Slik handler du i en krise

En av lærdommene fra finanskrisen i 2008 er at god virksomhetsstyring gjør krisehåndteringen enklere. Hvis du ikke har en nøye utarbeidet plan, ta utgangspunkt i tidligere samlede erfaringer og tenk på følgende:

Stopp utgiftene

Streng kontroll på pengestrømmen ved å implementere forhindrende tiltak umiddelbart.

Administrer informasjonsflyten

Lekkasje av informasjon gjennom uautorisert personell må kontrolleres i den grad det er mulig.

Kompetanse

Om det er en krise som rammer store deler av en bransje, eller til og med har global påvirkning, er det viktig å sikre kompetanse og ressurser.

Finn heltene

De trenger ikke å være sjefer eller ledere, men er vanligvis personer som har jobbet lenge i virksomheten.

Fordel viktige oppgaver til heltene dine

Tillit er viktig for å kunne gjennomføre endringer, som iblant kan være både smertefull og omfattende. Sørg for at disse personene har hensiktsmessige roller i krisehåndteringen.

Kommunikasjon

Skap åpenhet ved å kommunisere både tydelig og enkelt, men også hyppig. En av de absolutt viktigste oppgavene er å kommunisere til både interne og eksterne interessenter.

Altså tydelighet med hensyn til hvilke roller som trengs, hvordan ansvar skal fordeles og former for kommunikasjon er viktig. Å ikke bruke tid og energi på defensive argumenter og teknikker er viktig for effektivt å kunne håndtere utfordringer under en pågående krise. Du finner en mer detaljert oversikt og omfattende råd i rapporten Veiledning i krise.

Denne artikkelen er en del av den lengre rapporten Veiledning i krise.

Last ned rapporten & sjekklisten Veiledning i krise.

Les også:

7 trinn for vellykket krisehåndtering
Navigere IT riktig under en krise
De to viktigste IT-spørsmålene i en krise

Tekst: Radar
Foto: Unsplash

9 oktober 2020

Slik løser du de 4 vanligste flokene i IT-strategien

Her er de vanligste årsakene til at du blir stående fast i IT-strategien din - og svarene på hvordan du kan komme videre.

Er IT-systemene dine bra nok for nye talenter?

Holder selskapets IT-systemerer mål for fremtidens medarbeidere? Når digitaliseringen går raskt, blir CIO-en nøkkelen for å tiltrekke nye talenter.

Slik unngår du å miste det digitale initiativet

Ikke bland digital strategi og teknisk taktikk. Slik legger du grunnen for en ekte digitalisering av selskapet ditt.

Rett IT for voksende virksomheter

Digitaliseringen skjer fort nå. Pass derfor på å ha en skalerbar IT-løsning som kan vokse med virksomheten din.

Digitaliseringen venter ikke lenger på deg

Vil du å ta virksomheten til et nytt nivå av digitaliseringen, før andre gjør det for deg? Da trenger du tid, strategi, mot og en IT-infrastruktur som gjør alt mulig.

Sikkerhet i en digitaliseringsbølge

IT er nødt til å definere, forankre og trygge sikkerhetsnivåer både når det gjelder infrastruktur og applikasjoner. Det er viktig med tiltak som styrker hensiktsmessige og nødvendige atferdsendringer hos alle IT-brukere i virksomheten. Et godt definert proaktivt arbeid for økt bevissthet, økt krisehåndtering og verifisert etterlevelse gir virksomheten et konkurransefortrinn gjennom å beskytte både nøkkelressurser og virksomhetens anseelse.

Bli først i køen til Black Friday