Takeback

Miljøvennlig resirkulering som gir teknologien din en ny sjanse

Take back icon

Gi dine gamle IT-produkter en ny sjanse. Å gjenbruke elektronikk er godt for miljøet og lønnsomt for bedriften din. Med vår gjenbrukstjeneste gir du på en enkel måte dine gamle IT-produkter muligheten til å få en ny eier.

Gi dine gamle IT-produkter en ny sjanse. Å gjenbruke elektronikk er godt for miljøet og lønnsomt for bedriften din. Med vår gjenbrukstjeneste gir du på en enkel måte dine gamle IT-produkter muligheten til å få en ny eier.

Slik fungerer det

delivery

Levering av sikkerhetsskap og pakke-esker.

transportation

Transport av produktene til vår samarbeidspartner.

identification

Avidentifisering, datasletting og oppgradering av produktene.

schools

Salg av brukbare produkter til skoler og bedrifter.

reuse

Destruksjon og gjenvinning av resten.

flexibility

Kompensasjon og slettingsbevis til deg!

Bestill gjenbruk

Fyll ut skjemaet for å bestille gjenbruk eller for å få en gratis vurdering av dine IT-produkter.

En ny sjanse

Det er mange fordeler med å gi ditt gamle IT-utstyr en ny sjanse. For eksempel er det stor etterspørsel etter brukte produkter blant skoler. Ved å levere inn din gamle elektronikk, bidrar du også til redusert klimapåvirkning.

163 988

Antalet återtag sedan 2014

3 631 000

Ton CO2e besparningar sedan 2014

En ny sjanse

Det er mange fordeler med å gi ditt gamle IT-utstyr en ny sjanse. For eksempel er det stor etterspørsel etter brukte produkter blant skoler. Ved å levere inn din gamle elektronikk, bidrar du også til redusert klimapåvirkning.

Sikkerhet og datasletting

Alle produktene dine håndteres på en sikker måte hos vår samarbeidspartner som er sertifisert innen informasjonssikkerhet (ISO 27000) og lever opp til kravene i EUs nye personvernforordning (GDPR). Du får full sporbarhet på serienummernivå og bevis på at informasjonen er slettet.

Produktene avidentifiseres, og harddisker samt andre lagringsmedier i datamaskiner, servere, smarttelefoner og andre IT-produkter slettes for informasjon på en sikker måte, med programvare fra Blancco. Blanccos programvare er sertifisert av uavhengige test- og evalueringsinstitutter og oppfyller kravene til ledende slettestandarder i markedet. Etter dataslettingen utstedes et sertifikat som bekrefter at slettingen er gjennomført.

Informasjonsbærende enheter som ikke kan slettes med programvare, blir mekanisk ødelagt hos vår samarbeidspartner med Degauser-utstyr og transporteres deretter til gjenvinningspartnere for destruksjon.

Hvor mye er mine produkter verdt?

Vurdering

Her får du et estimat på verdien av dine IT-produkter. Den endelige prisen er avhengig av faktorer som tilstand, modell og alder. For å sikre informasjonssikker håndtering av utstyret, slettes harddisker og lagringsmedier med sertifisert programvare, og en kostnad for det blir lagt til. Hvis dere også vil ha hjelp med transport, hjelper vi gjerne. Kostnader baseres på antall produkter og produkttyper.

Veldedig formål

Vi hjelper gjerne til hvis du vil gi restverdien av produktene dine til Verdens Naturfond WWF og deres klimaarbeid.

Samarbeidspartner

For våre gjenvinningstjenester har vi valgt Inrego som vår samarbeidspartner.

Inrego er ansvarlig for å håndtere utstyret på en trygg måte og sikre at produktene er avidentifiserte samt at harddisker og andre lagringsmedier slettes for informasjon. De tester og rehabiliterer produktene med målsetting å forlenge levetiden og gi flere mulighet til å få tilgang til IT-verktøy. Inrego er spesialist på gjenbruk av datamaskiner, mobiler og andre IT-produkter og hjelper organisasjoner over hele Europa med å styrke sitt bærekraftarbeid. Inrego er sertifisert for kvalitet ISO-9001, miljø ISO-14001, arbeidsmiljø OHSAS 18001 og informasjonssikkerhet ISO 27001.

Les mer på inrego.se

Vanlige spørsmål

Vi tar imot alle typer IT-produkter, for eksempel datamaskiner, mobiler, skjermer, plater, servere og mer. IT-produktene trenger ikke å være kjøpt hos oss for å bruke vår tilbakeleveringstjeneste.

Vi utbetaler verdien av utstyret innen 30 dager.

Verdivurderingen er basert på markedspriser i annenhåndsmarkedet for brukt IT.

Datamaskiner, mobiler og andre IT-produkter som kan gjenbrukes, selges videre til bedrifter, skoler og enkeltpersoner. Skoler i Norden og Europa er en av de største kjøpergruppene av brukte datamaskiner. 90,3 prosent av produktene som håndteres av Inrego selges videre i Sverige og resten av Europa, og de resterende 10 prosent til andre verdensdeler. Gjennom Inregos program Ansvarlig håndtering sikrer vi at alt videresalg gjennomføres på en ansvarlig måte. Programmet innebærer blant annet at vi bare selger produkter med lang gjenværende levetid for å motvirke eksport av e-skrap. Vi dokumenterer sporbarhet for alle produkter via serienummer. I tillegg stiller vi krav til forhandlere og partnere om at de følger retningslinjene våre, som også følges opp regelmessig.

Produktene selges ikke videre til land som er kjent som e-waste-hotspots eller er underlagt handelsrestriksjoner, f.eks. Cuba, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan, Syria, Ghana, Nigeria, India, Pakistan, Filippinene. Listen blir gjennomgått og oppdateres hver måned. Ellers følges gjeldende lover og forskrifter for eksport av produkter.

Alt IT-utstyr transporteres til Inregos produksjonsanlegg i Täby, utenfor Stockholm, hvor produktene blir dataslettet, testet, reparert og videresolgt. 

Defekte produkter som ikke kan repareres, sendes til elektronisk resirkulering.

Det eneste som koster, er sletting av informasjon på harddisker / lagringsmedier, samt logistikk / transport hvis du vil ha hjelp med det.

Har du flere spørsmål eller tanker rundt dette? Kontakt oss på recovery@dustin.eu