Bærekraft

Mer bærekraftig IT med ny merking

Gjennom å tilby IT-produkter med et infomerke tilknyttet en database, er det mulig å spore hvor komponentene kommer fra og hvilket materiale de inneholder. Det bidrar til en mer bærekraftig produksjon, gjenbruk og resirkulering, mener forskere ved svenske Chalmers Industriteknik, som utvikler et sporingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Det stilles allerede høye krav til at elektronikken vi bruker har blitt produsert på en miljøvennlig og sosialt bærekraftig måte. Årlig selges rundt 260 000 tonn nye elektriske og elektroniske produkter bare i Sverige. For å bruke ressursene mer effektivt, må livslengden øke og resirkuleringen forbedres.

– En viktig del av å oppnå dette er å sikre at mer informasjon om produktene deles mellom ulike aktører. Vår visjon er derfor å utvikle en sporbarhetsløsning i et sirkulært system som gjør kommunikasjon og formidling av bærekraftsinformasjon mer effektivt. Vi har undersøkt behovene i en forstudie, og med finansiering fra Vinnova er vi nå klar til å ta neste steg i prosjektet med konseptualisering av våre idéer, sier Kristina Liljestrand, teknologidoktor i logistikk og prosjektleder ved Chalmers Industriteknik.

Den sirkulære økonomien forutsetter at produsentene og brukerne deler informasjon om hvordan produktene kan resirkuleres samt data rundt selve bruken.

Mer effektiv resirkulering

Utviklingen av det nye systemet skjer i samarbeid med 14 prosjektpartnere fra industrien – blant andre Dustin – fra produsenter og forhandlere til aktører innen resirkulering. Tanken er å få med representanter fra hele verdikjeden til disse produktene. Prosjektet bidrar ikke bare til å fremme holdbar nyproduksjon, men også forbedre sorteringen av avfallselektronikk for å gjøre resirkuleringsprosessen mer effektiv.

– Ved resirkulering er det viktig raskt å kunne identifisere hvilke materialer produktene inneholder, for eksempel miljø- og helsefarlige stoffer som krever egne prosesser for å bli tatt hånd om. Fra produksjonsleddet etterspørres det lett tilgjengelig informasjon om først og fremst sosiale forhold under produksjonen, sertifiseringer og bransjespesifikt regelverk, samt i hvilket omfang mineraler fra konfliktområder har blitt brukt, sier Kristina Liljestrand.

Bærekraft har lenge vært et avgjørende spørsmål for Dustin, forklarer Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist.

– Gjennom å bidra til en mer effektiv styring med begrensede ressurser, kan vi og våre kunder støtte skiftet fra en lineær til en sirkulær økonomi, og oppmuntre forretningsmodeller der nye produkter helt fra starten er designet og produsert med sikte på en lengre livslengde, gjenbruk og resirkulering.

Viktig å dele informasjon

Mulighetene for å innføre kretsløpstenking på elektronikkprodukter er gode, som et resultat av den allerede mer utbredte bruken av digital teknolog, som sensorer for sporing samt tilbakemelding av data rundt drift og gjenbruk.

– Den sirkulære økonomien forutsetter at produsentene og brukerne deler informasjon om hvordan produktene kan resirkuleres samt data rundt selve bruken. Ettersom Dustin er både produsent og forhandler, har vi et godt helhetsbilde av elektronikkproduktenes totale livssyklus. Gjennom å delta i Chalmers prosjekt håper vi å kunne finne nye måter å møte våre kunders behov på, og hjelpe dem til å bidra til å redusere mengden elektronikkavfall og ta beslutninger som støtter en langsiktig bærekraftig utvikling.

Krever en felles standard

Kristina Liljestrand understreker at spørsmålene som prosjektet tar for seg er en internasjonal samfunnsutfordring. Derfor er det viktig at sporingssystemet som skal utvikles kan brukes globalt. En avgjørende ting for at det hele skal fungere, er at ulike bedrifter og organisasjoner kan legge til og hente informasjon. Det krever en felles standard som blant annet beskriver hvilke opplysninger som skal kunne avleses. Siden nye funn, materialer og forskrifter er i stadig endring, er det viktig at systemet kan oppdateres med informasjon om produkter som allerede er ute på markedet.

Forskerne ser for seg en løsning der nye IT-produkter merkes med en informasjonskode. Ved avlesning kobles dette infomerket til en database der informasjon om materialinnhold og lignende ligger lagret, og kan oppdateres av autoriserte personer.

– Som en del av utviklingsprosjektet vil vi også utvikle en app som gjør det mulig for brukere å få tilgang til informasjonen på en enkel måte via smarttelefon eller integrasjoner med aktørenes egne datasystemer. Vi planlegger å lansere en prototype og teste den sammen med våre partnerselskaper, sier Kristina Liljestrand.

Om prosjektet: Informasjonsstandard, database, infomerke og programvare

Sporingssystemet for å fremme bærekraftig produksjon, gjenbruk og resirkulering av IT-produkter består av en felles informasjonsdelingsstandard, et infomerke (f.eks. QR-kode, RFID-tagg eller smartchip) som produktene merkes med, og en database med kontinuerlig oppdaterte opplysninger om materialinnhold, produksjonsforhold, sertifiseringer, forskrifter og liknende. Infomerket tilkobler leseren av databasen der informasjonen blir gjort tilgjengelig via en app på for eksempel en smarttelefon eller en datamaskin.

Positive effekter på sikt

Tanken er at prosjektet skal legge grunnlaget for et fullskala sporingssystem som et stort antall av bransjens aktører velger å benytte i løpet av et par år. Dette forventes å gi flere positive effekter når det gjelder både bærekraftig nyproduksjon, gjenbruk og resirkulering:

– Med lett tilgjengelig og tydelig informasjon vil flere innkjøpere og konsumenter velge produkter som er laget på en bærekraftig måte. Samtidig kan markedet for brukte produkter øke og en større andel av materialene gjenvinnes til bedre kvalitet, takket være mer effektive prosesser basert på relevant informasjon hele veien fra produksjonsleddet til resirkulering, konstaterer Kristina Liljestrand.

Les også: Slik blir ditt IT-miljø mer bærekraftig – ekspertenes beste råd

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger