Bærekraft

Inspeksjoner på stedet og ökt likestilling

Flere kvinnelige ledere og større fokus på ansvarlig produksjon er hovedpunktene i Dustins bærekraftrapport for 2015/16.

Dustin har fem fokusområder for sitt arbeid med bærekraft: ansvarlig produksjon, redusert klimapåvirkning, ansvarlig ressursbruk, forretningsetikk og antikorrupsjon samt mangfold og likestilling.

Vi driver i en bransje som tradisjonelt har vært mannsdominert og trenger å øke mangfoldet. Det vil vi gjøre noe med. Med en større likestilling blant ledere ser vi at likestillingen generelt blir bedre.

For et av fokusområdene, mangfold og likestilling, er målet at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent innen 2020. Kvinner er underrepresentert både hos Dustin og generelt i IT-bransjen. I løpet av året har kvinneandelen økt med 5 prosent til 27 prosent, og blant lederne fra 11 til 31 prosent. Et av tiltakene for å øke andelen kvinner er kravet om å ha en likeverdig sluttkandidat av hvert kjønn ved alle lederrekrutteringer.

Øke mangfoldet

– Vi driver i en bransje som tradisjonelt har vært mannsdominert og trenger å øke mangfoldet. Det vil vi gjøre noe med. Med en større likestilling blant ledere ser vi at likestillingen generelt blir bedre, sier Georgi Ganev, administrerende direktør og konsernsjef.

Et annet fokusområde er ansvarlig produksjon. En stor del av de ca. 200 000 produktene i Dustins sortiment blir fremstilt i land med relativt høy risiko for at produksjonen ikke skjer i henhold til Dustins etiske regler for leverandører. Dustin har derfor besluttet å følge opp kravene lengre nede i verdikjeden.

– Å arbeide lengre nede i verdikjeden betyr at vi blant annet vil begynne å gjennomføre inspeksjoner på stedet og gi opplæring for å bidra til bedre produksjonsforhold, sier Stephanie Forsblom, som er bærekraftsjef hos Dustin.

Alle områder har mål som skal oppnås innen 2020, og resultatene kan du lese i bærekraft­rapporten på dustingroup.com.


Foto: Mattias Hamrén

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger