Slik blir ditt IT-miljø mer bærekraftig – ekspertenes beste råd

Innkjøpere av IT har ansvar for å skape bærekraftige IT-miljøer som ikke belaster jordens ressurser mer enn nødvendig, eller bryter med menneskerettighetene. Miljømerking gjør det enklere å ta bærekraftige valg, siden vi vet at produktet tilfredsstiller gitte krav gjennom hele livssyklusen – fra produksjon til gjenvinning.

– Å gjøre bærekraftige innkjøp betyr å tenke trippel bunnlinje, det vil si at miljø og sosialt ansvar skal telle like mye som økonomiske aspekter. Produktene sjekkes for bruk av konfliktmineraler og farlige kjemikalier, samt arbeidsforhold under produksjonen, forklarer Sören Enholm, VD for TCO Development, som står bak bærekraftsertifiseringen TCO Certified.

Sören mener at bærekraft bør forankres i hele organisasjonen før innkjøpene gjøres, særlig hos ledergruppen og IT-avdelingen.

– Skap et internt engasjement rundt bærekraft i bedriften. Ha en miljøpolitikk og vær tydelig overfor leverandørene om at det kommer til å bli stilt krav til bærekraft.

Begrepet bærekraft kan gjerne stå skrevet allerede i tittelen på et innkjøp, og det bør tydeliggjøres at produktene skal være sertifisert under hele kontraktsperioden. Sören minner også om å verifisere at kravene er oppfylt av leverandørene.

– Det kan være vanskelig å stille og følge krav til bærekraft, derfor anbefaler vi å bruke sertifiserte produkter. I TCO Certified inkluderes alle relevante krav, og de følges opp kontinuerlig.

Etter et innkjøp bør dialogen om bærekraft fortsette internt, gjerne gjennom utdanning. Sørg også for at bærekraft blir innlemmet lokalt i alle avdelinger og datterselskaper.

Slik finner du bærekraftige produkter

På Dustins nettside finnes det seks ulike merker for miljø- og bærekraft som hjelper kunder til å ta ansvarlige valg ved kjøp av IT-produkter.

– Vi har valgt merker med et bredt spekter av kriterier, ikke bare miljø, men også sosiale aspekter som ansvar rundt helse og sikkerhet, forklarer Stephanie Forsblom, leder for bærekraft hos Dustin.

Interessen for å kjøpe bærekraftige produkter øker, og de fleste bedrifter innen IT-bransjen driver et omfattende arbeid innen bærekraft. Når du kjøper miljømerkede produkter vet du at et produkt oppfyller merkingens kriterier til bærekraft.

– Baser deg på miljø- og bærekraftsmerkede produkter, eller finn ut hvordan de forskjellige varemerkene jobber med disse spørsmålene. For å drive en positiv utvikling er det også viktig å se på bruk og gjenvinning av IT-produkter. Se bærekraft fra et livssyklusperspektiv.

Dustin tilbyr også muligheten til å leie produkter. Leasing av produkter, inkludert reparasjon og tilbakelevering, kan være en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning for små og mellomstore bedrifter.

Dette betyr symbolene

TCO certified logo

TCO Certified:

Bærekraftsertifisering med krav til miljø, sosiale forhold, helse og sikkerhet.

EPEAT logo

EPEAT:

Miljømerke med fokus på miljø og helse.

Svanen logo

Det nordisk miljømerket – Svanen:

Miljømerke med krav til miljø, kvalitet og helse.

Energy star logo

Energy Star:

Merke fra USA som viser at produktet bidrar til betydelig energisparing.

EU-blomman logo

EU-blomsten:

Europeisk miljømerke som vektlegger produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

Blå ängeln

Den Blå Engel:

Tysk miljømerke med et mål om å minimere miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

Vil du lese flere artikler om bærekraft, klikk her.

Les mer om hvordan du gjør et bærekraftig valg

26 januar 2019

Snart må all IT kunne gjenbrukes

Hvis du jobber i IT-bransjen, står bærekraftspørsmål antageligvis høyt på agendaen. Hvis ikke, er det på høy tid å snakke om det.

De første stegene til mer sirkulær IT

Valg av IT-løsninger påvirker miljøet og samfunnet mer enn du tror. Her er de viktigste tingene du bør fokusere på for å raskt bli mer bærekraftig og sirkulær.

Dra nytte av en sirkulær forretningsmodell

Vil du både redde miljøet og dra fra konkurrentene dine? Begynn med å se på avfallet ditt som en ressurs. Bli med til Karma, den nye typen sirkulær bedrift.

Hva innebærer TCO Certified?

En del IT-dingser har en mørk historie, som mineraler fra land i konflikter, sosialt urettferdig produksjon eller negativ miljøpåvirkning. Slik tar du de riktige valgene.

Hva skjer nå? Slik bidrar industrien

Utviklingen av det nye systemet skjer i samarbeid med 14 prosjektpartnere fra industrien – blant dem Dustin – fra produsenter og forhandlere til aktører innen materialgjenvinning. I høst begynner forslagene til et nytt sporingssystem å ta form.

Mer bærekraftig IT med ny merking

Forskere ved Chalmers har utviklet et sporingssystem for elektriske og elektroniske produkter der det via en infotagg er mulig å spore hvor komponentene kommer fra og hvilke materialer de inneholder.