Slik kan IT-bransjen bli bedre på inkludering

I datamaskinens barndom var de fleste som skrev programkoder kvinner, og de første reisene til verdensrommet ble mulig på grunnen av kvinnelige programmerere. Til tross for dette er IT-bransjen i Skandinavia som helhet mannsdominert. Å endre på dette, og bli mer inkluderende har mange fordeler. Slik kan du tenke.

Til tross for at det er åpenbart for de fleste at IT-bransjen bør bli mer inkluderende, har utviklingen gått sakte.

– Det er mange ansvarsfraskrivelser, som at det ikke finnes så mange kvinner på utdanningene og at det derfor er vanskelig å skape en likestilt arbeidsplass. Men selv om det fortsatt er flere menn enn kvinner på utdanningene finnes det mange dyktige kvinnelige programmerere, og det finnes likestilte IT-selskaper, så det handler bare om å bestemme seg, sier Pernilla Alexandersson, vd for det svenske konsulentfirmaet Add Gender som jobber med å hjelpe organisasjoner med inkludering og likestilling.

Det er også det som er Pernille Alexanderssons første tips til selskaper som vil bli mer inkluderende, uansett om det gjelder kjønn, etnisitet, funksjon eller noe annet.

– Ledelsen må kreve resultater. Det finnes ikke noe annet forretningsområde der en sjef godtar at bedriften fortsetter i samme spor, til tross for at man ikke når målene. Men her gjør man det, og da kommer man heller ikke framover.

Å bli dyktig på inkludering og få resultater av jobben man gjør er ikke bare et CSR-spørsmål, men også et spørsmål om overlevelsesevne.

– Det handler om å være en attraktiv arbeidsgiver, noe som er avgjørende om man skal klare seg i en bransje der selskapene slåss om arbeidskraften, sier Sofia Yngwe, kommunikasjonssjef i svenske IT&Telecomföretagen og ansvarlig for endringsprogrammet Womentor.

Også hun mener at det ikke holder å si «her er alle velkommen», men at resultater krever strukturert arbeid.

– Inkludering kan ikke bare være et ansvar for HR, men også for ledelsen. Det handler om å ransake selskapets kultur og verdier, og sørge for at hele organisasjonen åpner opp for mennesker som bryter normen, ikke bare på papiret men også i praksis.

Rekruttering er et viktig område å forandre. Der gjelder det å se over språk og bilder i annonser og lete i andre nettverk enn de mest vanlige. Et annet viktig aspekt er å se over språkbruk og holdninger i det daglige arbeidet.

– Mange sier at de har en arbeidsplass der alle er velkommen, men når vi gjør en analyse viser det seg at det finnes en hard sjargong som holder visse grupper utenfor, men som ledelsen og medarbeiderne ikke er klar over, sier Pernilla Alexandersson.

– Inkludering er et spørsmål om arbeidsmiljø og skal behandles som nettopp det, noe som skaper en bedre arbeidsplass for alle.

Uansett hva man velger å begynne å jobbe med er Pernilla Alexanderssson og Sofia Yngwe helt enige om at det kreves aktiv jobbing få til en forandring.

– Ingenting skjer av seg selv, konstaterer Sofia Yngwe.

– Noen gang hører man folk si at så lenge vi har tålmodighet blir det bedre med tiden, men det finnes ingenting som tyder på at det fungerer. Det handler om å bestemme seg, jobbe for det og kreve resultater, eller skjer det ingenting.

Slik blir din bedrift bedre på inkludering

  1. Sett mål og følg opp. Tør å endre på måten det jobbes på om dere ikke når målene. Ingenting skjer av seg selv.
  2. Gjør en analyse av organisasjonen. Om kvinnene som begynner hos dere «ikke orker presset og drar» er det kanskje noe som tyder på diskriminerende sjargong eller en reduserende kultur.
  3. Søk hjelp. Likestillings- og diskrimineringsombudet har folk som kan hjelpe hjelpe dere på veien.

Les også:
LISTE: 4 ting du kan lære deg av teknologigigantene
Inspeksjoner på stedet og ökt likestilling
Inspeksjoner bidrar til bedre arbeidsforhold

12 januar 2018

91 prosent får gjort mer med fjernjobbing

Forskerne er enige: vi er mer produktive når vi ikke må sitte på kontoret og jobbe hele tiden. Det finnes forklaringer på dette.

11 september 2019

Gode nyheter kommer sjelden alene

Microlearning har vist seg å være mer effektive enn vanlig undervisning. Carbon Capture and Storage, kan sørge for at vi når målene i Parisavtalen om en maksimal global oppvarming på 1,5 grader. Sist, men ikke minst tar Volvo opp kampen mot Tesla med ”folke-elbilen” Polestar 2.

28 august 2019

Dårlig tid, men mange skjermer? Prøv mikrolæring

65 prosent av barna som går på barneskolen i dag kommer som voksen til å få yrker som ikke engang eksisterer i dag. I et arbeidsmarked i rask endring er det evnen til å hele tiden lære nye ting som gir fremgang. Vi viser hvordan mikrolæring kan hjelpe deg og dine nye kollegaer på veien.

27 august 2019

Harvardforsker: Dette gjør at vi lykkes på jobben

Som leder påvirker du hvordan mennesker har det på jobben og dermed hvordan de presterer. Men hvordan får du dem til å trives – og dermed prestere – så godt som mulig? Forskere ved Harvard har påvist at det ikke er motivasjon som skaper fremgang – men fremgang som skaper motivasjon.

26 august 2019

Mer bærekraftig IT med ny merking

Forskere ved Chalmers har utviklet et sporingssystem for elektriske og elektroniske produkter der det via en infotagg er mulig å spore hvor komponentene kommer fra og hvilke materialer de inneholder.

22 august 2019

Årets tyngste trender – fra roboter til stemmesøking

For tolvte gang presenterer analyseselskapet The Future Today Institute en grundig rapport med de fremste trendene innen teknologi og vitenskap. 2019 Tech Trends Report inneholder 315 ulike trender – 30 prosent flere enn fjoråret. Her er noen av de viktigste.

24 juli 2019