Bærekraft

Sånn blir du bedre på bærekraftig IT

De fleste nordiske bedrifter er allerede i forkant når det gjelder bærekraft. Men mange har fortsatt en blindsone – IT. Sånn kan bedriften din bli bedre.

Dagens lineære økonomi kan sammenlignes med en jernbane – der endestasjonen er total klimakollaps. Med «lineær» menes at menneskeheten legger beslag på naturressurser, produserer produkter og deretter kaster dem («take-make-waste» på engelsk). Når vi trenger nye produkter, legger vi beslag på nye naturressurser.

En sirkulær økonomi handler om å gjøre denne reisen om til en syklus. Der ressursene som trengs for å produsere nye produkter tas fra de som allerede finnes. En fantastisk idé – men hvordan har det gått med å få til dette i praksis?

I følge Circularity Gap Reporting Initiative har mengden materiale menneskeheten forbruker i året, skutt i været fra 55 milliarder tonn til 100 milliarder – bare i løpet av 2000-tallet. Mindre enn 9 prosent går tilbake til materialer som kan brukes i nye produkter. Resten havner på søppelfyllinger eller i skrivebordsskuffer. Mellom 2015 og 2021 brukte vi 70 prosent mer jomfruelige råvarer enn jorden klarte å erstatte.

Materialene blir dårligere hver gang de gjenvinnes.

Rebecka Carlsson, bærekraftsentreprenør.

Hva trengs for å ha en sirkulær økonomi?

Men så spør du deg selv kanskje: Hva med alt arbeidet vi gjør med bærekraft og gjenvinning? Kan ikke det snu denne trenden? Nei, ikke helt enda. Vi må gjøre mer. I boka ”Exponentiell klimatomställning” påpeker bærekraftsentreprenøren Rebecka Carlsson at ”recycling” egentlig betyr ”downcycling”:

– Materialene blir dårligere hver gang de gjenvinnes. Energi er heller ikke fornybar. Før disse faktorene tas opp, ønsker vi å sirkulere ting og materialer så lite som mulig. Så langt betyr reparasjon av en bukse mindre miljøbelastning enn å resirkulere fibrene og produsere nytt stoff og et par nye bukser.

Ifølge Rebecka Carlsson er det noen ting vi må bli bedre på for å oppnå en sirkulær økonomi:

  1. Optimalisering (produser så få nye produkter som mulig),
  2. Deling (mer enn én person bruker hvert produkt),
  3. Vedlikehold (for å forlenge produktenes levetid),
  4. Gjenbruk- og til slutt, men bare når ingenting annet er mulig:
  5. Resirkulering.

Gode intensjoner, dårlige metoder

Dette gjelder ikke bare bukser, men alt fra bygninger og kjøretøy, til IT-produkter. Statistikk viser at IT henger etter når det gjelder bærekraft. Teknologi bidrar til å løse klimautfordringer, men IT står også for store karbonavtrykk. For eksempel sto datasentre for nesten én prosent av verdens energibehov i 2019.

Mange bedrifter har gode intensjoner, men mangelfulle metoder – og det er vanskelig å vite i hvilken ende man skal begynne. Færre enn halvparten av verdens administrerende direktører (46 prosent) vet hvilken innvirkning selskapets IT har på klimaet vårt. *

Sandra Klackenborn

Finn en leverandør du stoler på, og ha en ærlig og åpen dialog.

Sandra Klackenborn, bærekraftssjef i Dustin.

IT-produktenes 3 faser

Sandra Klackenborn er bærekraftssjef i Dustin. Hun mener at de som ønsker å inkludere IT i sin bærekraftstrategi må tenke på flere ting.

– Man kan se på IT-produkter i tre faser: produksjonen, bruken og gjenvinningen.

I den første fasen sørger Dustin for at produsentene de samarbeider med møter de høye kravene. Kravene handler om miljøpåvirkning, menneskerettigheter, arbeidsmiljø og vilkår for de ansatte. I brukerfasen er det både økonomiske og økologiske aspekter å ta hensyn til.

– Det er i hovedsak to ting kunden kan påvirke: Strømforbruket, og at produktet kan vedlikeholdes og repareres. Dustin jobber med å stille krav til dette og informere kunden om hvorvidt produktet har en miljøsertifisering.

En feil mange gjør, er å ikke vurdere hele kostnaden for et produkt, mener Sandra Klackenborn.

– Med det mener jeg hvor lenge produktet kan brukes og om det kan repareres. I tillegg legger jeg til strømforbruket og hvor store utslipp produksjonen av det gir.

Still krav til leverandøren

En annen vanlig feil er å ikke ta seg nok tid til dialog med IT-leverandøren.

– Finn en leverandør du stoler på, og ha en ærlig og grei dialog. Gi leverandøren mulighet til å tilby et mer bærekraftig produkt. Dette gjør du ved å tydelig kommunisere din bedrifts forventninger og betingelser. Deretter lytter du til hva leverandøren anbefaler, men still gjerne spørsmål og be om enda mer bærekraftige alternativer. Det er dialogen som fører til noe godt.

– Og ikke glem at en IT-løsning ikke bare trenger å være et produkt, den kan også være en tjeneste som løser IT-behovene i organisasjonen.

Ekspertens 3 beste klimatips

Er du usikker på hvor du skal begynne for å gjøre ditt IT-forbruk mer bærekraftig? Her er tre enkle snarveier – som gir stor effekt, ifølge Dustins bærekraftssjef, Sandra Klackenborn.

1. Kontroller energien

Kjøp fornybar energi og velg energieffektive produkter.

– Det finnes en rekke miljømerker på markedet, og noen av dem inkluderer energieffektivitet.

2. Skap et godt hybridmiljö

Tilpass teknologien slik at videomøter føles naturlig.

– Det er mye karbondioksidutslipp som kan unngås ved å redusere forretningsreiser til møter som kan holdes digitalt.

3. Gjenbruk og resirkuler

Bruk produktene så lenge som mulig.

– Velg produkter som kan repareres, om det er mulig. Oppgrader og beskytt. Samle inn og gi tilbake brukte produkter slik at de kan få et nytt liv, og etter hvert også resirkuleres.

Les mer om Takeback
*Global studie av Capgemini Research Institute, 2021. Mer enn 1 000 bedrifter og organisasjoner deltok.

Sandra Klackenborn mener at størrelse forplikter. Det er derfor Dustin er i forkant av sine tøffe bærekraftsmål. Innen 2030 skal bedriften ha null klimapåvirkning i hele verdikjeden, være 100 prosent sirkulær og ha gjennomført 100 aktiviteter for sosial likhet i hele verdikjeden.

Bli mer sirkulær med tjenesten Takeback

Et av de viktigste leddene i den sirkulære kjeden som Rebecka Carlsson beskrev, er å gjenbruke så mye som mulig, i stedet for resirkulering.

– Gjenbruk er alltid et bedre alternativ for miljøet enn resirkulering, sier Robert Pap, leder for forretningsområdet Private Label and Lifecycle Management Services i Dustin.

Dustin skal få til dette i form av tjenesten Takeback, som nettopp ble lansert i hele Norden. Det går ut på at Dustin skal hjelpe kundene sine med å samle inn elektronikk som ellers ville blitt kastet, for så å gi det nytt liv – og hvis det ikke lenger er mulig, resirkulere det. Robert Pap håper man på denne måten kan øke bevisstheten rundt resirkulering i Norden.

– Gjenbruk er fortsatt et ganske ukjent begrep for mange bedrifter. Som betyr at man ikke helt vet hva som kan gjenbrukes. Det finnes en mengde produkter hos våre kunder som godt kan gjenbrukes, og dermed bidra til økt sirkularitet i samfunnet vårt. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å heller sende oss for mange produkter, enn for få.

På sikt er målet enda høyere: Å endre forbruksvanene våre fundamentalt.

Nettopp det å endre holdninger og atferdsmønstre er nødvendig for å motvirke klimakrisen. Rebecka Carlsson igjen:

Robert Pap

Gjenbruk er alltid et bedre alternativ for miljøet enn resirkulering.

Robert Pap, leder for forretningsområdet Private Label and Lifecycle Management Services i Dustin.

– Det er ikke sånn at teknologisk utvikling automatisk løser problemet. Til syvende og sist er teknologien bare et verktøy for oss mennesker. Ved å kombinere eksponentiell teknologi med eksponentielle atferds- og systemendringer som støtter alt, da kan vi klare dette – enda raskere enn vi tror.

Med andre ord, vi må alle hjelpe til med å snu utviklingen – og bit for bit flytte på den rette linjen til den danner en perfekt sirkel.

Person som holder laptop med penn

Har du en IT-leverandør som er seriøs, har de ofte mye informasjon om hvordan de jobber med bærekraften til sine leverandører, hvilke utfordringer som finnes, og hvordan man kan tenke som innkjøper.

Sandra Klackenborn, bærekraftssjef i Dustin.

Lik får du IT inn i din bærekraftsstrategi

Det er ikke rart at mange bedrifter føler seg fortapt når det gjelder å gjøre IT mer bærekraftig. Dette er et bredt og komplisert område. Det er mange ledd og perspektiver å huske på samtidig. Mer enn halvparten av verdens bedriftsledere sier de mangler tilstrekkelig kunnskap for å kunne gå over til en klimatilpasset IT-virksomhet. Like mange er bekymret for kostnadene ved å gjøre det.*

Sandra Klackenborn, bærekraftssjef i Dustin, sier at det kan være lurt å starte med å lære opp alle IT-ansvarlige i selskapet.

– Har man kunnskap om utfordringene er det lettere å be om informasjon. Dette gjør det igjen lettere å sette de riktige forventningene til kjøpet. Det finnes opplæring og informasjon på markedet, men du kan også henvende deg til din IT-leverandør. Har du en IT-leverandør som er seriøs, har de ofte mye informasjon om hvordan de jobber med bærekraften til sine leverandører, hvilke utfordringer som finnes, og hvordan man kan tenke som innkjøper.

Sandra mener også at det er viktig å inkludere bærekraft som en naturlig del av virksomheten.

– For eksempel at bærekraft inngår i obligatorisk opplæring. At det er et aspekt man tar hensyn til i evalueringen ved valg av system eller produkt, og ved planlegging av IT-løsninger. Så er det også ting du kan måle som bedrift, som du kan ta med som en del av bærekraftsreisen din. For eksempel energiforbruk eller hvor mange komponenter som sendes til gjenbruk eller gjenvinning når de er brukt. Da blir det synlig for organisasjonen, noe som forhåpentligvis inspirerer flere.

Sånn ser Takeback-reisen ut

Takeback er en tjeneste fra Dustin som gir IT-maskinvare nytt liv. Det trenger vi. Ifølge en global studie fra Capgemini Research Institute i 2021, gjenbruker eller resirkulerer 89 prosent av verdens selskaper mindre enn 10 prosent av IT-maskinvaren.

Robert Pap, sjef for forretningsområdet Private Label och Lifecycle Management Services på Dustin, forklarer hvordan reisen ser ut fra start til slutt.

Takeback-reisen

  1. Det starter med at vi setter ut dedikerte skap hos kundene våre. Der pakker de ned IT-utstyr de ikke har behov for lenger.
  2. Når skapet er fullt, henter vi det. I Norden sendes alle skap til Takeback-senteret vårt i Växjö.
  3. Vel fremme dokumenterer og registrerer vi alle produkter. Deretter avidentifiserer vi produktene, noe som betyr at vi sletter harddisken med Blancco-programvare og fjerner all merking
  4. Harddisker, og andre medierm som ikke kan slettes blir ødelagt. Vi pusser også opp utstyret før det er klart til å selges videre.
  5. Kunden får sertifikat på slettingen og hvordan utstyret ble tatt vare på. Rapporten viser også hvor store miljøbesparelser som er gjort.
Les mer om tjenesten

Det er også et økonomisk aspekt ved dette, som kommer Dustins kunder til gode.

– Vi har en rekke godkjente selskaper som vi selger utstyret til, og som gjør produktene klare for at nye kunder kan ta dem i bruk i sin virksomhet. Når vi selger utstyr til disse selskapene, rapporterer vi tilbake til våre kunder hvilke produkter som er videresolgt og deler et eventuelt overskudd med dem.

1 april 2022

Tagger