Bærekraft

Sofia Appelgren snur ikke ryggen til

Med bedriften Mitt Liv har Sofia Appelgren skapt en møteplass der både arbeidsgivere og arbeidskraft med utenlandsk bakgrunn lærer av hverandre for økt integrering.

Å få en jobb er et viktig første skritt inn i et nytt samfunn. For selvfølelsen og troen på framtiden er det også minst like viktig å bli innkalt til intervju og bli bedømt etter sine kvalifikasjoner.

– Jobb er nøkkelen til integrering. Samtidig sies det at åtte av ti jobber går via nettverk i dag, nettverk man ikke har hvis man har vokst opp utenfor Sverige. Mitt Liv er en måte å redusere gapet, å skape nettverk og vise hvordan det svenske arbeidsmarkedet fungerer, sier Sofia Appelgren. Da hun for ti år siden startet sin bedrift var det hjertet som styrte. En av drivkreftene var opplevelsen hennes mann – som har tyrkiske foreldre – hadde da han søkte jobb etter avsluttet eksamen ved Chalmers.

Han ble oppfordret til å tone ned visse deler av seg selv når han søkte jobb, og det irriterte meg at vi er så sneversynte at noen bokstaver spiller en rolle for om vi skal få en likeverdig sjanse på arbeidsmarkedet, sier hun.

Opprett en møteplass

Ganske raskt innså hun at det ikke hjalp å forberede mennesker for arbeidslivet hvis ikke arbeidslivet forstod verdien av økt mangfold. Med mentorprogrammet Mitt Livs Chans har hun derfor skapt en møteplass mellom arbeidslivets representanter og jobbsøkende akademikere med utenlandsk bakgrunn. I tillegg vier Sofia Appelgren en stor del av sin tid til å forelese og utdanne bedrifter i mangfold og inkludering. Virksomheten støttes i dag av et 50-talls samarbeidspartnere i svensk næringsliv, hvorav Dustin er én av dem.

– Mentorprogrammet er et fantastisk verktøy for økt integrering, og vi ser at våre mentorer gjør en like stor utviklingsreise som våre praktikanter. Mange blir oppmerksomme på sine egne fordommer, selv om de trodde de ikke hadde noen, sier Sofia Appelgren.

Mange nyankomne fikk jobb

Det er ikke slik at mentorene tilbyr sine praktikanter jobb. Oppdraget er å støtte, hjelpe og dele sine erfaringer for å forbedre sjansene til å få en jobb. I fjor fikk 60 prosent av praktikantene jobb i løpet av det året de deltok, og av dem fikk 90 prosent jobb innenfor sitt kompetanseområde.

– I fjor deltok 510 praktikanter fra 55 land. Mange mentorer tror de skal få møte nyankomne syrere, men det kan faktisk være like vanskelig for noen fra Portugal eller Finland å komme inn på det svenske arbeidsmarkedet, sier hun.

I løpet av de ti årene Sofia Appelgren har bygd opp Mitt Liv, har debatten rundt integreringn og innvandring forandret seg. I 2008 snakket man så vidt om segregering, men det var ikke et politisk prioritert spørsmål, konstaterer hun.

– I dag kommer man derimot ingen steder uten at noen har en mening om temaet. Og det er plutselig ok å snakke om sine meninger – selv om de ikke er faktabaserte.

Det er ikke slik at Sofia Appelgren er imot debatt.

– Men jeg som er så løsningsorientert, synes det er for mye problematisering hele tiden. Det er fort gjort å bli for generaliserende når man snakker om ’innvandrere’ og ’arbeidsmarked’. Ofte blir det også ansvarsfraskrivelse – alt er noen annens feil. Vi får en synsekultur, der fakta og løsninger forsvinner. Man må spørre seg: Hva gjør jeg selv?

Sofia Appelgrens tips til hvordan du blir en god mentor

  • Understrek at det er dine egne erfaringer du deler. Ett menneskets erfaringer er ingen fasit.
  • Still spørsmålene: Hva vil du? Hvor skal du? Hvordan kommer du dit? Og hjelp til med å utforske mulige veier for å komme dit.
  • Hjelp til med intervjutrening: Hvilke spørsmål kan man forvente seg? Hjelp til med å skrive en god og relevant CV; Hvordan skriver man for å ikke bli oversett?
  • Og viktigst av alt – styrk selvfølelsen ved å være tilstede og vise at du tror på ham eller henne. Å søke jobb i flere år uten å engang å bli innkalt til intervju tar på selvfølelsen.
  • Ikke lov noe du ikke kan holde.

Om Mitt Liv

Mitt Liv er en sosial bedrift som kobler samfunnsutfordringer med innovative løsninger basert på lønnsomme forretningsmodeller. Kjernevirksomheten er praktikant- og mentorprogrammet Mitt Livs Chans for personer med utenlandsk bakgrunn, oppholdstillatelse og høyskole- og universitetsutdanning som ikke har en jobb tilsvarende sin kompetanse.

For å bli mentor skal man være god forankret i svensk arbeidsliv og organisasjonskultur, og komme fra bedrifter og organisasjoner som samarbeider med, eller er partnere med Mitt Liv, blant andre Dustin.

Mitt liv tilbyr også kurs og forelesninger, og driver rekrutteringsvirksomhet. Mentorskapet skjer i hovedsak via digitale kanaler.

Artikkelen er også en del av vårt magasin Solutions. Klikk her for å lese magasinet i sin helhet.

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger