slitestyrke; man skal kunne miste mobilen i bakken eller utsette den for både høye og lave temperaturer uten at den blir ødelagt. Vi vil også se standardiserte måter å slette data fra ulike enheter på. I gjennomsnitt har vi nemlig to-tre mobiltelefoner i kontorskuffen. En av grunnene til at folk ikke selger eller gir bort disse, er at de er redd for at andre vil finne bilder og meldinger man ikke vil skal havne i feil hender. Da må produsentene sørge for programmer som kan fjerne all slik data, sier Andreas Rehn.

Andre viktige aspekter for å forlenge levetiden er å kunne reparere enhetene hvis de blir ødelagt, samt å enkelt bytte batterier.

– Uansett om du er den første eller den tredje eieren, skal du kunne vedlikeholde produktene dine, og aller helst oppgradere dem. Når produktene kan brukes lenger, reduseres trykket på nyproduksjon fordi brukerne ikke tvinges til å kjøpe nytt like ofte, sier Rehn.

Nye forretningsmodeller rundt hjørnet

Andreas Rehn spår at når dingsene holder lengre, kommer vi til å få se nye og mer sirkulære forretningsmodeller.

– Kanskje bedriftene leier ut produktene sine i stedet for å selge dem, og kan dermed kanskje til og med tjene mer penger enn i dag. Det burde skape incentiver til å lage produkter med enda bedre kvalitet, slik at bedriftene kan leie dem ut over lengre tid. En annen utvikling vi ser nå, er at det bli færre typer enheter. I stedet for datamaskinen, bruker du mobiltelefonen som sentral enhet, og så kobler du på skjerm og tastatur. Trenger du mer prosessorkraft, kan du kjøpe det som tjeneste i skyen. Denne utviklingen ser vi når det gjelder TV-spill; Google, Playstation og Microsoft har alle tjenester med rendering «offsite», slik at du slipper å ha en fet konsoll hjemme, men bare tar imot bilder og lyd.

For at vi skal kunne ta i bruk en helt sirkulær tilnærming, bør vi begynne med å ta oss av den store mengden elektronisk avfall som allerede er på avveier i for eksempel utviklingsland. Denne våren lanserer derfor TCO Development et tillegg til sin merkeordning de kaller TCO Certified Edge, E-waste compensated.

– TCO Certified Edge er et ekstra krav på toppen av TCO Certified og innebærer at for hvert produkt en produsent selger, forplikter de seg til å ta seg av tilsvarende mengde e-avfall fra et land der avfallshåndteringen er under standard. På den måten kommer du som innkjøper til å få konkrete tall på hvordan de bidrar til en mer sirkulær økonomi, sier Andreas Rehn.

3TG er en forkortelse av blikk, wolfram, tantal og gull. Det er mineraler som på ulike måter brukes i IT-dingsene våre, først og fremst for å lede og lagre energi. De er også de mest kjente eksemplene på «konfliktmaterialer, altså mineraler fra områder rammet av konflikt og som selges for blant annet å finansiere krig.

Kobolt regnes enn så lenge ikke blant konfliktmineraler, men utvinnes på samme måte. 60 prosent av all kobolt som utvinnes, kommer fra Kongo, på samme måte som majoriteten av 3TG. Kobolt er en viktig komponent i batterier.

Lignende lesing:

Slik blir ditt IT-miljø mer bærekraftig – ekspertenes beste råd

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger