Bærekraft

Inspeksjoner bidrar til bedre arbeidsforhold

Dustin gjennomfører inspeksjoner for å sikre at produkter de lanserer under eget varemerke, blir fremstilt på en etisk og ansvarlig måte. Satsingen har allerede ført til at fem fabrikker i Kina nå forbedrer arbeidsforholdene.

Høsten 2016 lanserte Dustin sine egne varemerker og innledet i den forbindelse en satsing på bærekraftig og ansvarlig produksjon i hele verdikjeden. Bærekraftsjef Stephanie Forsblom har inspisert de fem fabrikkene i Kina som fremstiller Dustins produkter for å sikre at produksjonen skjer i tråd med selskapets etiske regler.

– Om du virkelig vil sikre arbeidsforholdene, holder det som oftest ikke bare å be fabrikken signere selskapets etiske regler. Du må være på plass i fabrikken og engasjere deg. Ofte mangler kunnskapen som kreves for å gjøre ting riktig, og da kan vi være behjelpelige, sier Stephanie Forsblom.

Inspeksjoner uten fabrikkledelsens involvering

Kravene i de etiske reglene er basert på internasjonale standarder og lover og dekker arbeidsbetingelser, menneskerettigheter, helse og sikkerhet, miljøvern og etikk. Også produksjonslinjer, fabrikkbygningens egnethet for oppbevaring av avfall og kjemikalier, boforhold, kjøkken og spisesal inspiseres.

Under inspeksjonene valgte Stephanie Forsblom ut tilfeldige ansatte for diskusjon, både enkeltvis og i gruppe, uten involvering av fabrikkledelsen. Mest tid tok gjennomgangen av fabrikkenes dokumentasjon for å kontrollere at arbeidstimer, alder, lønn, forsikringer og opplæring følger kravene i de etiske reglene.

Fokus på at fabrikken er villig til å lære seg

– Vi oppdaget ingen nulltoleranseavvik. Derimot fantes det avvik som nå blir utbedret blant annet gjennom opplæring. Jeg har foretatt mange inspeksjoner og også bodd i Kina, og jeg var positivt overrasket over resultatet av inspeksjonene våre.

– Det er alltid mulig å etterleve de etiske reglene bedre. Vi fokuserer mest på at fabrikken er interessert i og villig til å korrigere, forbedre og lære. En fabrikk som har mange avvik, men vilje til å lære og innser forretningsfordelene, kan bli bedre enn en som i utgangspunktet har få avvik, sier Stephanie Forsblom.

Hva skjer etter en inspeksjon?

Når et avvik oppdages, er det opp til leverandøren å komme tilbake med korrigeringer, årsaksanalyse og en forebyggende plan. Tidsfristen for korrigering avhenger av hvor alvorlig avviket er, og gjennomføringen blir kontrollert gjennom nye besøk og oppfølging.

  • Mindre avvik (90 dager)
  • Grovt avvik (60 dager)
  • Alvorlig avvik (30 dager)
  • Nulltoleranseavvik (48 timer)

Tekst: Moa Thorsell
Foto: Yuan Li Liu

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger