Samarbeid miljøvennlig og reduser reisekostnadene med Office 365 i nettskyen

Å oppmuntre team til å samarbeide via en skytjeneste gir i dag større miljøgevinster enn noen gang. Med Office 365 i nettskyen, kan alle medlemmer i arbeidsteamet befinne seg akkurat der det passer dem best. Jobbreisingen reduseres for alle som deltar – samtidig som hver og en har muligheten til å arbeide uforstyrret der hvor man er mest kreativ.

Men miljøgevinstene ved å bruk av skytjenester handler om mer enn lavere reiseomkostninger. Når bedrifter bruker nettskyen istedenfor sine egne interne servere, gir det mer effektiv bruk av både hardware og bedriftens lokaler. Skyservere beregnes å være 2-4 ganger mer energieffektive enn bedriftens egne, takket være bedre utnyttelse av ressurser.

Betydelige energigevinster

Energien man kan spare ved å gå over fra vanlige dataservere til en skytjeneste er enorm. Dette skyldes at tradisjonelle servere krever masse vedlikehold, stadig tilførsel av elektrisitet og kjøling. En aktuell studie* fra University of California viser at dersom hele USAs befolkning flyttet den vanligste mykvaren for e-post, CRM -systemer og annet over i en nettsky ville energigevinsten tilsvare all elektrisitet som forbrukes i hele Los Angeles – USAs største by.

Benytt deg av den beste teknikken

Nettskyservere deles av flere bedrifter. Dette gjør at de brukes mer effektivt enn de enkelte bedriftenes egne dataservere. Det bidrar til at skyservere oftere oppgraderes med ny og mer effektiv teknikk – så godt som hver enkelt oppgradering gir dessuten forbedret energieffektivitet. Jo flere som bruker den seneste hardwaren, desto mer penger kan skyserverne spare, samtidig som de bidrar til samfunnets energi og klimaarbeid.

Vil du også samarbeide effektivt, økonomisk og miljøvennlig?

Kontakt gjerne Dustin for miljøsmarte, effektive nettsky-løsninger med Office 365 –pakken som sparer reisetid, muliggjør arbeid i uforstyrrede kreative miljøer og i tillegg kan bidra til redusert stress i arbeidslivet.

Dustin har et stort og bredt online-tilbud av skreddersydde løsninger, både til den lille og den store bedriften. I forhold til å skulle investere i egen hard- og mykvare, kan du regne med betydelig lavere kostnader – ettersom dere kun betaler for nøyaktig det bedriften faktisk bruker, og når som helst kan si opp abonnementet eller endre antallet brukere.

En godt bemannet helpdesk hvor de ansatte snakker norsk og som nås per telefon, chat eller mail inngår i alle Dustins nettskyløsninger. Og selvfølgelig er Dustins nettskytjenester like smidige og effektive, om du og dine medarbeidere bruker Mac, PC eller både og.

Finn ut mer nå. Send en mail til managed@dustin.no eller ring 2104 4030. Du er alltid velkommen hos vår kundetjeneste som er åpen alle hverdager fra kl 8 – 17.

* Studien ble utført av Lawrence Berkley National Laboratory ved University of California.

Kontakt oss i Dustin i dag på managed@dustin.no for å få vite mer om hva som inngår når du kjøper Office 365 som tjeneste.

Läs också: Hjemmekontor minsker stress viser svensk forskning

1 februar 2018

Har du virkelig backup i skyen?

Det er en vanlig forestilling at man tror vanlig backup og gjenoppretting automatisk er inkludert i skyen og at skytjenesteleverandører har kontroll over det. Men sånn er det ikke.

Derfor bør du teste en hyperkonvergert infrastruktur

Med en hyperkonvergert infrastruktur reduseres behovet for spesialkompetanse i IT-avdelingen. Det gjør at tid og ressurser kan brukes til kjernevirksomheten – i stedet for å slukke branner.

5 fordeler med en hyperkonvergert infrastruktur

Med en hyperkonvergert infrastruktur reduseres behovet for spesialkompetanse i IT-avdelingen. Det gjør at tid og ressurser kan brukes til kjernevirksomheten – i stedet for å slukke branner.

Slik får du et sikrere IT-miljø med virtualisering

Virtualisering har lenge vært en selvfølge for servere, men nå virtualiseres mer og mer; fra nettverk og lagring til brannmurer og applikasjoner. Fordelene er økt funksjonalitet, sikkerhet og enklere håndtering.

3 grunner til å jobbe med virtualisering

Virtualisering av servere er hverdagslig for de fleste bedrifter, men i dag kan mer og mer virtualiseres. Teknologien kan gi økt funksjonalitet, bedre sikkerhet og enklere håndtering.

Reduser kostnadene med rett lisenshåndtering

At abonnementstjenester i skyen er blitt vanligere gir mange fordeler, men dessverre løser det ikke alle utfordringene ved lisensiering for store bedrifter.