Bærekraft

Skytjenester reduserer CO2-utslipp

Den økte etterspørselen etter skybaserte hostingtjenester går hånd i hånd med et større fokus på bærekraft i bedrifter. Dustins bærekraftsjef, Stephanie Forsblom, forklarer hvordan dette henger sammen.

Hva er den største fordelen med skybaserte hostingtjenester?

– At de er mer energieffektive. Konsulentfirmaet Accenture har sett nærmere på dette. Undersøkelsen deres viser at en bedrift som velger skybaserte hosting­tjenester, kan redusere energiforbruket per bruker – inkludert karbondioksidutslipp – med minst 30 prosent. I enkelte tilfeller kan besparelsen være så høy som 90 prosent.

Hvilken type virksomheter har mest å vinne på disse tjenestene?

– Små og mellomstore bedrifter. De utnytter sjelden den serverkapasiteten de selv har. Derfor blir skyfordelene ekstra store dersom de beslutter seg for å leie seg inn hos oss eller en annen hosting­leverandør. På samme måte som leie­boere i en bygård bruker mindre strøm enn personer som eier sine egne hjem, gir et felles serversenter kraftig redusert energiforbruk.

Er det noen andre fordeler?

– Skyen gjør det mulig for oss å tilby produkter som tjenester. Det gjør også at kunden kan sentralisere IT-løsningene sine. Færre servere betyr mindre material­forbruk og transportbehov. En annen fordel er at et sentralisert serversenter kan plasseres på et sted der det kan benyttes fornybar energi.

Store energibesparelser

Så mye kan bedriftene redusere sitt energiforbruk hvis de bytter fra egen server til skybaserte hostingtjenester:

  • 30 prosent – store bedrifter (opptil 10 000 brukere)
  • 60–90 prosent – mellomstore bedrifter (opptil 1000 brukere)
  • 90 prosent – små bedrifter (opptil 100 brukere)

Kilde: Accenture (2010)

Les mer om hvordan skyen gir mer miljøvennlige bedrifter »


Tekst: Ylva Carlsson