Takeback
Klimasmart gjenbruk som gir IT-produktene dine en ny sjanse

Slik fungerer Takeback
woman using laptop in nature

Vi ønsker å være pådrivere for endring, utfordre og hjelpe ...

Som en ledende nettbasert IT-partner med virksomhet i Norden og Benelux-landene ønsker vi å være pådriver for endring og påvirke i størst mulig grad. Det er gjennom å forlenge produktenes levetid at vi har størst mulighet til å motvirke klimaendringer. Produkter som fungerer og kan gjenbrukes, selges videre som brukte og får et nytt liv som en del av den sirkulære økonomien.

mobile phone

... mot en mer bærekraftig fremtid, en sirkulær fremtid.

Maskinvare – i første rekke datamaskiner og telefoner – kan oppgraderes, oppdateres, gjenbrukes og resirkuleres. I stedet for kun ett liv kan en datamaskin få både et liv nummer to og tre. Derfor oppfordrer vi deg som kunde til å levere utstyr du ikke lenger bruker, til gjenbruk. Sammen reduserer vi mengden elektronisk avfall og bidrar til redusert klimapåvirkning.

laptop

Er du klar over at det gamle IT-utstyret ditt kan gjenbrukes?

Med vår returtjeneste Takeback kan du gi utstyr som du ikke lenger bruker, en ny sjanse ved å la oss gjenbruke maskinvaren og selge den videre. I tillegg til å forlenge produktenes levetid og bidra til en mer sirkulær økonomi mottar du en godtgjørelse for produkter som du ikke lenger har nytte av.

Jeg vil vite mer
Bestill en safebox

”FNs miljøprogram rapporterte i 2009 at elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er en raskt voksende avfallstype. EE-avfall kan blant annet inneholde farlige stoffer. Hvis avfallet ikke blir håndtert på riktig måte, kan det være skadelig for helse og miljø. Dessuten kan verdifulle materialer i EE-avfallet, for eksempel metaller, gå tapt fra kretsløpet”

”FNs miljøprogram rapporterte i 2009 at elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er en raskt voksende avfallstype. EE-avfall kan blant annet inneholde farlige stoffer. Hvis avfallet ikke blir håndtert på riktig måte, kan det være skadelig for helse og miljø. Dessuten kan verdifulle materialer i EE-avfallet, for eksempel metaller, gå tapt fra kretsløpet”

Kilde: Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Se hvordan Dustin Takeback gir dine gamle IT-produkter nytt liv

Hvorfor skal du velge Takeback?

Bærekraftig

Bærekraftig

Vi forbruker jordens ressurser i en takt som ikke er holdbar, og det er vi nødt til å endre på. For hver enhet som gjenbrukes og kommer til nytte igjen, reduserer vi utslippene sammen og sparer på jordens ressurser.

I tillegg hjelper vi deg med å måle og følge utviklingen av virksomhetens bærekraftarbeid knyttet til FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Enkelt

Enkelt

Vi forstår at du må bruke tid på andre ting. Derfor sørger vi for å samle inn produktene som skal gjenbrukes, slette all informasjon og fjerne tyveri- og inventarmerking.

Samtidig hjelper vi deg med å bli kvitt annet IT-utstyr som kan resirkuleres. Det skal være enkelt å gjøre det rette.

Säkert

Sikkert

Ved hjelp av dokumenterte returer og sikre leveranser sørger vi for at du føler deg trygg.

Utstyr som er informasjonsbærende, slettes med sertifisert programvare*, og når alt er klart, får du et sertifikat som bekrefter at slettingen av data er gjennomført.

* Utstyr som ikke kan slettes med programvaren, maler vi mekanisk og transporterer til en resirkuleringspartner.

Slik fungerer Takeback

Vi leverer sikkerhetsskap der du plasserer det gamle IT-utstyret.

Utstyret transporteres til vårt Takeback-senter.

Vi sletter all informasjon og fjerner tyveri- og inventarmerking.

Produkter som kan gjenbrukes, selges videre. Øvrige produkter resirkuleres på en ansvarlig måte.*

Bedriften mottar en godtgjørelse for produkter som kan gjenbrukes.

Du får et slettesertifikat og en rapport som forteller hvor stor miljøbesparelse som er oppnådd.

* Av miljøhensyn transporteres bur med elektronikkavfall til sertifiserte resikruleringspartnere i de respektive landene.

Innen 2030 skal vår klimapåvirkning være null, og vi skal ha et 100 % sirkulært tilbud.

100 %

Spørsmål og svar

Vil du at det gamle IT-utstyret ditt skal gjenbrukes?

Fyll ut skjemaet under så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.