Sikkerhet eller brukervennlighet – Må man velge?

Noen ganger kan det virke som om det foregår en krig mellom IT-avdelingene og brukerne deres. Sikkerhetsfokuset til IT-avdelinger blir ofte oppfattet som for strengt og at det går på akkord med brukervennligheten. Hvordan kan denne konflikten ta slutt? Og er det mulig å få en balanse mellom IT-avdelingens krav om sikker infrastruktur og brukernes krav om brukervennlighet?

Friheten til å arbeide hvor du vil

Digitaliseringen innebærer at skillelinjen mellom arbeid og fritid viskes ut. Det forventes at arbeidsgiverne lar de ansatte jobbe hvor de vil. Når utviklingen går så raskt, varierer den digitale modenheten. Fordelene av å ha en mobil arbeidsplass er åpenbare for de fleste. Samtidig innebærer det mobile kontoret mange sikkerhetsutfordringer som ikke alltid samsvarer med å samle arbeidsgrupper, dele filer og ha lyd- og videomøter.

En filosofi der ansatte kan bruke de programmer og enheter de ønsker, vil bidra til å legge til rette for å skape kreative, tiltalende og brukervennlige arbeidsplasser. Tilsynelatende er dette helt problemfritt.

Men hva med sikkerheten? Når IT-avdelingen ikke har kontroll, kan sensitive opplysninger lett havne i feil hender, noe som igjen kan innebære dyrekjøpte erfaringer med tanke på GDPR.

På den andre siden har vi omfattende sikkerhet med innlogging som aldri tar slutt, og ansatte som ikke kan bruke de programmene de ønsker å bruke, noe som lett dreper både kreativiteten og arbeidsgleden. Fra et brukerperspektiv kan sikkerhetstenkningen virke som kjepper i hjulet, men det eneste IT-avdelingen ønsker, er å minimere risikoen.

Det store spørsmålet er imidlertid om du virkelig trenger å velge mellom et høyt sikkerhetsnivå og et brukervennlig arbeidsmiljø?

Balanse mellom produktivitet og sikkerhet

Enkelt sagt består oppskriften på en god og moderne arbeidsplass av en balanse mellom produktivitet og sikkerhet.

Brukerne trenger først og fremst frihet. Det er en stor fordel å gi brukerne friheten til å kunne arbeide på de enhetene de selv foretrekker. Dessuten skaper det et produktivt arbeidsmiljø. Det du må ta stilling til, er hvordan enhetene skal administreres (håndteres og konfigureres).

Da må du kunne tilby verktøy og skybaserte tjenester som brukerne er vant til å jobbe med, og som lar dem jobbe hvor de vil uten at det går ut over sikkerheten.

Her kan du lese mer om hvordan du lager en brukervennlig arbeidsplass som samtidig er trygg.

Sist, men ikke minst, forenkler det veldig hvis brukerne enkelt kan logge inn og raskt komme i gang med dagens arbeidsoppgaver. Det krever at datamaskiner og mobiler er oppdaterte med nyeste programvare.

Den gylne middelvei

Det er mulig å få en balanse mellom IT-avdelingens krav om sikker infrastruktur og brukernes krav om brukervennlighet. Et eksempel på nettopp dette er vår tjeneste Modern Workplace, en tjeneste som er utviklet for å avlaste IT-avdelingen med support og smart klienthåndtering, samtidig som den leverer samarbeidsverktøy og en sikkerhet som kan være vanskelig å slå, selv med lokale løsninger.

Slipp å velge med tjenesten vår Modern Workplace

Akkurat nå tilbyr vi en workshop der vi besøker bedriften din og forteller mer om tjenesten. Den inkluderer strategiske og tekniske diskusjoner og etterpå får du et konkret forslag på en helhetsløsning skreddersydd for din bedrift. Den første workshopen er gratis og tar 1-2 timer.

Les mer om Modern Workplace her eller meld din interesse for workshop med en gang, så kontakter vi deg!

23 september 2019

Velg riktig skykombinasjon

Skyen kan romme alt fra lagring til håndtering av tunge applikasjoner og analyseverktøy. Det finnes ingen standardløsning som passer for alle. Slik finner du løsningen som passer best for dine behov.

Sikkerhet i en digitaliseringsbølge

IT er nødt til å definere, forankre og trygge sikkerhetsnivåer både når det gjelder infrastruktur og applikasjoner. Det er viktig med tiltak som styrker hensiktsmessige og nødvendige atferdsendringer hos alle IT-brukere i virksomheten. Et godt definert proaktivt arbeid for økt bevissthet, økt krisehåndtering og verifisert etterlevelse gir virksomheten et konkurransefortrinn gjennom å beskytte både nøkkelressurser og virksomhetens anseelse.

Sikkerhet i offentlig sektor

Arbeidet med sikkerhetsspørsmål i offentlig sektor har i de senere årene gjennomgått en positiv utvikling. Sikkerhetsperspektivet har fått større plass i forbindelse med strategiske IT-prosjekter og ved implementering av ny teknologi, samtidig som kommunikasjon og støtte til samfunn og næringsliv både er blitt tydeliggjort og mer omfattende.

Sikkerhet og skytjenester

Sikkerhet fremheves ofte som et av de største hindrene for veksten i skytjenester og ofte også generelt når det gjelder ekstern IT-drift. Radars data viser imidlertid at det ikke er sikkerheten som er problemet, men snarere IT-organisasjonens modenhet.

Skyen muliggjør nye forretningsmodeller

Skytjenester har gått fra å være en sak for IT-avdelingen til å bli en viktig del av bedriftens forretningsutvikling. Slik skaper du merverdi med digitale verktøy.

Viktige spørsmål på vei mot skyen

På markedet finnes det mange skyleverandører. Men hvordan skal du velge? Vi gir deg svarene som gjør deg til en smartere kjøper.