Fokus

Lenovo ser hele helheten.

Satser på at produkter skal produseres og fungere på en bærekraftig måte.

Kontakt en rådgiver

Lenovo ser hele helheten

Istedenfor å satse på å fremstille og markedsføre enkelte spesifikke produkter med en sterk bærekraftig profil, har Lenovo valgt å fokusere generelt på at selskapets produkter skal produseres og fungere på en bærekraftig måte.

– Vi er overbeviste om at det gir bedre gjennomslag å arbeide bredt, forklarer Thomas Hedin, nordisk miljø- og bærekraftig ansvarlig hos Lenovo.

Stort sett hele Lenovos produktsortiment har Energy Star-merket. Samtidig understreker Thomas Hedin viktigheten av ytterligere aspekter av bærekraft enn miljø. Lenovo var tidlig ute med å TCO-sertifisere mange av sin produkter nettopp på grunn av at dette inkluderer flere perspektiv.

–– TCO-sertifiseringen handler ikke bare om egenskaper i det ferdige produktet når det kommer til miljø og ergonomi. Det stiller også krav på sosial bærekraft under produksjonen. Det er heldekkende på en unik måte. TCO utgjør et enkelt valg for kunder som etterspør holdbarhet.

  Vi är övertygade om att det ger bättre genomslag att arbeta brett.

TCO-sertifiseringen inkluderer omfattende tredjepartsrevisjoner av produksjonsenhetene og sertifiseringskravene fornyes hvert tredje år.

Støtte for EIC:s prosjekt

For mye overtid er generelt en vanskelig utfordring i for eksempel Kina, der migrantarbeidere ofte har insentiv for å arbeide så mye som mulig under en begrenset tid. Lenovo er medlem i EICC (Electronic Industry Citizen Coalition), en global forening for bedre arbeidsforhold.

– Bransjen arbeider generelt med ulike prosjekter for å få bukt med overtidsarbeidet. En vei å gå kan være å forbedre mulighetene for at arbeiderne skal kunne ta med seg familien sin til det stedet der de jobber, forklarer Thomas Hedin

Gjennom EICC støtter Lenovo også globale prosjekter for å motarbeide bruken av mineraler fra konfliktområder, der man stiller høye krav på hele på hele forsyningskjeden sin av leverandører.

– Den sirkulære økonomien diskuteres mer nå for tiden og det finnes en hel del resurser å spare. I tillegg til at våre Thinkpads er kjent for å ha lang varighet og høy kvalitet er vi på alle markeder med i effektive system for gjenbruk og resirkulering, fortsetter han.

Kraftig reduserte CO2-utslipp

Siden bruken av bly ved lodding ble forbudt har høye loddetemperaturer vært et problem for både kvalitet og produksjonens karbonutslipp. En interessant innovasjon Lenovo har utviklet i løpet av de siste to årene er en ny metode for lodding av kretskort.

– Med den nye legeringen vi bruker kan temperaturen senkes 70 grader, fra 250 til 180 grader. Ellers benyttes samme teknologi og prosesser. Det gir bedre kvalitet, lavere produksjonskostnader og reduserer karbonutslippene i produksjonen med omentrent 35 prosent. Metoden brukes allerede i produksjonen av vårt flaggskipsprodukt Thinkpad X1 Carbon, forklarer Thomas Hedin.

I løpet av neste år skal produksjonen gå over til den nye metoden og Lenovo regner med å redusere karbondioksidutslippene med 5 956 tonn i året. Det tilsvarer å kjøre bil i nesten 23 millioner km.

– I håp om at hele næringen vil konvertere til den nye metoden, vil vi 2018 frigjøre patentet for det. Det vil få en gigantisk effekt, avslutter han.

Thomas Hedin
Nordisk miljø- og bærekraftig ansvarlig, Lenovo

Les mer om Dustins bærekraftige arbeid »