Slik reduserer du kostnadene med Office 365

Office 365 kan føre til kostnadsbesparelser og økt effektivitet i bedriften din. En investeringskalkyle kan hjelpe deg med å se nøyaktig hvilke besparelser som kan gjøres.

Når du skal gjøre en investeringskalkyle som skal utgjøre grunnlaget for en beslutning før en investering i Office 365 trenger du å inkludere en rekke nøkkelfaktorer.

Disse faktorene berører blant annet personalutgifter, omfatting av vedlikehold og oppgradering, strømforbruk, program- og maskinvare og personalutgifter.

Kalkylen kan vise at bedriften din kan redusere kostnadene med Office 365 sammenlignet med lokalt installerte løsninger. I hvilken utstrekning avhenger imidlertid av bedriftens unike forutsetninger og mål. Resultatet av kalkylen kan også indikere at potensialet for å redusere kostnadene er for liten for å motivere en overgang til en nettskybasert Office 365-løsning.

I mange tilfeller kan Office 365 innebære at kostnadene for lokalt installert programvare reduseres. Ofte blir også effekten større og lisenshåndteringen enklere. Dessuten reduseres behovet for eget IT-utstyr, noe som innebærer mindre vedlikehold og lavere maskinvarekostnader. Når mindre maskinvare kreves, synker også strømutgiftene.Redusert behov for support og administrasjon medfører også lavere personalutgifter for bedriften siden antallet IT-administratorer ofte kan reduseres.

For å eksemplifisere dette:

  • en fiktiv bedrift, Bygg AB samt standard regneark tilgjengelig på Verksamt.se.
  • Bedriften har en eget serverpark,
  • ca. 300 brukere samt
  • 5 ansatte IT-teknikere.
  • Den gjennomsnittlige bruttolønnen for IT-teknikerne går opptil 24 000 kroner før skatt.
  • Lønnskostnadene for arbeidsgiveren per IT-tekniker går dermed opp til 400 853 kroner inkluder arbeidsgiveravgifter, feriepenger og forsikring ifølge standard regneark for lønnskostnader. Beløpet avrundes til 400 000 kroner.
  • Gjennom et redusert behov for support og vedlikehold beregnes bedriften å kunne spare inn minst en halv tjeneste for en IT-tekniker, tilsvarende for arbeidsgiveren en besparelse på ca. 200 000 kroner i grunnleggende lønnsutgifter.

For å utrede de økonomiske konsekvensene av en overgang til Office 365 bør du gjennomføre investeringskalkylen steg for steg, samt inkludere alle relevante faktorer. Det er viktig å utføre forberedelsesarbeidet nøye og å forsikre seg om at all inputdata er korrekt og relevant.Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss idag, så hjelper vi deg med å opprette en investeringskalkyle før en avgjørelse tas om å flytte til Office 365!

13 mai 2016

Har du virkelig backup i skyen?

Det er en vanlig forestilling at man tror vanlig backup og gjenoppretting automatisk er inkludert i skyen og at skytjenesteleverandører har kontroll over det. Men sånn er det ikke.

23 september 2019

Derfor bør du teste en hyperkonvergert infrastruktur

Med en hyperkonvergert infrastruktur reduseres behovet for spesialkompetanse i IT-avdelingen. Det gjør at tid og ressurser kan brukes til kjernevirksomheten – i stedet for å slukke branner.

8 august 2019

5 fordeler med en hyperkonvergert infrastruktur

Med en hyperkonvergert infrastruktur reduseres behovet for spesialkompetanse i IT-avdelingen. Det gjør at tid og ressurser kan brukes til kjernevirksomheten – i stedet for å slukke branner.

8 august 2019

Slik får du et sikrere IT-miljø med virtualisering

Virtualisering har lenge vært en selvfølge for servere, men nå virtualiseres mer og mer; fra nettverk og lagring til brannmurer og applikasjoner. Fordelene er økt funksjonalitet, sikkerhet og enklere håndtering.

7 august 2019

3 grunner til å jobbe med virtualisering 2019

Virtualisering av servere er hverdagslig for de fleste bedrifter, men i dag kan mer og mer virtualiseres. Teknologien kan gi økt funksjonalitet, bedre sikkerhet og enklere håndtering.

7 august 2019

Reduser kostnadene med rett lisenshåndtering

At abonnementstjenester i skyen er blitt vanligere gir mange fordeler, men dessverre løser det ikke alle utfordringene ved lisensiering for store bedrifter.

18 januar 2019
Få fortrinnsrett på Black Friday!