Bærekraft

Hva skjer nå? Slik bidrar industrien

Utviklingen av det nye systemet skjer i samarbeid med 14 prosjektpartnere fra industrien – blant dem Dustin – fra produsenter og forhandlere til aktører innen materialgjenvinning.

I høst begynner forslagene til et nytt sporingssystem å ta form.

Kristina Liljestrand

Kristina Liljestrand, Chalmers Industriteknik

– Vi har hatt oppstartsmøter med alle parter for å konkretisere hva vi skal lage og hvordan vi skal gjøre det. Det er veldig spennende. Arbeidsgrupper på de tre prioriterte områdene – bærekraftig produksjon, gjenbruk og materialgjenvinning – er i full gang med å lage kravspesifikasjoner for løsningen. Det legger grunnen for hvilken informasjon som skal deles med hvem, noe som er avgjørende for utviklerne som skal lage programvaren, sier prosjektleder Kristina Liljestrand ved Chalmers Industriteknik.

Natalia Lopez Casco

Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist

Bærekraft har lenge vært et avgjørende spørsmål for Dustin, forklarer Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist:

– Ved å bidra til en mer effektiv husholdning med begrensede ressurser, kan vi og våre kunder støtte skiftet fra en lineær til en sirkulær økonomi. Samtidig kan vi også oppmuntre til forretningsmodeller der nye produkter allerede fra start, designes og produseres med sikte på økt livslengde, gjenbruk og gjenvinning.

– Den sirkulære økonomien forutsetter at produsenter og brukere deler informasjon om hvordan produktene kan gjenvinnes, og data rundt selve gjenvinningen. Siden Dustin både er produsent og forhandler, har vi et godt helhetsbilde av elektronikkproduktenes totale livssyklus. Gjennom deltakelsen i Chalmer Industritekniks prosjekt, håper vi å kunne identifisere nye måter å møte våre kunders behov, hjelpe dem med å redusere mengden elektronisk avfall og å ta avgjørelser som støtter en langsiktig og bærekraftig utvikling, sier Natalia Lopez Casco.

Kristina Liljestrand minner om at partnerne fra industrien er veldig viktige for å kunne følge hele verdikjeden og forstå hvordan hver del skal fungere i forhold til hverandre.

– Det at vi er en så komplett gruppe gjør at vi har en unik mulighet til å ta et helhetsgrep om dette spørsmålet. Dustin har en nøkkelrolle som en av de utvalgte produsentene vi har med i prosjektet. Uten dem blir dette vanskelig, ettersom produsentene står for mesteparten av den informasjonen som skal legges til. Vi må sette oss inn i deres prosesser for å kunne jobbe effektivt lenger ned i kjeden når det gjelder gjenbruk og materialgjenvinning.

Hva slags informasjon skal legges inn i systemet?

– Mye kretser rundt materialinnholdet, altså hvilke ulike stoffer og metaller et produkt inneholder. Ved gjenvinning er det viktig å vite hva som skal tas bort, for eksempel om det er farlig og må håndteres på en spesiell måte. Men også hvor det finnes stoffer man gjerne vil ta vare på, for eksempel jordartsmetaller som er ekstra verdifulle.

– Merkingen handler om sosial bærekraft, det å kunne vise at det har vært gode arbeidsforhold i fabrikker og produksjonsanlegg. Det er spørsmål Dustin allerede jobber mye med, men med denne løsningen kan kommunikasjonen bli litt enklere, sier Kristina Liljestrand.

Hvordan skal Dustin bidra i prosjektet?

– Vi skal sammen se på hvordan systemet bør legges opp for noen av deres produkter, først og fremst hvor vi skal legge til informasjon og hvordan den skal lagres i data, mobiltelefoner og nettbrett. Det er komplekse produkter som har stor miljøpåvirkning og inneholder mye metaller og dyre stoffer man gjerne vil gjenvinne på en god måte. Dessuten er det produkter som i stor grad kan gjenbrukes, noe vi også vil fremme, sier Kristina Liljestrand.

Hun poengterer at mulighetene for å tenke kretsløp rundt elektronikkprodukter er gode på grunn av den utbredte teknologien av digital teknologi, som sensorer for sporing og koblingen av data på drift og bruk.

Les også: Hvordan arbeider Dustin med bærekraftig IT?

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger