Nettverkssamarbeidet i Vestfold

Vi ville fortsette med Microsoft da vi virtualiserte serverne. Jeg så ikke vitsen med å bruke penger på annen software. — Espen Himberg, IT-konsulent for Re kommune

Sensitiv driftssentral i RE og IKT samarbeid bredt i Vestfold. Vi har tatt en prat med Re kommune om hvordan prosessen har vært og hva de planlegger videre.

I Vestfold er nå ti kommuner knyttet sammen i ett felles nettverk basert på fiber gjennom Gigafib AS. I dette ligger det utfordringer, men også store muligheter. Kommunene har felles styring av trafikken og har vedtatt å opprette en felles brukerforvaltning, et toppdomene, i tillegg til felles brannmurer, tilgang internett og Norsk Helsenett m. mer.

Fortsette med Microsoft

I sin tid fikk gamle Ramnes kommune, som nå inngår i Re kommune, midler av staten til etablering av sikker sone. Dette ble grunnlaget for sensitiv driftssentral, driftet fra nye Re kommune. Kravene til tilgjengelighet på de nye felles IT-systemene økte etterhvert, samtidig som antallet fysiske servere la beslag på mer av kommunens ressurser til drift og videreutvikling. Dette var motivasjonen for at Re ønsket å få færre fysiske servere ved å virtualisere.

- Vi ville fortsette med Microsoft da vi virtualiserte serverne. Jeg så ikke vitsen med å bruke penger på annen software, forklarer Espen Himberg, IT-konsulent for Re kommune og mannen som har vært prosjektleder for alle endringene. Og det gjorde det billigere, da vi ikke trengte ny hardware eller software.

Alle eksisterende IT-system ble speilet fra fysisk til virtuelt miljø og nye ble satt opp i det virtuelle miljøet.

Begynte å lugge

Det har vært et formidabelt arbeid som er lagt ned over flere år, samtidig som driften hele tiden har vært opprettholdt. Re kommune har vært først ute og prøveklut; På nyåret 2013 ble sikker sone med sensitiv driftssentral overført til virtuelt miljø og i løpet av oktober ble resten overført.

- Oktober ble en turbulent periode og mange fikk tap av arbeidstid. Noe var forventet, mens noen feil var vanskelige å identifisere. Jeg bygde selv alt opp med input av konsulenter underveis, forklarer Himberg. Når så alle fysiske var skrudd av og alle pc’er jobbet mot det virtuelle, begynte det å lugge. Det var her jeg tok kontakt med NDS, og Thomas Larsen kom til unnsetning og fikk ryddet opp. Servermiljøet til Re fremstår i dag som stabilt og moderne og gir Re fleksibilitet til å sette i gang med flere initiativ for felles IT-drift i 10K også i fremtiden.

Hybridløsninger

Nå er det opp til politikerne hvor veien går videre i et større samarbeid og Re IKT er en pådriver for nye og effektive løsninger og samarbeid med så mange som mulig.

- Det er mange forskjellige behov i et så stort fellesskap, med mange hybridløsninger og midlertidige løsninger. Det må det bli når noen kommuner har f.eks Windows 2008 server, mens andre er på 2012. IKT strategien er under debatt og er nå løftet inn KiV, kommunesamarbeidet for hele Vestfold, der både ordførere og rådmenn får slike tema til behandling.

Men at det blir mye fellesløsninger bygget på virtuelle servermiljø ligger allerede i kortene.

- Nå må vi ha en klar visjon fremover, der alt nå er bygget på 2008 og Exchange 2010 som nå begynner og eldes. Vi må ha en plan om fremtiden og videre oppgraderinger, og for å få til dette, må kommunene investere, avslutter Himberg.

SLIK BLE DET MULIG:

Utfordring

  • Fem Vestfoldkommuner gikk sammen om å drifte IT-systemer med særlig personsensitiv informasjon. De ønsket å gå over til virtuell serverteknologi fra Microsoft og videreføre allerede inngåtte IT-avtaler. Full drift skulle opprettholdes i prosessen.

Løsning

  • Alle eksisterende IT-systemer, i både sikker og intern sone, ble speilet fra fysisk til virtuelt miljø. Nye servere ble også satt opp i virtuelt miljø.

Verdi

  • Servermiljøet til Re fremstår i dag som stabilt og moderne og gir samarbeidskommunene fleksibilitet til å sette i gang med flere initiativ for felles IT-drift også i fremtiden.

9 oktober 2015

CMP er i mål med tjenestefisering av IT-leveransen

Copenhagen Malmö Port AB (CMP) har siden begynnelsen av 2001 vokst til å bli en av Skandinavias største havneoperatører med virksomheter på begge sider av sundet. I dag har de stort sett tjenestefisert hele virksomheten.

9 september 2019

Climat80-Gruppen vokser med Dustin som IT-partner

Når selskap forandrer seg og vokser, er det uunngåelig med et visst etterslep innen IT. Climat80-Gruppen har gjennom samarbeidet sitt med Dustin, fått riktige forutsetninger for å arbeide proaktivt og gi virksomheten sin en dytt i riktig retning.

6 september 2019

Hvordan arbeider Dustin med bærekraftig IT?

Dustins visjon er å sette standarden for effektiv og bærekraftig IT. I tillegg til at vi hele tiden fører en dialog med leverandørene våre om hvilke produkter og tjenester vi ønsker å selge, sørger vi hele tiden for å veilede kundene våre mot mer bærekraftige valg.

29 august 2019

CIO-rapport: IT på vei til å miste sin strategiske posisjon

IT-organisasjonen risikerer å miste sin betydning når en større del av IT-investeringene blir driftsfinansiert, ifølge en ny rapport.

15 august 2019

Sikre sensitive data i skyen

Den økte tjenestefiseringen i IT-bransjen betyr at mer og mer informasjonen blir håndtert i skytjenester, noe som krever høy bevissthet av bestillere innen virksomheter der man håndterer konfidensiell eller annen sensitiv informasjon.

12 juli 2019

Årsaken til økende IT-brister

Pasientsamtaler ble lagt ut på nett og utenlandske aktører fikk tilgang til viktige styresystemer. Dette er bare to av de store sikkerhetshull som har fått oppmerksomhet i det siste. Bak flere av dem finnes det – ja, nettopp, den menneskelige faktoren.

10 juni 2019