Inspeksjoner bidrar til bedre arbeidsforhold

Dustin gjennomfører inspeksjoner for å sikre at produkter de lanserer under eget varemerke, blir fremstilt på en etisk og ansvarlig måte. Satsingen har allerede ført til at fem fabrikker i Kina nå forbedrer arbeidsforholdene.

Høsten 2016 lanserte Dustin sine egne varemerker og innledet i den forbindelse en satsing på bærekraftig og ansvarlig produksjon i hele verdikjeden. Bærekraftsjef Stephanie Forsblom har inspisert de fem fabrikkene i Kina som fremstiller Dustins produkter for å sikre at produksjonen skjer i tråd med selskapets etiske regler.

– Om du virkelig vil sikre arbeidsforholdene, holder det som oftest ikke bare å be fabrikken signere selskapets etiske regler. Du må være på plass i fabrikken og engasjere deg. Ofte mangler kunnskapen som kreves for å gjøre ting riktig, og da kan vi være behjelpelige, sier Stephanie Forsblom.

 

Inspeksjoner uten fabrikkledelsens involvering

Kravene i de etiske reglene er basert på internasjonale standarder og lover og dekker arbeidsbetingelser, menneskerettigheter, helse og sikkerhet, miljøvern og etikk. Også produksjonslinjer, fabrikkbygningens egnethet for oppbevaring av avfall og kjemikalier, boforhold, kjøkken og spisesal inspiseres.

Under inspeksjonene valgte Stephanie Forsblom ut tilfeldige ansatte for diskusjon, både enkeltvis og i gruppe, uten involvering av fabrikkledelsen. Mest tid tok gjennomgangen av fabrikkenes dokumentasjon for å kontrollere at arbeidstimer, alder, lønn, forsikringer og opplæring følger kravene i de etiske reglene.

 

Fokus på at fabrikken er villig til å lære seg

– Vi oppdaget ingen nulltoleranseavvik. Derimot fantes det avvik som nå blir utbedret blant annet gjennom opplæring. Jeg har foretatt mange inspeksjoner og også bodd i Kina, og jeg var positivt overrasket over resultatet av inspeksjonene våre.

– Det er alltid mulig å etterleve de etiske reglene bedre. Vi fokuserer mest på at fabrikken er interessert i og villig til å korrigere, forbedre og lære. En fabrikk som har mange avvik, men vilje til å lære og innser forretningsfordelene, kan bli bedre enn en som i utgangspunktet har få avvik, sier Stephanie Forsblom.

 

Tekst: Moa Thorsell

Foto: Yuan Li Liu

 

Hva skjer etter en inspeksjon?

Når et avvik oppdages, er det opp til leverandøren å komme tilbake med korrigeringer, årsaksanalyse og en forebyggende plan. Tidsfristen for korrigering avhenger av hvor alvorlig avviket er, og gjennomføringen blir kontrollert gjennom nye besøk og oppfølging.

  • Mindre avvik (90 dager)
  • Grovt avvik (60 dager)
  • Alvorlig avvik (30 dager)
  • Nulltoleranseavvik (48 timer)

16 mai 2017

91 prosent får gjort mer med fjernjobbing

Forskerne er enige: vi er mer produktive når vi ikke må sitte på kontoret og jobbe hele tiden. Det finnes forklaringer på dette.

11 september 2019

Gode nyheter kommer sjelden alene

Microlearning har vist seg å være mer effektive enn vanlig undervisning. Carbon Capture and Storage, kan sørge for at vi når målene i Parisavtalen om en maksimal global oppvarming på 1,5 grader. Sist, men ikke minst tar Volvo opp kampen mot Tesla med ”folke-elbilen” Polestar 2.

28 august 2019

Dårlig tid, men mange skjermer? Prøv mikrolæring

65 prosent av barna som går på barneskolen i dag kommer som voksen til å få yrker som ikke engang eksisterer i dag. I et arbeidsmarked i rask endring er det evnen til å hele tiden lære nye ting som gir fremgang. Vi viser hvordan mikrolæring kan hjelpe deg og dine nye kollegaer på veien.

27 august 2019

Harvardforsker: Dette gjør at vi lykkes på jobben

Som leder påvirker du hvordan mennesker har det på jobben og dermed hvordan de presterer. Men hvordan får du dem til å trives – og dermed prestere – så godt som mulig? Forskere ved Harvard har påvist at det ikke er motivasjon som skaper fremgang – men fremgang som skaper motivasjon.

26 august 2019

Mer bærekraftig IT med ny merking

Forskere ved Chalmers har utviklet et sporingssystem for elektriske og elektroniske produkter der det via en infotagg er mulig å spore hvor komponentene kommer fra og hvilke materialer de inneholder.

22 august 2019

Årets tyngste trender – fra roboter til stemmesøking

For tolvte gang presenterer analyseselskapet The Future Today Institute en grundig rapport med de fremste trendene innen teknologi og vitenskap. 2019 Tech Trends Report inneholder 315 ulike trender – 30 prosent flere enn fjoråret. Her er noen av de viktigste.

24 juli 2019