Skyen muliggjør nye forretningsmodeller

Skytjenester har gått fra å være en sak for IT-avdelingen til å bli en viktig del av bedriftens forretningsutvikling. Slik skaper du merverdi med digitale verktøy.

Mange bedrifter er akkurat nå i en omstillingsfase der digitale verktøy spiller en stadig større rolle. Det gjelder alt fra produktutvikling til markedsføring. Vi er midt i en transformasjon der moderne, digital teknologi har skapt muligheter for å konkurrere på helt nye vilkår. Hva gjør du for å ikke henge etter?

Et tips på veien er å dra nytte av ny kunnskap. Den svenske, statlige myndigheten Tillväxtanalys, har de siste årene hjulpet regjeringen med kunnskapsgrunnlag om hvordan Sveriges digitale økonomi driver vekst og konkurransekraft. I ulike rapporter har de blant annet beskrevet nøkkelfaktorer som driver fremtidig utvikling i den digitale økonomien.

– Jeg synes det er fascinerende å se hvor raskt relasjonen mellom bedriftenes overordnede forretningsstrategier og deres digitale strategier har blitt endret. Selv om det er stor variasjon i hvor langt bedriftene har kommet, er tendensen tydelig: De har begynt å smelte sammen til en digital forretningsstrategi, sier Irene Ek, analytiker i Tillväxtanalys.

Skap forretningsnytte og lønnsomhet

En bedrift med en digital forretningsstrategi fokuserer på å bruke digital teknologi for å skape forretningsnytte og lønnsomhet, forklarer Ek.

– Der blir skytjenesten viktig. Med tanke på den raske utviklingen av teknologi, trenger ikke alle bedrifter selv å kjøpe og forvalte IT-ressursene virksomheten bruker. Med skytjenester kan du få rask tilgang til akkurat de digitale løsningene du trenger.

I en digital forretningsstrategi må man være agil og sørge for at virksomheten raskt kan tilpasses nye forutsetninger.

– Med skytjenester kan du skalere opp eller ned etter behov. De omfattende effektene av korona-pandemien har vist hvor avgjørende det kan være med rask omstilling når verden rundt oss forandrer seg, sier hun.

Fem mål

Tillväxtanalys løfter frem fem overordnede mål for bedriftenes digitalisering:

  • Endre virksomheten
  • Forbedre kundeopplevelse og engasjement
  • Øke effektivitet
  • Forbedre beslutningsprosesser
  • Øke innovasjonsgraden

Det første punktet handler for mange bedrifter om å omstille seg fra å kun selge produkter til å tilby tjenester i tillegg. Eller å bytte helt fra produkter til tjenester, det som i dag kalles «tjenestegjøring» (servitization).

Det kan for eksempel dreie seg om maskiner i gruveindustrien, der flere bedrifter nå tilbyr sine kunder å betale for antall meter boret i stedet for å kjøpe inn en hel borerigg.

Men det kan også handle om en bedrift som Fristad Plast, som Tillväxtanalys løfter frem i sin rapport. Fristad Plast produserer blant annet livbøyer, og de har nylig endret sin forretningsmodell med ny digital teknologi. Bedriften beskriver det som å tilby produkter med «interaktiv kapasitet», det vil si livredningsutstyr som er koblet sammen og inngår i en «digital kjede».

Forandre data til innsikt

Når stadig flere produkter rundt oss blir koblet sammen, øker mulighetene raskt for nye forretninger. I alle fall for dem som lykkes med å gjøre data om til innsikt. Her er skyen en vanlig løsning, fordi det gir tilgang til alt fra avansert AI-verktøy til nærmest ubegrensede lagringsmuligheter.

– Når en bedrift kan håndtere store datamengder – big data – åpner det nye muligheter for å forstå både kunder og den interne virksomheten. Samtidig er det viktig at bedriftene forstår hvilke spørsmål de må stille sine data for å skape forretningsnytte.

Hun løfter samtidig frem to viktige aspekter man bør ha med seg inn i den digitale transformasjonen.

– For det første gjelder det å se verdien av riktig kompetanse. Det er lett å la seg lokke av ulike buzzord i denne sammenhengen, og å tro at en ny teknisk løsning automatisk genererer verdi. Slik er det ikke, og du må alltid ta utgangspunkt i forretningsnytten for ditt eget selskap. Selv om det kanskje ikke innebærer samme nytte og arbeidsmåter som tidligere.

Ny sikkerhetsrisiko

Det andre aspektet er sikkerhet.

– Sårbarheten trenger ikke nødvendigvis bli større når man utnytter skytjenester, men vær bevisst på at det kan oppstå helt nye typer sikkerhetsrisiko.

Les også:

Trendrapport: Cloud
Viktige spørsmål på vei mot skyen

20 mai 2020

Velg riktig skykombinasjon

Skyen kan romme alt fra lagring til håndtering av tunge applikasjoner og analyseverktøy. Det finnes ingen standardløsning som passer for alle. Slik finner du løsningen som passer best for dine behov.

Sikkerhet i en digitaliseringsbølge

IT er nødt til å definere, forankre og trygge sikkerhetsnivåer både når det gjelder infrastruktur og applikasjoner. Det er viktig med tiltak som styrker hensiktsmessige og nødvendige atferdsendringer hos alle IT-brukere i virksomheten. Et godt definert proaktivt arbeid for økt bevissthet, økt krisehåndtering og verifisert etterlevelse gir virksomheten et konkurransefortrinn gjennom å beskytte både nøkkelressurser og virksomhetens anseelse.

Sikkerhet i offentlig sektor

Arbeidet med sikkerhetsspørsmål i offentlig sektor har i de senere årene gjennomgått en positiv utvikling. Sikkerhetsperspektivet har fått større plass i forbindelse med strategiske IT-prosjekter og ved implementering av ny teknologi, samtidig som kommunikasjon og støtte til samfunn og næringsliv både er blitt tydeliggjort og mer omfattende.

Sikkerhet og skytjenester

Sikkerhet fremheves ofte som et av de største hindrene for veksten i skytjenester og ofte også generelt når det gjelder ekstern IT-drift. Radars data viser imidlertid at det ikke er sikkerheten som er problemet, men snarere IT-organisasjonens modenhet.

Viktige spørsmål på vei mot skyen

På markedet finnes det mange skyleverandører. Men hvordan skal du velge? Vi gir deg svarene som gjør deg til en smartere kjøper.

GUIDE: Alle fordelene med SAM

Software Asset Management, eller SAM, gir deg full oversikt over virksomhetens lisenser, men også en rekke andre fordeler. I denne veiledningen forteller vi hvordan virksomheten kan komme i gang med SAM.