Rapport og sjekkliste: Veiledning i krise

Når krisen er et faktum trengs det tydelig lederskap. Men det er ikke alt. I rapporten vår får du verdifulle tips om hva IT-avdelingen bør tenke på og ikke minst, et verktøy som hjelper deg med krisehåndtering.

I en krise må alle bidra. Det trengs en tydelig ledelse, og alle må gjøre ting som vanligvis strekker seg utenfor deres normale stillingsbeskrivelse. Arbeidet skal være rettet mot handling, ettersom den dårligste avgjørelsen som regel er å ikke handle i det hele tatt. Ikke minst er kommunikasjon alfa og omega for å lykkes med krisehåndteringen.

For IT er det absolutt viktigste, bortsett fra å ikke miste økonomisk kontroll, å adressere disse to viktigste spørsmålene:

  • Hvordan kan IT opprettholde virksomhetens viktigste funksjoner til tross for at normale funksjoner og ressurser ikke er tilgjengelige på samme måte som før?
  • Hvordan kan IT støtte virksomheten med å øke produksjonen igjen til normale nivåer når krisen er over?

Last ned rapport + sjekkliste

8 oktober 2020

7 trinn for vellykket krisehåndtering

Hva gjør du når krisen banker på døren? Når man er midt i en krisehåndtering, er man også forbi det viktige første skrittet – planleggingen.

Slik handler du i en krise

En av lærdommene fra finanskrisen i 2008 er at god virksomhetsstyring gjør krisehåndteringen enklere. Hvis du ikke har en nøye utarbeidet plan, ta utgangspunkt i tidligere samlede erfaringer og tenk på følgende.

Navigere IT riktig under en krise

En av lærdommene fra finanskrisen i 2008 er at god virksomhetsstyring forenkler krisehåndteringen, bidrar til motstandskraft og en evne til å håndtere uforutsette hendelsesforløp. Det kreves tydelighet når det gjelder hvilke roller som trengs, hvordan ansvar skal fordeles og hvordan kommunikasjonsarbeidet skal utføres.

De to viktigste IT-spørsmålene i en krise

Midt oppe i en krise er det nødvendig at hele organisasjonen deltar i arbeidet, tar ansvar og bidrar positivt. Les mer om hvilke to hovedspørsmål IT må stille seg.

Slik løser du de 4 vanligste flokene i IT-strategien

Her er de vanligste årsakene til at du blir stående fast i IT-strategien din - og svarene på hvordan du kan komme videre.

Er IT-systemene dine bra nok for nye talenter?

Holder selskapets IT-systemerer mål for fremtidens medarbeidere? Når digitaliseringen går raskt, blir CIO-en nøkkelen for å tiltrekke nye talenter.