Slik handler du i en krise

En av lærdommene fra finanskrisen i 2008 er at god virksomhetsstyring gjør krisehåndteringen enklere. Hvis du ikke har en nøye utarbeidet plan, ta utgangspunkt i tidligere samlede erfaringer og tenk på følgende:

Stopp utgiftene

Streng kontroll på pengestrømmen ved å implementere forhindrende tiltak umiddelbart.

Administrer informasjonsflyten

Lekkasje av informasjon gjennom uautorisert personell må kontrolleres i den grad det er mulig.

Kompetanse

Om det er en krise som rammer store deler av en bransje, eller til og med har global påvirkning, er det viktig å sikre kompetanse og ressurser.

Finn heltene

De trenger ikke å være sjefer eller ledere, men er vanligvis personer som har jobbet lenge i virksomheten.

Fordel viktige oppgaver til heltene dine

Tillit er viktig for å kunne gjennomføre endringer, som iblant kan være både smertefull og omfattende. Sørg for at disse personene har hensiktsmessige roller i krisehåndteringen.

Kommunikasjon

Skap åpenhet ved å kommunisere både tydelig og enkelt, men også hyppig. En av de absolutt viktigste oppgavene er å kommunisere til både interne og eksterne interessenter.

Altså tydelighet med hensyn til hvilke roller som trengs, hvordan ansvar skal fordeles og former for kommunikasjon er viktig. Å ikke bruke tid og energi på defensive argumenter og teknikker er viktig for effektivt å kunne håndtere utfordringer under en pågående krise. Du finner en mer detaljert oversikt og omfattende råd i rapporten Veiledning i krise.

Denne artikkelen er en del av den lengre rapporten Veiledning i krise.

Last ned rapporten & sjekklisten Veiledning i krise.

Les også:

7 trinn for vellykket krisehåndtering
Navigere IT riktig under en krise
De to viktigste IT-spørsmålene i en krise

Tekst: Radar
Foto: Unsplash

9 oktober 2020

7 trinn for vellykket krisehåndtering

Hva gjør du når krisen banker på døren? Når man er midt i en krisehåndtering, er man også forbi det viktige første skrittet – planleggingen.

Navigere IT riktig under en krise

En av lærdommene fra finanskrisen i 2008 er at god virksomhetsstyring forenkler krisehåndteringen, bidrar til motstandskraft og en evne til å håndtere uforutsette hendelsesforløp. Det kreves tydelighet når det gjelder hvilke roller som trengs, hvordan ansvar skal fordeles og hvordan kommunikasjonsarbeidet skal utføres.

Rapport og sjekkliste: Veiledning i krise

Når krisen er et faktum trengs det tydelig lederskap. Men det er ikke alt. I rapporten vår får du verdifulle tips om hva IT-avdelingen bør tenke på og ikke minst, et verktøy som hjelper deg med krisehåndtering.

De to viktigste IT-spørsmålene i en krise

Midt oppe i en krise er det nødvendig at hele organisasjonen deltar i arbeidet, tar ansvar og bidrar positivt. Les mer om hvilke to hovedspørsmål IT må stille seg.

Slik løser du de 4 vanligste flokene i IT-strategien

Her er de vanligste årsakene til at du blir stående fast i IT-strategien din - og svarene på hvordan du kan komme videre.

Er IT-systemene dine bra nok for nye talenter?

Holder selskapets IT-systemerer mål for fremtidens medarbeidere? Når digitaliseringen går raskt, blir CIO-en nøkkelen for å tiltrekke nye talenter.