Inspeksjoner bidrar til bedre arbeidsforhold

Dustin gjennomfører inspeksjoner for å sikre at produkter de lanserer under eget varemerke, blir fremstilt på en etisk og ansvarlig måte. Satsingen har allerede ført til at fem fabrikker i Kina nå forbedrer arbeidsforholdene.

Høsten 2016 lanserte Dustin sine egne varemerker og innledet i den forbindelse en satsing på bærekraftig og ansvarlig produksjon i hele verdikjeden. Bærekraftsjef Stephanie Forsblom har inspisert de fem fabrikkene i Kina som fremstiller Dustins produkter for å sikre at produksjonen skjer i tråd med selskapets etiske regler.

– Om du virkelig vil sikre arbeidsforholdene, holder det som oftest ikke bare å be fabrikken signere selskapets etiske regler. Du må være på plass i fabrikken og engasjere deg. Ofte mangler kunnskapen som kreves for å gjøre ting riktig, og da kan vi være behjelpelige, sier Stephanie Forsblom.

 

Inspeksjoner uten fabrikkledelsens involvering

Kravene i de etiske reglene er basert på internasjonale standarder og lover og dekker arbeidsbetingelser, menneskerettigheter, helse og sikkerhet, miljøvern og etikk. Også produksjonslinjer, fabrikkbygningens egnethet for oppbevaring av avfall og kjemikalier, boforhold, kjøkken og spisesal inspiseres.

Under inspeksjonene valgte Stephanie Forsblom ut tilfeldige ansatte for diskusjon, både enkeltvis og i gruppe, uten involvering av fabrikkledelsen. Mest tid tok gjennomgangen av fabrikkenes dokumentasjon for å kontrollere at arbeidstimer, alder, lønn, forsikringer og opplæring følger kravene i de etiske reglene.

 

Fokus på at fabrikken er villig til å lære seg

– Vi oppdaget ingen nulltoleranseavvik. Derimot fantes det avvik som nå blir utbedret blant annet gjennom opplæring. Jeg har foretatt mange inspeksjoner og også bodd i Kina, og jeg var positivt overrasket over resultatet av inspeksjonene våre.

– Det er alltid mulig å etterleve de etiske reglene bedre. Vi fokuserer mest på at fabrikken er interessert i og villig til å korrigere, forbedre og lære. En fabrikk som har mange avvik, men vilje til å lære og innser forretningsfordelene, kan bli bedre enn en som i utgangspunktet har få avvik, sier Stephanie Forsblom.

 

Tekst: Moa Thorsell

Foto: Yuan Li Liu

 

Hva skjer etter en inspeksjon?

Når et avvik oppdages, er det opp til leverandøren å komme tilbake med korrigeringer, årsaksanalyse og en forebyggende plan. Tidsfristen for korrigering avhenger av hvor alvorlig avviket er, og gjennomføringen blir kontrollert gjennom nye besøk og oppfølging.

  • Mindre avvik (90 dager)
  • Grovt avvik (60 dager)
  • Alvorlig avvik (30 dager)
  • Nulltoleranseavvik (48 timer)

16 mai 2017

Fremtiden krever en forretningskultur der kreativiteten strømmer

I en fremtid der ingen vet hva som gjelder for morgendagen, må bedriftene bli mer innovative. Det gjelder å skape en bedriftskultur der tillit vurderes høyt, kreativitet oppmuntres og der medarbeidere på alle nivå, føler seg delaktige.

2 juli 2019

Klar for sommeren?

Det er nesten vanskelig å forstå, men snart er sommerferien her. Før du vet ordet av det, er det tid for sandaler og strandliv og jordbærsesongen er i full gang. Dustins egne varemerker, sørger for at du er klar for sommerens eventyr.

26 juni 2019

Gjenbruk istedenfor å resirkulere, dette er fordelene

Vi snakker med gjenbruksekspertene Inrego for å finne ut hvorfor man bør arbeide med gjenbruk istedenfor resirkulering. Det er nemlig mye å vinne på dette.

28 mai 2019

Slik får du alle til å jobbe mot samme mål

Vellykket entreprenørskap krever engasjerte medarbeidere. Hvordan lykkes man med det? Her er fem måter å øke engasjementet på arbeidsplassen.

7 mai 2019

Internett er ødelagt: «Sinne og hat får størst spredning»

Hvordan påvirker sosiale medier egentlig demokratiet? Dette undersøker forfatterne Martin Gelin og Karin Petterson i den nye svenske boken Internet är trasigt – Silicon Valley og demokratins kris.

24 april 2019

Tre eksperter – mange smarte tips

I løpet at Dustin Expo i Sverige hadde vi et lite avlukke der vi spilte inn korte samtaler med eksperter innenfor sine områder. Alle disse samtalene ble tatt opp, da vi ønsker å dele alle smarte tips også med de som ikke kunne være til stede.

9 april 2019