Bærekraft

Se helheten når du skal velge bærekraftig

Mange forsøker å gjøre bærekraftige valg ved IT-anskaffelser. Vi spurte HPs og Dustins bærkraftsjefer hva som er viktig å vurdere for å velge riktig.

Stephanie Forsblom, bærekraftsjef hos Dustin, innleder med å konstatere at det er betydelige forskjeller mellom ulike produsenter innen IT-bransjen.

– Ikke alle bedrifter er kommet like langt, og de har ulike ambisjonsnivåer. HP er en produsent som har jobbet lenge og hardt med disse problemene, sier hun.

– Vi har et sterkt eget driv. For eksempel startet vi å motarbeide konfliktmineraler allerede for over ti år siden. Vi var også først i bransjen til å gjøre beregninger av vårt totale klimaavtrykk, inklusive leverandørleddet og hvordan våre produkter brukes, sier Madeleine Bergrahm, nordisk bærekraftsjef på HP.

HP oppfordrer også kundene til ta bærekraftaspektet med i betraktning ved anskaffelser.

– Det kan være vanskelig fordi området er så bredt. Derfor hjelper vi til ved blant annet å gi forslag til bærekraftkrav som kunder kan stille, fortsetter Madeleine Bergrahm.

Stephanie Forsblom, Bærekraftsjef hos Dustin.

Madeleine Bergrahm, Nordisk Bærekraftsjef på HP.

Merking er en enkel måte

For mindre organisasjoner som ikke har så god oversikt selv, er Stephanie Forsbloms grunnleggende tips å velge produkter med en bærekraftmerking som TCO Certified.

– Akkurat denne merkingen betyr at produktet lever opp til krav ikke bare på miljøområdet, men også når det gjelder sosiale kriterier og ansvarlig produksjon. På vår hjemmeside Bærekraftig valg finner du flere tips til hva du skal tenke på i forkant av et kjøp, sier hun.

Man bør etablere et livssyklusperspektiv og se på hvordan produktene lages, hvordan de brukes og hva som skjer når det er på tide å erstatte dem.

– Noe som kalles miljøtoner til skrivere er kanskje ikke bærekraftige i det hele tatt. Dårligere kvalitet gjør at man bruker mer papir, noe som påvirker miljøet mest. I tillegg kan utslipp av partikler og flyktige organiske stoffer bli høyere enn med originale produkter, sier Madeleine Bergrahm.

Det bør også tas hensyn til energiforbruket både ved produksjon og bruk.

– En trygghet for kunden er også at Dustin har en adferdskodeks som våre produsenter må følge. Vi ønsker blant annet å ha inspeksjoner av at krav overholdes når det gjelder kjemikaliebruk, konfliktmineraler og arbeidsforhold, sier Stephanie Forsblom

Gjenbruk forlenger produktets levetid

Med Dustin hentetjenester er det også mulig å sørge for at gamle produkter i så stor grad som mulig, gjenbrukes i annenhåndsmarkedet. Dette reduserer karbondioksidtrykket betydelig sammenlignet med resirkulering.

– Selv innen resirkulering kan mye gjøres. På HP jobber vi for eksempel med å gjenbruke plast fra gamle skrivere til nye, for å bli mer sirkulære. Vi ser også gjerne at flere kunder er åpne for å kjøpe en tjeneste i stedet for et produkt, slik at tjenesteleverandøren lettere kan optimalisere produktets miljøpåvirkning, sier Madeleine Bergrahm.

En stor kilde til karbondioksidutslipp er transport. Her har HP utviklet et spesielt transportopplegg for den som bestiller i god tid. Da går leveransen fra Asia med tog som har mye lavere klimapåvirkning enn fly.

Til slutt anbefaler de to også at man foretar riktig oppfølging av sine bærekraftige kjøp.

– Det er noe vi har gjort sammen med Dustin for noen kunder. Jeg tror at det kan være en vel så viktig del av arbeidet med bærekraft, å følge opp at leverandørene lever opp til forventningene, avslutter Madeleine Bergrahm.

Les mer om hvordan du gjør et bærekraftig valg på vår bærekraftside.

vindkraftverk som symboliserar hållbar energi