Tjenestene som gjør digitaliseringen av skolen enklere

Siden 2015 har tilgangen til datamaskiner i skolen økt markant, men samtidig opplever fire av ti lærere at tekniske problemer begrenser jobben deres. Det viser en ny rapport fra Skolverket om digitalisering i skolen.

Akkurat som i resten i samfunnet pågår digitaliseringen i skolen for fullt. En rapport fra det svenske Skolverket viser at både teknologien og kompetansen har økt siden 2015. I dag er det i gjennomsnitt 1,3 elever per datamaskin i grunnskolen, sammenlignet med 1,9 elever per datamaskin for fire år siden. Bare en tiendedel av dagens lærere oppgir at de har behov for å få grunnleggende datakunnskaper.

Men til tross for økt kompetanse og bedre tilgang til maskinvare, er bruken av digitale hjelpemidler i skolen langt fra problemfri. Fire av ti lærere opplever at tekniske problemer begrenser jobben deres minst en gang i uka. Bare halvparten av grunnskolene har tilgang til support samme dag.

– Med riktig bruk kan digitale verktøy støtte og forbedre undervisningen, men når teknologien svikter risikerer det snarere å svekke enn å hjelpe, sier Skolverkets generaldirektør Peter Fredriksson.

Tekniske problemer forårsaker også problemer for de nasjonale prøvene. Fra og med 2022 skal disse gjøres digitalt, og da krever det at skolene har trådløse nettverk med nok kapasitet til at alle elever i et årskull skal kunne strømme film samtidig. Men Skolverkets rapport viser at selv om nesten alle skoler har tilgang til trådløst nettverk, så er ikke kapasiteten tilstrekkelig høy. I stedet sier sju av ti rektorer i grunnskolen og nesten en like stor andel i videregående skole, at de har et stort behov for investeringer i digital teknologi.

Frigjør tid til undervisning

En av de aktørene som jobber med å hjelpe skolene med disse problemene er Dustin. I dag samarbeider Dustin med flere skoler. Fortsatt er det først og fremst maskinvare skolene etterspør, selv om et tjenestetilbud ville kunne løst en stor del av problemene med teknologien som kommer frem i rapporten.

– Nå prøver vi å vise skolene hvor mye av problemene som kan unngås, dels om de får hjelp av oss ved engangstilfeller, men mest av alt om vi får hjelpe dem hele veien, fra start til slutt, sier Christer Dahlström, Customer Technology Evangelist hos Dustin.

– I stedet for at pedagogene skal behøve å vie seg til teknologien som de verken vil, eller kan håndtere, kan vi ta oss av det, og frigjøre tid til undervisning. Og det gjelder for hele spekteret, fra nettverk og datamaskiner til lisenser og support.

Enklere og billigere

Den eneste forskjellen mellom en skolekunde og en forretningskunde hos Dustin er at lisensene for skolekunder er både enklere og billigere.

– Kjøper skolen en pakke til pedagogene er det gratis å bruke også for elevene, og da inngår all håndtering av alle klienter. På den måten får de verktøy som virkelig fungerer, tilgjengelighet uansett tid og sted, samt attraktive verktøy som gjør det morsom og enkelt for elevene å jobbe.

For Dustin er målet å få flere skoler til å forstå hvor godt IT som tjeneste egner seg for skoleverdenen, og på den måten bidra til bedre resultater i skolen.

– Vi kan ikke fjerne problemene med skulking og lærevansker, men vi kan håndtere teknologien sånn at lærerne kan vie seg til elevene. Det sier seg selv at dersom pedagogene kan fokusere på å undervise i stedet for å bruke tid på teknologien, kan flere lykkes med skolegangen og gå videre i samfunnet.

Digitaliseringen i skolen

16 000 lærere, elever, rektorer, barnehagelærere og barnehagesjefer i Sverige har fått tilsendt en undersøkelse om tilgangen på digitale verktøy, digital kompetanse og hvordan digitale verktøy blir brukt. Rundt 9 000 har svart. Rapporten er en oppfølging av den nasjonale digitaliseringsstrategien for skolevesenet som den svenske regjeringen besluttet i 2017.

Les mer om hva Dustin kan gjøre innen offentlig sektor.

elever i skola

19 august 2019

Klienthåndtering er en viktig del av IT-sikkerheten

Når flere og flere oppkoblede enheter brukes både privat og i jobben tvinges bedriften til å modernisere klienthåndteringen. Nye verktøy gjør det mulig å håndtere nye utfordringer.

31 januar 2020

XL-BYGG moderniserte sin IT-infrastruktur med Modern Workplace

Ved å bytte ut sitt gamle IT-miljø og investere i Modern Workplace fra Dustin, fikk XL-BYGG på en enkel og kostnadseffektiv måte, enklere håndtering, høyere datasikkerhet og mer effektive arbeidsmetoder.

31 januar 2020

Bærekraftig skjermtid – for miljøet og mennesket

Bærekraftig skjermbruk omfatter hele skjermens livssyklus, men også at den som bruker skjermen har det bra i løpet av tiden. Her er noen viktige ting å tenke på som tjener både medarbeiderne og miljøet.

29 januar 2020

Slik legger du grunnlaget for bedriftens IT-sikkerhetsarbeid

IT-sikkerhetstruslene blir enda flere når cyberkriminelle profesjonaliseres. I dag er ikke spørsmålet om din bedrift kommer til å rammes, men når. Vi guider deg til både teknologien og prinsippene bak et moderne IT-sikkerhetssystem.

24 januar 2020

Fordelene med en mobil arbeidsplass

Forskerne er enige: Vi er mer produktive når vi ikke alltid må sitte på kontoret og jobbe. Det finnes flere forklaringer.

15 januar 2020

9 tips til en sikrere mobil arbeidsplass

Tips om hvordan du kan få et sikrere IT-miljø når stadig flere brukere arbeider fra andre steder enn kontoret.

15 januar 2020
Bli først med det siste