Bærekraft

På vei mot mer bærekraftige IT-løsninger

Lett å velge riktig, mindre karbondioksidutslipp og bedre ressursutnyttelse i hele produktlivssyklusen. Det er noen av de konkrete punktene i Dustins satsing på mer bærekraftige IT-løsninger.

Som et ledd i satsingen har Dustin innledet et langsiktig samarbeid med Verdens naturfond (WWF). Formålet er å få hjelp til å forbedre det interne arbeidet med bærekraft og gjennomføre felles aktiviteter som bidrar til å redusere vår egen og bransjens klimapåvirkning. Et av målene i dette arbeidet er å få ned karbondioksidutslippene i hele leverandørkjeden, øke effektiviteten og bidra til bedre ressursutnyttelse i hele produktlivssyklusen, for eksempel gjennom økt gjenvinning av produkter.

– Vi satser på å redusere karbondioksidutslippene våre med 40 prosent innen 2020. Vi kommer dessuten til å tilby kundene våre en mer bærekraftig IT-løsning ved å gjøre det lettere for dem å velge mer energieffektive produkter, sier Caroline Rudbeck, kommunikasjonssjef hos Dustin.

Dustin støtter også WWF-prosjektet Climate Solvers, et tiltak der målet er å finne tekniske løsninger som kan redusere klimapåvirkningen.

Slik skal Dustin bli en mer bærekraftig bedrift:

  • Optimalisere innholdet i transporter og få til en mer effektiv håndtering i logistikksenteret.
  • Bli kvitt ”bruk og kast”-mentaliteten, blant annet gjennom å fremme produktretur.-
  • Tilby kundene mer bærekraftige IT-løsninger.
  • Alle leverandører må skrive under på våre etiske retningslinjer, der Dustin stiller krav om blant annet samfunnsansvar.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger