Inspeksjoner bidrar til bedre arbeidsforhold

Dustin gjennomfører inspeksjoner for å sikre at produkter de lanserer under eget varemerke, blir fremstilt på en etisk og ansvarlig måte. Satsingen har allerede ført til at fem fabrikker i Kina nå forbedrer arbeidsforholdene.

Høsten 2016 lanserte Dustin sine egne varemerker og innledet i den forbindelse en satsing på bærekraftig og ansvarlig produksjon i hele verdikjeden. Bærekraftsjef Stephanie Forsblom har inspisert de fem fabrikkene i Kina som fremstiller Dustins produkter for å sikre at produksjonen skjer i tråd med selskapets etiske regler.

– Om du virkelig vil sikre arbeidsforholdene, holder det som oftest ikke bare å be fabrikken signere selskapets etiske regler. Du må være på plass i fabrikken og engasjere deg. Ofte mangler kunnskapen som kreves for å gjøre ting riktig, og da kan vi være behjelpelige, sier Stephanie Forsblom.

 

Inspeksjoner uten fabrikkledelsens involvering

Kravene i de etiske reglene er basert på internasjonale standarder og lover og dekker arbeidsbetingelser, menneskerettigheter, helse og sikkerhet, miljøvern og etikk. Også produksjonslinjer, fabrikkbygningens egnethet for oppbevaring av avfall og kjemikalier, boforhold, kjøkken og spisesal inspiseres.

Under inspeksjonene valgte Stephanie Forsblom ut tilfeldige ansatte for diskusjon, både enkeltvis og i gruppe, uten involvering av fabrikkledelsen. Mest tid tok gjennomgangen av fabrikkenes dokumentasjon for å kontrollere at arbeidstimer, alder, lønn, forsikringer og opplæring følger kravene i de etiske reglene.

 

Fokus på at fabrikken er villig til å lære seg

– Vi oppdaget ingen nulltoleranseavvik. Derimot fantes det avvik som nå blir utbedret blant annet gjennom opplæring. Jeg har foretatt mange inspeksjoner og også bodd i Kina, og jeg var positivt overrasket over resultatet av inspeksjonene våre.

– Det er alltid mulig å etterleve de etiske reglene bedre. Vi fokuserer mest på at fabrikken er interessert i og villig til å korrigere, forbedre og lære. En fabrikk som har mange avvik, men vilje til å lære og innser forretningsfordelene, kan bli bedre enn en som i utgangspunktet har få avvik, sier Stephanie Forsblom.

 

Tekst: Moa Thorsell

Foto: Yuan Li Liu

 

Hva skjer etter en inspeksjon?

Når et avvik oppdages, er det opp til leverandøren å komme tilbake med korrigeringer, årsaksanalyse og en forebyggende plan. Tidsfristen for korrigering avhenger av hvor alvorlig avviket er, og gjennomføringen blir kontrollert gjennom nye besøk og oppfølging.

  • Mindre avvik (90 dager)
  • Grovt avvik (60 dager)
  • Alvorlig avvik (30 dager)
  • Nulltoleranseavvik (48 timer)

16 mai 2017

Tre vanvittige forskningsprosjekter som utvider perspektivene våre

Vi må atombombe Mars før vi kan flytte dit. Snart kan vi kanskje tvitre ved hjelp av bare tankekraft. Og allerede nå kan forskere bruke trådløse nettverk til å se gjennom vegger. Her er tre vanvittige prosjekter som (kanskje) viser vei mot fremtiden.

14 november 2019

10 fakta om netthandel

Den nordiske netthandelen vokser raskest i verden, sørkoreanerne kjøper sine dagligvarer på nett og mobilen har passert datamaskinen og nettbrettet som favorittplattform når vi shopper på nettet. Netthandelen endres stadig, men noen rekorder står fortsatt ...

14 oktober 2019

7 faktorer for å lykkes med fjernarbeid

Bedrifter som gjør det mulig for sine medarbeidere å jobbe utenfor kontoret har mye å vinne: mer fornøyde og mer effektive medarbeidere, samtidig som bedriften blir mer attraktiv for nye talenter. Her er de viktigste suksessfaktorene.

10 oktober 2019

Slik skal Dustin benytte seg av sin egen innovasjonskapasitet

Så hvordan sørger man for å ikke miste seg selv i interne prosjekter istedenfor å ha fortsatt høyt kundefokus og innovasjonskapasitet? Vi spurte Jenny Litborn, ansvarlig for Service Product Management hos Dustin, som blant annet leder selskapets strukturerte innovasjonsarbeid.

7 oktober 2019

91 prosent får gjort mer med fjernjobbing

Forskerne er enige: vi er mer produktive når vi ikke må sitte på kontoret og jobbe hele tiden. Det finnes forklaringer på dette.

11 september 2019

Gode nyheter kommer sjelden alene

Microlearning har vist seg å være mer effektive enn vanlig undervisning. Carbon Capture and Storage, kan sørge for at vi når målene i Paris-avtalen om en maksimal global oppvarming på 1,5 grader. Sist, men ikke minst tar Volvo opp kampen mot Tesla med ”folke-elbilen” Polestar 2.

28 august 2019
Få fortrinnsrett på Black Friday!