Bærekraft

Opplæring gir bedre arbeidsvilkår hos HP

Med opplæring og utviklingsprogrammer i fabrikkene skaper HP en mer ansvarlig produksjon i hele verdikjeden. Fabrikkinspeksjoner er bare den første delen av arbeidet, sier bærekraftsjef Hans Wendschlag.

Maskinvaregiganten HP har etiske regler, eller code of conduct, som det forventes at alle underleverandører følger. HP gjennomfører regelmessige inspeksjoner i fabrikkene for å avdekke problemer og mangler i produksjonen og arbeidsforholdene.

Men det er mellom inspeksjonene den virkelige forskjellen kan oppnås, mener HPs bærekraftsjef Hans Wendschlag.

‒ En fabrikkinspeksjon er som en fotosesjon man gjør hvert eller annethvert år, men om man ikke gjør noe mellom sesjonene, kan det rekke å skje mye i organisasjonen, sier han.

Formålet er å sikre arbeidsforholdene og forbedre vilkårene

Derfor gjennomfører HP en rekke årlige programmer innen opplæring og kompetanseutvikling blant underleverandørene, ofte ute i fabrikkene. Formålet er å sikre arbeidsforholdene, forbedre vilkårene for arbeiderne og skape en ansvarlig produksjon i hele verdikjeden. Frem til 2015 hadde selskapet gitt opplæring til mer enn 78 000 fabrikkarbeidere over hele verden, og i dag pågår det flere parallelle opplæringer og programmer.

‒ Vi kjører blant annet opplæring innen helse og sikkerhet, også spesielle programmer rettet mot kvinnelige ­fabrikkarbeidere og migrantarbeidere, forteller Hans Wendschlag.

Hans Wendschlag, bærekraftsjef i HP, understreker betydningen av intern kommunikasjon

Opplæringen har gitt resultater. Blant underleverandørene som har gjennomgått minst ett opplæringsprogram mellom 2013 og 2015, er inspeksjonsresultatene forbedret med 15 prosent i snitt.

‒ Et av de viktigste punktene – ikke minst i Kina, der vi har stor produksjon – har vært å forklare hvorfor det er viktig med kommunikasjon mellom ledelse og medarbeidere, sier Hans Wendschlag.

Les også Inspeksjoner bidrar til bedre arbeidsforhold

Innsatsen gir resultater

  • HP har produksjon i et tretti­tall land på seks kontinenter. De fleste fabrikkene finnes i Kina, etterfulgt av USA, Israel, Singapore og Taiwan.
  • Mellom 2007 og 2015 har HP gitt opplæring til over 78 000 medarbeidere i 16 land, dette for å forbedre arbeidsforholdene i fabrikkene.
  • Opplæringen har blant annet gått ut på antidiskriminering, arbeidsrett, motivasjon, helse og ledelse.
  • Blant leverandørene som har deltatt i minst ett opplæringsprogram, er inspeksjonsresultatene forbedret med 15 prosent i snitt mellom 2013 og 2015.

Tekst: Kristin Djerf

12 oktober 2017

Tagger