Inspeksjoner bidrar til bedre arbeidsforhold

Dustin gjennomfører inspeksjoner for å sikre at produkter de lanserer under eget varemerke, blir fremstilt på en etisk og ansvarlig måte. Satsingen har allerede ført til at fem fabrikker i Kina nå forbedrer arbeidsforholdene.

Høsten 2016 lanserte Dustin sine egne varemerker og innledet i den forbindelse en satsing på bærekraftig og ansvarlig produksjon i hele verdikjeden. Bærekraftsjef Stephanie Forsblom har inspisert de fem fabrikkene i Kina som fremstiller Dustins produkter for å sikre at produksjonen skjer i tråd med selskapets etiske regler.

– Om du virkelig vil sikre arbeidsforholdene, holder det som oftest ikke bare å be fabrikken signere selskapets etiske regler. Du må være på plass i fabrikken og engasjere deg. Ofte mangler kunnskapen som kreves for å gjøre ting riktig, og da kan vi være behjelpelige, sier Stephanie Forsblom.

 

Inspeksjoner uten fabrikkledelsens involvering

Kravene i de etiske reglene er basert på internasjonale standarder og lover og dekker arbeidsbetingelser, menneskerettigheter, helse og sikkerhet, miljøvern og etikk. Også produksjonslinjer, fabrikkbygningens egnethet for oppbevaring av avfall og kjemikalier, boforhold, kjøkken og spisesal inspiseres.

Under inspeksjonene valgte Stephanie Forsblom ut tilfeldige ansatte for diskusjon, både enkeltvis og i gruppe, uten involvering av fabrikkledelsen. Mest tid tok gjennomgangen av fabrikkenes dokumentasjon for å kontrollere at arbeidstimer, alder, lønn, forsikringer og opplæring følger kravene i de etiske reglene.

 

Fokus på at fabrikken er villig til å lære seg

– Vi oppdaget ingen nulltoleranseavvik. Derimot fantes det avvik som nå blir utbedret blant annet gjennom opplæring. Jeg har foretatt mange inspeksjoner og også bodd i Kina, og jeg var positivt overrasket over resultatet av inspeksjonene våre.

– Det er alltid mulig å etterleve de etiske reglene bedre. Vi fokuserer mest på at fabrikken er interessert i og villig til å korrigere, forbedre og lære. En fabrikk som har mange avvik, men vilje til å lære og innser forretningsfordelene, kan bli bedre enn en som i utgangspunktet har få avvik, sier Stephanie Forsblom.

 

Tekst: Moa Thorsell

Foto: Yuan Li Liu

 

Hva skjer etter en inspeksjon?

Når et avvik oppdages, er det opp til leverandøren å komme tilbake med korrigeringer, årsaksanalyse og en forebyggende plan. Tidsfristen for korrigering avhenger av hvor alvorlig avviket er, og gjennomføringen blir kontrollert gjennom nye besøk og oppfølging.

  • Mindre avvik (90 dager)
  • Grovt avvik (60 dager)
  • Alvorlig avvik (30 dager)
  • Nulltoleranseavvik (48 timer)

16 mai 2017

Dra nytte av en sirkulær forretningsmodell

Vil du både redde miljøet og dra fra konkurrentene dine? Begynn med å se på avfallet ditt som en ressurs. Bli med til Karma, den nye typen sirkulære bedrift.

Hva innebærer TCO Certified?

En del IT-dingser har en mørk historie, som mineraler fra land i konflikter, sosialt urettferdig produksjon eller negativ miljøpåvirkning. Slik tar du de riktige valgene.

Mangfold – en global suksessfaktor

Mangfold og inkludering på arbeidsplassen handler ikke bare om trivsel. Det handler også om lønnsomhet, og det er mye å tjene på å skape bredde i rekrutteringen.

Digital nybegynner eller vinner?

Ved hjelp av tre spørsmål kan du se hvor virksomheten din befinner seg på skalaen, og samtidig få en følelse av veien videre.

Bli en digital vinner

Hvordan bytter man til Industri 4.0 på ordentlig? Eksperten identifiserer de digitale vinnerne, og gir råd om hvordan nordiske selskaper kan skjerpe virksomhet sin for å nå toppnivået.

Nyheter, trender og gøy å vite

Produkter, forretningsmodeller, teknologi og innovasjon. Her samler vi de siste nyhetene fra IT-verdenen.